Senterpartiet vil fjerne taxfree-posen

Senterpartiet vurderer å gå inn for å fjerne adgangen til å innføre alkohol og tobakk tollfritt.

Dersom Senterpartiet kommer i regjering etter neste stortingvalg kan det bli slutt på handle billig vin, sprit og tobakk på taxfreebutikker.

– Et paradoks

Senterpartiet tar mål av seg til å bli landets tredje største parti og innta regjeringskontorene etter valget om et år.

I forslaget til nytt partiprogram vurderer de å fjerne kvotene for innførsel av både alkohol og tobakk til Norge.

– Det er et veldig paradoks at staten skal premiere de som reiser med fly med avgiftsfri alkohol og tobakk, ting som vi ellers ønsker mye mindre av fordi det har store helsemessige konsekvenser, sier nestleder Ola Borten Moe (Sp) til TV 2.

Han leder partiets programkomité foran neste stortingsvalg, som vurderer om partiet bør gå inn for å avvikle hele taxfreeordningen.

I dag har Senterpartiet programfestet at de ønsker at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget av alkohol.

På de største flyplassene i landet er det selskapet Heinemann som har kontrakt på taxfreesalget.

– Det er ingen grunn til at vi skal brødfø tyske milliardærer for å selge tobakk og alkohol uten toll i Norge, sier Borten Moe.

Vurderer å kutte rentefradrag

I forslaget nytt stortingsvalgprogram vurderer også Senterpartiet om de skal kutte i rentefradraget på boliglån.

– Bakgrunnen er et overopphetet boligmarked blant annet på grunn av et skattesystem som premierer investeringer i bolig så til de grader, sier Borten Moe.

Skattefradraget på boliglån ble i fjor redusert fra 27 til 25 prosent, nå vurderer altså Senterpartiet om det bør fjernes helt.

– Mange av oss vil nok mene at det skal fortsette i dag, men nå inviterer vi til debatt eller diskusjon, en konklusjon vil bli trukket på landsmøtet i Trondheim i 2017.

Vil reversere reformer

Senterpartiet vil også ha stillingsstopp i staten, og krympe det nye regjeringskvartalet i Oslo

– Det bør bli mindre administrasjon, mindre departementer, mindre i sentraladministrasjonen. Det er nå flere byråkrater i Norge enn I Sverige, Sverige har dobbelt så mange innbyggere. Det mener jeg er end off discussion, sier Borten Moe.

Senterpartiet vil blant annet avvikle Politidirektoratet. De går også inn for å reversere flere reformer fra dagens regjering, blant annet vil de oppheve eventuelle tvangssammenslåing av kommuner.

– Vi skal ikke ha tvangssammenslåing av kommuner. Om kommuner slår seg sammen er det fordi de vil det.

Senterpartiet vil også legge det selskapet Nye Veier As som har fått ansvaret for utbygging av flere av de sentrale veistrekningene og overføre oppgavene til Statens Vegvesen. De vil også stanse konkurranseutsettingen av jernbanen som regjeringen har fått flertall for på Stortinget.