OVERGREPSTEAM: Både justispolitikerne Kjell Ingolf Robstad (KrF) og Jenny Klinge (Sp), samt tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) mener det nå er på tide at alle politidistrikt får dedikerte etterforskere som kun jobber med voldtekt. Foto: NTB Scanpix 
OVERGREPSTEAM: Både justispolitikerne Kjell Ingolf Robstad (KrF) og Jenny Klinge (Sp), samt tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) mener det nå er på tide at alle politidistrikt får dedikerte etterforskere som kun jobber med voldtekt. Foto: NTB Scanpix 

Politikerne krever voldtekts-
spesialister i alle politidistrikt

– Vi vil kreve knallhard prioritering av overgrepsteam i politidistriktene, sier Kjell Ingolf Robstad (KrF) i justiskomitéen på Stortinget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da daværende justisminister Knut Storberget tok imot Voldtektsmeldingen i 2008, gikk han langt i å love at flere voldtektsmenn skulle bli dømt.

– Vi kan ikke leve med at færre enn én prosent av gjerningspersonene i voldtektssaker blir domfelt, sa Storberget da.

Men 8,5 år etter meldingen kom er tallene stort sett de samme.

• Nesten åtte av ti voldtekter som blir anmeldt til politiet blir henlagt, ifølge tall TV 2 har fått fra SSB. Tallet har ligget så å si helt stabilt siden Voldtektsmeldingen kom i 2008.

• Av voldtektssakene som når rettssalen ender hver ca fjerde med frifinnelse.

• Hver tiende kvinne og 1 prosent av norske menn forteller at de har blitt voldtatt, ifølge forskning fra NKVTS. Bare de aller færreste anmelder voldtekten.

Krever egne voldtektsetterforskere

En rekke justispolitikere krever nå at absolutt alle de nye politidistriktene setter av en gruppe etterforskere som skal jobbe med voldtektssaker.

– Nå har vi redusert til 12 politidistrikt og gitt føringer for kompetanseheving, så vi vil kreve en knallhard prioritering av dette. Det skal være dedikerte personer som kun jobber med voldtekt i alle politidistrikt, understreker KrFs justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Politidirektoratet gransket i fjor kvaliteten på etterforskningen i voldtektssaker. De fant at politiets jobb hadde lav eller meget lav kvalitet i hele fire av ti saker.

Sakene ble liggende lenge, nødvendig etterforskning ble ikke gjennomført eller det skriftlige materialet var mangelfullt.

– Det er en kjensgjerning at mange voldtektsanmeldelser henlegges og at få gjerningsmenn blir dømt i voldtektssaker. Etterforskningsleddet bør derfor styrkes. Etterforskningsteam i politidistriktene burde være en prioritering for å sørge for dette, sier senterpartiets justispolitiske talsperson Jenny Klinge.

Styrking i distriktene

TV 2 har vært i kontakt med ti av justiskomiteens 12 medlemmer. Samtlige krever at politiet styrker fagmiljøene i distriktene som etterforsker seksualforbrytelser.

Sterk økning i anmeldte voldtekter de siste årene

Tre av politikerne fremhever at de vil ha egne voldtektsteam.

– Jeg mener at enhver politimester som er seg sitt ansvar bevisst vil sørge for å ha kompetanse til å håndtere all type kriminalitet, inkludert påstått voldtekt. Det vil derfor være klokt å ha slike team operative, sier FrPs Jan Arild Ellingsen.

Høyre er tydelig på at etterforskningen av voldtekt skal styrkes i distriktene, og peker på den klokkeklare bestillingen i politireformen.

– Vi har vært veldig tydelig på bestillingen i nærpolitireformen. Vi krever egne faggrupper og sterke fagmiljøer, så blir det opp til hvert distrikt om de skal ha en gruppe som kun etterforsker voldtekt eller om man vil at de samme også skal etterforske andre seksuelle overgrep, sier Werp.

Ap vil øremerke midler

Arbeiderpartiet sier de vil bevilge penger på dette feltet i deres alternative budsjett.

– Vi vil ha resultater av reformen. Lokale fagmiljøer skal styrkes slik at forebygging og etterforskning av overgrep blir bedre og at gjerningspersoner raskt blir dømt, sier Kari Henriksen (Ap) i justiskomitéen.

Storberget ønsker overgrepsteam

Over åtte år etter at Voldtektsmeldingen ble gitt til politikerne med 12 forslag til tiltak, viser TV 2s gjennomgang at bare fem av tiltakene er blitt noe av. To av tiltakene er delvis gjennomført, mens fem andre ikke er satt ut i live.

Tidligere justisminister Knut Storberget jobber ikke politisk med justissaker lenger og er tilbakeholden med å kritisere regjeringens voldtektspolitikk.

Men én ting er Knut Storberget klar på.

– Jeg ivret for å slå sammen politidistriktene nettopp for å samle spisskompetanse. Nå er det åtte år siden vi fikk meldingen, men jeg tenker at det er en god idé å opprette overgrepsteam i alle distriktene, sier Storberget.

Knut Storberget (Ap) mener overgrepsteam er en god idé.
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Knut Storberget (Ap) mener overgrepsteam er en god idé. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

– For mange hendleggelser

Amnesty, Dixi ressurssenter mot voldtekt og medlemmer av Voldtektsutvalget har tidligere kritisert manglene i gjennomføringen overfor TV 2 og sagt at de ikke er forhøyde.

KrFs justispolitiske talsmann er ikke fornøyd med at fem av 12 tiltak ikke er gjennomført.

Min første reaksjon er at dette ikke er godt nok, og når man ser på resultatene så er det dessverre slik at det er mange henleggelser og voldtekstmenn går fri, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Skuffet over manglende psykologhjelp

Jenny Klinge er langt på vei enig i kritikken fra Ropstad.

– Det blir ikke arbeidet raskt nok for å få på plass tiltak som kan forebygge voldtekter og sørge for at flere voldtektsmenn blir tiltalt og dømt. Det er trist, fordi dette handler om menneskeskjebner, sier hun.

Klinge mener en rekke av tiltakene i Voldtektsmeldingen som det ikke ble noe av, burde vært gjennomført.

– Altfor mange kvinner og menn blir utsatt for seksuelle overgrep hvert år, og jeg er skuffet over at det ikke er kommet på plass gratis oppfølging hos psykolog eller psykiater ut over akutthjelp i ett år fra behandlingen starter, sier Klinge.

Glad Kripos fikk jobben

Ett av forslagene til Voldtektsutvalget det aldri ble noe av var opprettelsen av SEPOL, som skulle være en helt ny spesialenhet i politiet med taktiske og tekniske etterforskere som hadde spisskompetanse på seksualisert vold.

Men istedenfor et SEPOL opprettet politikerne en egen voldtektsenhet i Kripos. Det mener tidligere justisminister Knut Storberget var helt riktig.

– Jeg syns det var riktig at vi ikke skulle etablere et særorgan for hver kriminalitetsform, men isteden dra veksler på den kompetansen som allerede finnes i politiet, sier Storberget til TV 2.