Rikshospitalet tom for kreftmedisin – pasienter må vente til oktober

20 kreftpasienter har fått beskjed om at sykehuset er tom for kreftmedisinen de skulle hatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I løpet av de siste 14 dagene har 20 benmargskreftpasienter ved Rikshospitalet i Oslo fått beskjed om at det er tomt for kreftmedisinen de skulle ha fått.

Avdelingsleder ved avdeling for blodsykdommer, Geir Erland Tjønnfjord, har behandlet pasienter siden 1978. Men dette er første gang han har opplevd at han rett og slett ikke har nok medisin til alle pasientene som burde fått det.

– Vi har måttet gi beskjed til nærmere tyve pasienter om at deres planlagte behandling foreløpig er satt på vent, sier Tjønnfjord til TV 2.

Som TV 2 meldte torsdag har det aldri vært større mangel på livsviktige medisiner enn nå.

Bare hittil i år har det blitt tomt for 147 medikamenter hos apotekene.

Årsaken til at dette skjer er sammensatt. Det kan være mangel på råvarer, problemer med selve produksjonen, fabrikker som blir stengt etter tilsyn fra myndighetene og problemer med frakt og distribusjon,

Når et produksjonsproblem oppstår, er legemiddelindustrien pliktet til å melde fra innen to måneder for å unngå medisinmangel. Men her svikter det ifølge Statens legemiddelverk ofte.

– Hvis det skjer en eksplosjon på en fabrikk og du har kun en fabrikk som produserer dette legemiddelet, så er det en uforutsett hendelse som du ikke kan planlegge ut ifra. Og da er det vanskelig å melde fra tre måneder før, sa Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien, til TV 2 torsdag.

Få leverandører

TOM: Overlege Geir Erland Tjønnfjord har aldri før opplevd at Rikshospitalet er gått tom for medisin til kreftpasienter ved sykehuset. Foto: Tom Rune Orset/TV 2
TOM: Overlege Geir Erland Tjønnfjord har aldri før opplevd at Rikshospitalet er gått tom for medisin til kreftpasienter ved sykehuset. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Bekkemellem mener myndighetene gjør seg for sårbare ved å kun inngå avtale med én leverandør om én medisin, og derfor mister muligheten til å sikre seg ved å kunne bestille fra en annen leverandør dersom et selskap svikter.

– For meg hørtes det ut som en dårlig unnskyldning. Det er få alternative leverandører for disse medikamentene, sier Tjønnfjord.

– Det er ikke alltid det finnes en leverandør til?

– Nei.

Avdelingsoverlegen får støtte i departementet.

– For veldig mange av disse legemidlene er det bare en legemiddelprodusent, og da er det ikke så lett å lage avtaler med flere. Når legemiddelindustrien merker at produksjonen har problemer forventer vi at de håndterer det og sier fra slik at vi har mulighet til områ oss, sier Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, til TV 2.

Får ikke ny medisin før oktober

Neste sending med medisiner til pasienter ved rikshospitalet som er rammet av benmargskreft skal etter planen komme i oktober.

I mellomtiden får barn og pasienter med sjanse for å bli helt friske de få dosene som er igjen, mens pasienter som får livsforlengende behandling må vente.

Tjønnfjord understreker at det ikke får medisinske konsekvenser dersom legemiddelselskapene holder det de lover og leverer nye forsyninger i oktober. Men dette skaper stor uro hos pasientene.

– Det er ingenting som oppleves som mer belastende for pasienter enn venting og usikkerhet, sier han.