ØNSKER ENDRING: Lisa Arntzen ved Dixi-senteret mener mange meddommere burde vært bedre forberedt før de tar beslutninger i voldtektssaker. Foto: Privat/NTB scanpix.
ØNSKER ENDRING: Lisa Arntzen ved Dixi-senteret mener mange meddommere burde vært bedre forberedt før de tar beslutninger i voldtektssaker. Foto: Privat/NTB scanpix. Foto: Erichsen, Jarl Fr.

Krever at meddommere må kurses før voldtektssaker

Feiltolkning av straffeloven, moralisme og fordommer kan føre til uriktige voldtektsdommer, mener Dixi Ressurssenter mot voldtekt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De siste dagene har både privatpersoner, politikere og aktivister rast mot frifinnelsen av tre menn som stod tiltalt for å ha voldtatt Andrea Voll Voldum (21) i Hemsedal for to år siden.

Det var til slutt tre meddommere, såkalte «likemenn», rekruttert fra folket, som sørget for at det ikke ble stort nok flertall i Borgarting Lagmannsrett for å domfelle de tre mennene.

De tre fagdommerne og den fjerde meddommeren som stemte for domfellelse «tapte» altså mot ufaglærte lekmenn som til tross for et omfattende bevisgrunnlag ikke fant at de tre mennene kunne dømmes for voldtekt av Andrea.

– Vanskelig for «hvermansen» å vurdere loven

Dixi Ressurssenter mot voldtekt mener det er en fare for at dårlig kunnskap om lovtolkning i forbindelse med voldtektssaker kan føre til feilaktige vurderinger når «vanlige folk» skal avgjøre skyldspørsmålet.

– Hva betyr det for eksempel at fornærmede er ute av stand til å motsette seg handlingen; må man være helt borte, litt til stede – hvor går grensen, det er ikke så lett for hvermansen som ikke er jurist å vite, sier Lisa Arntzen i Dixi til TV 2.

Meddommere rekrutteres enten ved at de velges av kommune- eller bystyre for en periode på fire år av gangen.

Det stilles ingen krav til juridisk kompetanse - hele prinsippet med meddommere dreier seg om at uavhengige borgere skal «bruke sin sunne fornuft og skjønn til å avgjøre skyld, som en motvekt til myndigheter og makthavende», som det heter i domstolenes egen beskrivelse av meddommernes rolle.

Slik systemet fungerer nå, eksisterer det ingen obligatoriske kurs for meddommere, men praktiske rettledninger på domstolenes nettsider og frivillige informasjonsmøter. I tillegg møtes meddommere og fagdommere før retten settes.

Det er ikke nok, mener Arntzen.

– Et innføringskurs for meddommere som skal dømme i voldtektssaker som tar for seg hvordan loven skal tolkes bør være obligatorisk, sier hun.

Domstoladministrasjonen: Skal ikke påvirkes

Domstoladministrasjonens svar på TV 2s spørsmål om hva som finnes av kursing, info eller veiledning er som følger:

  • Det er en rekke tiltak som gir generell informasjon om hvordan domstolene fungerer og hvordan rettssaken skal gjennomføres
  • Fagdommeren gir en kort orientering om meddommerenes rolle
  • Tekniske ting, som for eksempel hvordan narkotiske stoffer fungerer, kan bli forklart under rettssaken
  • Dommerene sitter sammen og drøfter sakene før de bestemmer seg for dom.

– Det er ikke et nasjonalt, obligatorisk kurs for alle lekdommere. Men når Dixi ønsker seg et «kurs i voldtektssaker om hvordan loven skal tolkes» er det jo nettopp det rettssaken dreier seg om. Der skal bevis legges fram, og bli vurdert. Lovtolkning er en del av dette. Det kan ikke skje før rettssaken har startet, sier kommunikasjonsdirektør i Domstoladministrasjonen, Erling Moe, til TV 2 og presiserer:

– Alle lekdommere får en kort orientering av fagdommeren om hvordan saken skal gjennomføres. Det går naturligvis ikke inn på bevisføringen. Den har jo ikke skjedd på det tidspunktet.

Tviler på skjønn

Arntzen mener nettopp meddommeres skjønnsvurderinger, spesielt i voldtektssaker, er problematisk.

– Forskning har vist at fordommer og moralsk fordømmelse har hatt betydning for bevisvurderingen i voldtektssaker. En slik innføring vil både bevisstgjøre og gi meddommere et bedre grunnlag for å vurdere saken på riktig grunnlag, mener hun.

– Hva er største faren ved at meddommere ikke har kursing før de skal dømme i voldtektssaker?

– Det tror jeg er at man lar egne dårlige holdninger og følelser påvirke bevisvurderingen og vurdering av skyldspørsmålet, sier Arntzen.

– Moralske dommer

Dixi-senteret trekker frem ett eksempel på en voldtektsdom hvor personlige fordommer ifølge henne åpenbart spilte inn i frikjennelsen:

I 2011 ble fire menn frifunnet for året før å ha gjengvoldtatt en kvinne på en campingplass i Hvervenbukta utenfor Oslo. At kvinnen kvelden før hadde frivillig sex med en annen mann, spilte ifølge Arntzen inn i frifinnelsen.

«Retten feller ingen moralsk dom over kvinnen, men konstaterer at hun i beruset tilstand ikke er fremmed for å kunne ha sex med menn hun ikke kjenner så godt. Dette har bevismessig betydning i relasjon til å forstå hennes handlemåte i forhold til de tiltalte», heter det i dommen.

– Dette er et prakteksempel på at fordommer spiller inn. De påstår at de ikke feller noen moralsk dom, men det er jo akkurat det de gjør. Det de egentlig sier, er at kvinner som har hatt tilfeldig sex ikke er ærbare og at de dermed ikke kan voldtas. De trekker frem situasjoner som er fullstendig irrelevant for saken som er til behandling i retten, mener Arntzen.