TV 2 søker ikke på regjeringens allmennkringkasteravtale

TV 2 søker ikke på utlysningen av en midlertidig allmennkringkasteravtale, men ønsker å fortsette som allmennkringkaster.

Sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes skriver i et brev til Kulturdepartementet at TV 2 er beredt til søke på en langsiktig avtale dersom den inneholder en balansert motytelse, slik avtalen har gjort siden 1992.Les hele brevet her.TV 2 har siden lanseringen i 1992 bygget opp en profil og et sterkt redaksjonelt miljø som kommersiell allmennkr