To Østfold-menn (46) og (23) dømt for terrorvirksomhet

To menn fra Østfold er i Oslo tingrett dømt til seks og syv og et halvt års fengsel for terrorvirksomhet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

To menn fra Østfold er i Oslo tingrett dømt til seks og syv og et halvt års fengsel for terrorvirksomhet. Ifølge PST dro de til Syria i august 2014 for å slutte seg til terrorgruppen IS.

Den eldste nektet straffskyld, mens den yngste har erkjent å ha sluttet seg til IS, men nektet straffskyld for terrorforbund.

Dommen var i tråd med aktors med påstand, som statsadvokat Frederik Ranke la ned i Oslo tingrett tirsdag.

– Vi er svært tilfreds med dommen, den er i tråd med vår påstand. Vi er også også svært tilfreds med at retten deler vår oppfatning om forståelsen av forbund og deltakerbestemmelsen i denne dommen, sier Ranke til TV 2.

Kritisk til habiliteten

Hasan Ahmeds (46) forsvarer, Nils Christian Nordhus, er sterkt kritisk til dommen og dommer Brendes habilitet. De anker saken og ber om en ny runde i tingretten med ny dommer.

– Utenriksminister Børge Brende er ledende i krigføringen mot blant annet norske fremmedkrigere i Syria. Når disse så vender hjem og skal bli gjenstand for straffeforfølgning og dom, vel da er det hans ektefelle, dommer Brende, som avsier dom mot de samme hjemvendte IS-krigerne.

– Hva er problemet med det?

– Problemet er at det blir en for tett forbindelse mot de som kriger mot IS og de som tar stilling til om en person er en skyldig i å ha vært en IS-soldat eller ikke.

– Hvordan mener du at du kan se det igjen i dommen?

– Det kan vi se i dommen, for dommen er en mer eller mindre avskrift av aktorates argumentasjon for domstolen.

Oslo tingrett sier til TV 2 at det ble gjort en vurdering av dommer Brendes habilitet, men vil ikke kommentere saken utover det.

Ingen formildende omstendigheter

Retten kan ikke se at det foreligger formildende omstendigheter i saken, og dømmer norskpakistanske Hasan Ahmed (46) til seks års fengsel. Tingretten mener det er bevist at han fikk terrortrening, avla ed, deltok på troppeforflytning og at han var tidvis bevæpnet.

– En klar og målbevisst plan

Adam Magomadov (23) med tsjetsjensk bakgrunn og russisk statsborgerskap straffes også for falsk forklaring da han søkte permanent oppholdstilltalelse etter ankomsten fra Syria. Han får syv og et halvt års fengsel, fordi hans IS-deltakelse pågikk over et lengre tidsrom.

«På det tidspunkt Magomadov og Ahmed inngikk forbund med ISIL, var de begge godt kjent med ISILs handlinger, og hva terrororganisasjonen var i stand til å utføre av brutale volds- og krigshandlinger. De hadde gjort forberedelser og planlagt reisen i god tid, Adam i flere måneder og Hasan i cirka halvannen måned. De hadde begge en klar og målbevisst plan med å slutte seg til ISIL om å medvirke til organisasjonens terrorvirksomhet.»

Ahmed (46) reiste til Syria i 2014, og forklarte i retten at han ved en feil havnet hos terrorgruppen IS. 46-åringen er tidligere domfelt 11 ganger, blant annet for medvirkning til æresdrap i 1994 og for uaktsomt bildrap i 2005. 23-åringen kom tilbake fra Syria med en rekke bilder og videoer fra IS-treningsleire. Han ble senere avslørt i en tilfeldig politikontroll, og PST satte i gang en omfattende skjult etterforskning. 23-åringen er ikke tidligere straffet.