Norge vil ikke gi erstatning til Monikas mamma

Statsminister Erna Solberg vil ikke gi Kristina Sviglinskaja erstatning etter alle polititabbene. Skal hun få oppreisning må hun selv gå til sak mot politiet.

Mandag falt dommen i Monika-saken og drapsmannen ble dømt til 18 års forvaring. Samme ettermiddag blir Kristina Sviglinskaja gjort kjent med innholdet i et brev fra statsminister Erna Solberg.

Brevet sendt til bistandsadvokat Stig Nilsen. Han forteller sin klient at Regjeringen ikke er innstilt på at staten skal innrømme erstatningsansvar.

– Urimelig

– Dette er svært urimelig, sier en svært oppgitt bistandsadvokat Stig Nilsen til TV 2.

Stig Nilsen har fremmet krav om oppreisningerstatning fra staten for det klienten har vært utsatt for. Kravet er bl.a. fremmet overfor Hordaland politidistrikt, Politidirektoratet, Riksadvokaten og Justisdepartementet, men samtlige har avvist kravet.

Siste håpet til Nilsen var at statsministeren skar igjennom. Slik gikk det ikke. Skal mor til den drepte 8-åringen få oppreisningerstatning etter alle polititabbene, må Kristina Sviglinskaja selv gå til sak mot politiet.

– Det kan ikke kreves at Kristina skal være tvunget til å gå til sak, hun har opplevd nok motgang og tøffe år, presiserer Nilsen overfor TV 2.

– Savner tydelig svar

I brevet undertegnet Erna Solberg, svar hun at Regjeringen skal ta med seg synspunktene videre, men hun åpner ikke for å gi erstatning til Kristina Sviglinskaja.

– Dette er veldig politisk. Jeg hadde forventet at hun hadde svar tydelig på kravet, sier Nilsen.

– Drapet på Monika ble stemplet som selvdrap som var svært belastende for mor og i tillegg ble hun kraftig motarbeidet av politiet når hun forsøkte å få saken gjenopptatt. Begge de forhold taler for oppreisningerstatning, mener Stig Nilsen.

Gjør feil

Bistandsadvokat presiserer at dette ikke er noe som Kristina selv har sloss for:

– Dette er et prinsipp som det er viktig for meg å drive frem på venge av henne, forklarer Nilsen.

Det finnes statlige erstatningsordning som utløses når eksempelvis leger gjør feil. En slik ordning finnes ikke for politiet. Men Regjeringen kan i enkeltsaker gjøre unntak. Tidligere, ved minst et tilfelle, er det gitt erstatning fra staten etter grov feil utført av politiet.

Skuffet eks-ordfører

– Jeg skulle ønske det hadde endt andre veien, men respekter fullt ut regjeringens beslutning. Jeg skulle ønske at hun fikk erstatning, nettopp fordi det er begått en så stor urett mot henne, sier Ove Trellevik til TV 2.

Den tidligere Sund-ordføreren som nå er stortingspolitiker har presset på partiapparatet for å få gjennomslag, men uten å lykkes. Han påpeker at det er et paradoks at om man feiler grovt i jobben, så sitter man trygt i sin stilling.

Presedens

TV 2 vet at Regjeringen frykter at en erstatning til Kristina vil føre til presedens og flere tilsvarende krav, men en rekke eksperter på erstatningsrett mener det er feil. Til det er saken for spesiell.

– Det vi ser er en ansvarpulverisering. Det er ingen som blir ansvarliggjort, det blir skyldt på systemet, sier Nilsen, som mener det er et hull i dagens regelverk.

– Det er ikke noe hjemmel for å tilkjenne erstatning til enkeltpersoner som har vært utsatt fra grov svikt fra det offentlige. Slik kan det ikke være, sier Nilsen.