Ekstremt premature sliter med psykiske problemer og konsentrasjonsvansker

Stadig flere ekstremt premature barn blir reddet. Men mange av dem sliter i ettertid med lærevansker og psykiske problemer, viser ny, stor studie.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange ekstremt premature barn sliter med lærevansker, og har langt større risiko for psykiske problemer enn barn født på termin. Det viser den største studien på ekstremt fortidligfødte som noen gang er gjort her i landet.

Barn som er født mellom uke 22 og uke 27 regnes som ekstremt premature.

Forskerne ved Haukeland universitetssykehus har fulgt ekstremt premature, og barn med fødselsvekt under 1000 gram, født i 1999 og 2000 og fram til 11 års alder.

– Sammenlignet med barn født til termin hadde disse barna 2-8 ganger større risiko for å ha psykiske problemer, sier lege og forsker ved Universitetet i Bergen Silje Elgen Fevang.

Hun forteller at oppmerksomhetsvansker og sosiale vansker var de dominerende problemene.

– Ved 11 års alder hadde 20 prosent oppmerksomhetsproblemer. Omtrent like mange hadde sosiale vansker. 15 prosent hadde hyperaktivitetsproblemer eller angst, sier forskeren.

372 i studien

I studien som er publisert i det internasjonale tidskriftet Pediatrics og omtalt i Dagens Medisin inngår alle de overlevende 372 ekstremt premature barna som ble født i 1999 og 2000.

Forskerne har fulgt de opp fra fødsel og når de var 2, 5 og 11 år gamle.

– Våre funn viser at det er viktig å følge opp disse barna nå som medisinen forbedres slik at man redder flere, sier forsker Silje Elgen Fevang.

Trenger oppfølging

Hun sier spesielt skolen må være oppmerksomme på at denne gruppen kan trenge ekstra oppfølging.

– De har risiko for lærevansker. 1 av 5 sliter med oppmerksomheten i skolen, sier Fevang.

Det er tidligere kjent at omkring 20 prosent av ekstremt premature får synlige problemer som cerebral parese, psykisk utviklingshemming eller blind- og døvhet.

– Det unike i vår studie er at vi har sett bort fra denne gruppen og konsentrert oss om barna som ikke har synlige funksjonshemminger, sier forskeren som er stipendiat ved Universitetet i Bergen.

I Prematurforeningen leses studien med interesse.

– Det er godt å få dokumentert så grundig noe vi har trodd, men ikke visst helt sikkert, sier Hanne Marit Isdal i Prematurforeningen.

– Viktig studie

Seksjonsoverlege Hallvard Reigstad ved Haukeland universitetssjukehus mener studien er viktig.

– Funnene er bekymringsfulle og det er viktig at vi gjør forebyggende tiltak for barna når de vokser opp slik at de får et så godt liv som mulig, sier overlegen.

Han tror studien vil bli lagt merke til.

– Det spesielle i Norge er oppslutningen om langtidsundersøkelser. Det er unikt i verdenssammenheng. Det er derfor ikke sjelden at norske undersøkelser blir publisert i de beste internasjonale tidsskriftene, sier Reigstad.