BEDRE SIKKERHET: Med DAB i tunnel vil brannvesenet kunne overstyre alle radiokanelene og nå bilistene i en tunnel via en telefon på utsiden av tunnelen. Foto: Paneda
BEDRE SIKKERHET: Med DAB i tunnel vil brannvesenet kunne overstyre alle radiokanelene og nå bilistene i en tunnel via en telefon på utsiden av tunnelen. Foto: Paneda

Slik skal de sikre at DAB virker i tunnelene

Statens vegvesen Vegdirektoratet lover at 320 tunneler vil ha DAB-dekning før FM-signalene slukker.

– Utbyggingen er i rute og aktuelle tunneler vil ha DAB installert når FM-nettet slukker, opplyser Arild Petter Søvik i Statens vegvesen Vegdirektoratet til TV 2.

Klokken tikker mot slukking av det nasjonale FM-nettet. 11. januar 2017 stenges nettet i Nordland, som første region.

Tunnel-trøbbel

70 prosent mangler fortsatt DAB-radio i bilen. En del av de som faktisk har det, irriterer seg over at fremtidens radio ikke virker i mange tunneler. Det er Vegvesenet i ferd med å fikse.

For tiden pågår det et omfattende arbeid med å bygge ut DAB-dekningen i landets tunneler. Vegvesenet har planlagt å installere DAB-mottak i over 320 veitunneler før det blir stille på FM-båndet.

– Prinsippene for DAB-utbygging i riksveitunneler er at alle riksveitunneler som har nødkommunikasjon (nødnett) også får DAB-dekning. Alle nye veitunneler over 500 meter får installert DAB, i henhold til krav i veinormalen. I praksis betyr dette at tunneler som har hatt FM-dekning vil få DAB-dekning, forklarer Arild Petter Søvik.

– Bedre sikkterhet

Firmaet Paneda er en av aktørene som bygger ut DAB i tunnel på vegne av Vegvesenet. Paneda har bygget ut rundt 30 tunneler i Oslo-området og har kontrakt på ytterligere 50 tunneler på Sør- og Østlandet.

HEKTISKE DAGER: Teknisk sjef Oddvar Flølo i Paneda har hendene fulle med å bygge ut DAB-radio i landets tunneler. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
HEKTISKE DAGER: Teknisk sjef Oddvar Flølo i Paneda har hendene fulle med å bygge ut DAB-radio i landets tunneler. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

– DAB gir mange fordeler foran FM i tunneler, forklarer Panedas tekniske sjef Oddvar Flølo.

– For det første blir alle kanaler tilgjengelig i tunnelene, ikke bare P1 og i noen tilfeller P4 som i dag. For det andre vil Vegtrafikksentralen kunne bryte inn i sendingen i en enkelt tunnel om en nødsituasjon skulle oppstå. Da vil Vegtrafikksentralen fungere som en radiostasjon som overstyrer alle DAB-kanalene kun i den tunnelen hvor situasjonen har oppstått, sier Flølo.

Slik monteres DAB

Rent praktisk etableres det en mottakerantenne utenfor tunnelen. Antennen tar imot DAB-signalet fra luften og formidler det videre til en radiosentral.

TEKNISK SKAP: Dette er radiosentralen til Haukanesberget tunnel i Hordaland. Enheten med det grønne lyset er innsnakkingssystemet som gjør at operatørene hos Vegvesenet kan bryte inn i sendingen. FM-modulen er nederst. Foto: Paneda
TEKNISK SKAP: Dette er radiosentralen til Haukanesberget tunnel i Hordaland. Enheten med det grønne lyset er innsnakkingssystemet som gjør at operatørene hos Vegvesenet kan bryte inn i sendingen. FM-modulen er nederst. Foto: Paneda

 Slik gikk det da TV 2s reporter prøvde å installere DAB-radio

Signalet sendes deretter til en strålekabel i tunneltaket. Kabelen fungerer som en antenne. Med jevne mellomrom monteres det repeatere for at signalet skal være like sterkt gjennom hele tunnelen.

DAB-teknologien bruker infrastrukturen som allerede er installert for nødnettet. Paneda bygger faktisk også inn FM-teknologi i de nye installasjonene. Monteringen tar tre til fem dager per tunnel.

En annen ny sikkerhetsfunksjon er at nødetatene får mulighet til å kontakte bilførere inne i en tunnel via en telefon ved tunnelinngangen. Ved å plukke opp mikrofonen i et skap utenfor tunnelen og snakke i den, vil man overstyre alle DAB-radiokanaler og nå bilistene i tunnelen.

Jobber på høygir

Ifølge Vegvesenet koster installasjonen rundt én million kroner per tunnel. Dette belastes Vegvesenets budsjetter. Satsingen går imidlertid ikke ut over asfaltering og andre prosjekter, opplyser Arild Petter Søvik.

– Utbygging av DAB i vegtunneler falt heldig ut da den bruker samme infrastruktur i tunnelene som nødnett. DAB utbyggingen kunne derfor dra fordel av ferdig utbygget infrastruktur. Nødnett ble som kjent bygget ut i de samme tunnelene, og ferdigstilt i perioden frem til 2014/15, sier Søvik.

DAB-radio i Norge:

  • DAB (Digital Audio Broadcasting) er en digital kringkastingsteknologi. DAB brukes som en samlebetegnelse på DAB og DAB+. Du må ha en DAB+-mottaker for å høre på alle de digitale kanalene.
  • 16. april 2015 fastslo regjeringen at vilkårene for å digitalisere radiosektoren var oppfylt og at radio skal digitaliseres i 2017.
  • To av tre norske husstander har minst én DAB-radio.
  • Ingen andre land har besluttet en dato for å skru av FM-nettet.

Paneda skal være ferdig med utbyggingen på Sør- og Østlandet 1. desember. Status i de andre regionene er som følger:

  • Region Nord: I februar var DAB installert i seks tunneler, mens ytterligere 19 tunneler står på planen i 2016. DAB kommer også i tunnelene som nå er under bygging eller er planlagt.
  • Region Vest: De fleste tunnelene skal ha installert DAB innen sommeren 2016. Fire tunneler har frist til desember 2016.
  • Region Midt: Sju tunneler hadde i februar fått installert DAB. Ytterligere 24 tunneler får DAB-dekning i løpet av 2016.

Dekker mesteparten av trafikken

Mellom 80 og 90 riksveitunneler på mer enn 500 meter vil ikke få DAB-dekning. Dette gjelder tunnelene på de minst trafikkerte riksveiene.

Rundt 95 prosent av kjøretøyene som i løpet av et døgn kjører i riksveitunneler på over 500 meter, vil få DAB-dekning.