HJEMMELAGET: Crystal meth fra tv-serien Breaking Bad er stilt ut på National Museum of American History i Washington, DC. Crystal meth er en versjon av metamfetamin, som har fått solid fotfeste i Oslo. AFP PHOTO / JIM WATSON
HJEMMELAGET: Crystal meth fra tv-serien Breaking Bad er stilt ut på National Museum of American History i Washington, DC. Crystal meth er en versjon av metamfetamin, som har fått solid fotfeste i Oslo. AFP PHOTO / JIM WATSON Foto: Jim Watson

Oslo på europatoppen i bruk av metamfetamin

Blant 60 undersøkte byer troner Oslo-borgerne øverst på listen over metamfetamin-bruk.

Det viser fersk statistikk fra EU-bruket European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

Hvert år sjekker byrået kloakkvannet i drøyt 60 europeiske byer. Analyser av vannet viser hva slags narkotiske stoffer innbyggerne konsumerer og hvor mye som brukes per innbygger.

Vannet testes for rester av amfetamin, metamfetamin, MDMA, kokain og cannabis (hasj og marihuana).

Store geografiske forskjeller

Oslo utmerker seg som byen med størst forbruk av metamfetamin per innbygger. Budweis i Tsjekkia og Dresden i Tyskland ligger på de neste plassene.

EMCDDA uttaler at 2015-undersøkelsen avslører tydelige geografiske mønster hva angår narkotikabruk i Europa.

– Metamfetamin-bruk er konsentrert i byer i Norge, Tsjekkia og Slovakia. Høye verdier ble også registrert i Dresden, en tysk by nær grensen til Tsjekkia. De observerte metamfetamin-konsentrasjonene andre steder er svært lave eller ubetydelige, heter det i rapporten.

Risikerer hjerneblødning og infarkt

Mange stiftet bekjentskap med metamfetamin gjennom tv-serien Breaking Bad. Hovedpersonen, kjemilæreren Walter White, får diagnosen lungekreft og begynner å lage metamfetamin for å sikre familiens økonomiske framtid.

TALLENES TALE: Ingen bruker mer metamfetamin enn Oslo-folk. Kilde: EMCDDA
TALLENES TALE: Ingen bruker mer metamfetamin enn Oslo-folk. Kilde: EMCDDA
KJENDISDOP: Kokain er populært i London. Kilde: EMCDDA
KJENDISDOP: Kokain er populært i London. Kilde: EMCDDA

Ifølge Folkehelseinstituttet er amfetamin og metamfetamin blant de mest brukte rusmidlene i verden. Stoffene gir en rus med økt lykkefølelse og kritikkløshet, men har noen kjedelige bivirkninger. Brukeren løper større risiko for hjerneblødning, hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser.

Kokain er et vestlig fenomen

Kokainbruk er mest utbredt i vesteuropeiske byer, spesielt i Belgia, Nederland og Storbritannia. London er Europas ubestridte kokain-hovedstad. Oslo plasserer seg langt nede på listen, mellom Paris og Utrecht. Kokainbruk er nesten ikke-eksisterende i Øst-Europa.

MDMA, som er virkestoffet i ecstasy, brukes mest i Nederland. På grunn av problemer med å analysere THC-COOH-verdiene i kloakkvannet, er fasiten for bruk av cannabis ikke klar.