Også helsevesenets oppgaver rangeres som en større utfordring enn klimaendringene, ifølge den nye utgaven av TNS Gallups Klimabarometer, skriver Dagsavisen.

I fjor var det bare innvandring som ble sett på som en større utfordring enn klimaendringene.

De spurte i undersøkelsen ble bedt om å krysse av for hva som er Norges største utfordringer og kunne velge tre av fjorten alternativer. 64 prosent krysset av for innvandring, 41 prosent for arbeidsledighet, mens 26 prosent valgte helse og 25 prosent klima.

(NTB)