PASS PÅ: TV 2s reportasjebiler har fabrikkmontert DAB-radio, men tusenvis av bileiere må skaffe seg et adapter for å kunne høre radio i bilen etter at FM-nettet skrus av. Feil montering og innstilling kan skape frustrasjon. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
PASS PÅ: TV 2s reportasjebiler har fabrikkmontert DAB-radio, men tusenvis av bileiere må skaffe seg et adapter for å kunne høre radio i bilen etter at FM-nettet skrus av. Feil montering og innstilling kan skape frustrasjon. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Problemer med DAB i bil? Det kan være din feil

Ekspertene lover at den nye radioteknologien gir minst like god dekning som det gamle FM-nettet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Neste år slukkes det nasjonale FM-nettet i Norge. Det digitale DAB-nettet er for lengst ferdig utbygd og skal sørge for minst like god dekning som det gamle FM-nettet.

Det digitale skiftet skaper likevel hodebry for tusenvis av bileiere. Det store flertallet av biler i Norge mangler DAB-radio, og enkelte som faktisk har digitalradio i bilen rapporterer om dårlig dekning utenfor sentrale strøk.

Dette behøver imidlertid ikke bety at det er noe galt med DAB-dekningen, opplyser teknisk direktør Hans Petter Danielsen i P4.

– NRKs nett er delt opp i sju regioner som sender på ulike frekvenser. Lytteren må sørge for at radioen er tunet eller scannet på det aktuelle stedet eller regionen. Lytting på «feil region» vil oppleves som dårlig eller ingen dekning, forklarer Danielsen.

P4 er en av eierne av selskapet Digitalradio Norge, som jobber for å sikre en smidig overgang til DAB.

Pass på innstillingene

Danielsen har jobbet med teknologien i over 20 år. Han og kollegene har testet en lang rekke DAB-bilradioer gjennom tusener av kilometer.

Danielsen forklarer at de fleste DAB-radioer kan stilles inn slik at de automatisk skifter frekvens når bilen kjører fra en region til en annen. Funksjonen heter egentlig Service Following, men har mange ulike navn i de ulike fabrikatene. På noen modeller må denne funksjonen slås på av brukeren i en meny.

En annen ting folk må passe på, er at antennen og monteringen av den er i orden. Dette er kritisk for et godt mottak.

– Med en god antenne montert riktig skal man stort sett ha dekningen som vist på dekningskartet på radio.no. Har man ikke det, er det sannsynligvis noe feil med radioen eller installasjonen, sier Danielsen.

DAB-radio

  • DAB (Digital Audio Broadcasting) er en digital kringkastingsteknologi. DAB brukes som en samlebetegnelse på DAB og DAB+. Du må ha en DAB+-mottaker for å høre på alle de digitale kanalene.
  • 22. september 2014 var det nasjonale DAB-nettet fullført da næringsminister Monica Mæland (H) skrudde på sender nummer 759 på Knappefjell utenfor Bergen.
  • 16. april 2015 fastslo regjeringen at vilkårene for å digitalisere radiosektoren var oppfylt og at radio skal digitaliseres i 2017.
  • To av tre norske husstander har minst én DAB-radio.
  • Ingen andre land har besluttet en dato for å skru av FM-nettet.

Slutt for FM

Det nasjonale FM-nettet skal etter planen skrus av trinnvis i løpet av neste år. Nordland er fylket som først blir digitalisert. 11. januar 2017 er det ubønnhørlig slutt for de analoge FM-signalene.

Skepsisen til den nye teknologien går på mer enn det store behovet for nye bilradioer. Argumentene mot DAB går blant annet på beredskap, lydkvalitet, dekning, miljø og kostnad for forbrukerne. Kritikerne mener dessuten at DAB-teknologien er utdatert og at det vil være mer fornuftig å satse på andre løsninger som internettradio.

Fremskrittspartiet er kritisk til overgangen til digitalradio. Partiet vedtok på landsmøtet i april å jobbe for å beholde FM-nettet.

– Hvorfor kaste noe som virker, spør Frps kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen i en artikkel på Frps nettsider.

Sjekker dekningen

Ett av kravene for at FM-nettet skulle skrus av, var at DAB-dekningen i den såkalte regionblokka skulle være minst like god som dagens P1 stereo-dekning i FM-nettet. Det kravet var oppfylt allerede 1. januar 2015.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) hadde ansvar for å sjekke at dekningen var god nok til at slukkekravene var oppfylt.

– Dekningen på DAB skal være minst like god som på FM stereo, sier sjefingeniør for kringkasting i NKOM, Tore Lunestad, til TV 2.

Lunestad forteller at utbyggingen fortsetter og at dekningen stadig blir bedre.

– Våre beregninger fra i fjor ble gjort over hele landet basert på befolkningsdekning på fast bostedsadresse. Det ble også beregnet dekning på alle veier i Norge på de fire veiklassene Europavei, riksvei, fylkesveier og kommunale veier. Siden den gang har man satset mye på dekningen langs veier der det ikke bor mye folk, sier Lunestad.

Denne sommeren skal det dessuten bygges ut DAB i tunneler i stor stil i regi av Statens vegvesen.

Omfattende kartlegging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har brukt avanserte datamodeller og nøyaktige kart for å beregne hvor store områder som dekkes av DAB-senderne. For å verifisere at beregningene stemmer, har NKOMs folk reist ut og sjekket dekningen fysisk. Mer enn 50.000 målinger er gjort.

– Har folk grunn til å være bekymret for stengingen av FM-nettet?

– Ifølge våre beregninger og målinger blir dekningen minst like god på DAB som på FM stereo, og i tillegg får alle et mye større tilbud av programmer. Utfordringen er at det er to forskjellige teknologier. Dekningen er ikke identisk for DAB og for FM. De som før har hatt FM, får kanskje ikke DAB og omvendt. Det er grunnen til at vi får noen tilbakemeldinger om at noen som i dag har dekning på FM ikke får DAB-dekning. En annen faktor er at noen har veldig gode mottakere og antenner og dermed klarer å ta imot svake FM-signaler i mono. De kan oppleve dårligere dekning med DAB, sier sjefingeniør Tore Lunestad.

Utfordrer kulturministeren

Frps Ib Thomsen sier til TV 2 at deres skepsis til DAB hovedsakelig skyldes hernsyn til sikkerhet og at ingen andre land har vedtatt å stenge FM-nettet.

– Man sier man har dekning i hele landet, men dette er en teoretisk dekning. Det går på innbyggere og ikke areal. Også bilparken henger langt etter, sier Thomsen.

12. mai sendte Thomsen et spørsmål til kulturminister Lnda Hofstad Helleland (H) hvor han spør om statsråden vil ta ansvaret for konsekvensene av en stenging av FM-nettet. I brevet viser Thomsen blant annet til rapporter om svak FM-dekning i Finnmark og at neste generasjon mobilteknologi (5G) vil være 1000 ganger raskere enn 4G og gi uante muligheter til å streame radio.

– Robust nett

I sitt svar skriver kulturministeren at Norge slett ikke er alene om å satse på DAB. Årsaken til at Norge er først ute, skyldes at topografien med fjorder, fjell og spredt befolkning gjør det spesielt dyrt å drifte det norske FM-nettet.

Helleland avviser at sikkerhet og beredskap blir dårligere med DAB-radio. Den tekniske oppygningen er mer robust enn dagens FM-nett, og fra neste år blir DAB tilgjengelig i minst like mange tunneler som i dag har FM-dekning.

«Men i motsetning til FM hvor kun en eller et fåtall kanaler formidles med trafikkmeldinger, vil samtlige DAB-kanaler kunne motta trafikkmeldinger i tunellene», skriver Helleland.

Mener folk har fått feil inntrykk

P4s tekniske direktør sier deres undersøkelser ikke viser at det er noen stor motstand mot innføringen av DAB. Han mener debatten rundt DAB til dels har vært preget av uriktige påstander som gjør at folk sitter igjen med feil inntrykk av hvordan fremtidens radio blir.

– Folk bør ikke være bekymret, tvert imot har de nå et lange større radiotilbud på lufta i hele landet, i sendernett som dessuten har enda høyere grad av sikkerhet i forhold til beredskap, sier Hans Petter Danielsen.

– Stemmer det ikke at Norge blir annerledeslandet i Europa når vi blir alene om å stenge FM-nettet?

– Veldig annerledes er vi ikke. Svært mange land har som Norge valgt DAB som radioens digitale fremtid, og flere vurderer tidsplanen for FM-slukking. Sveits, Nederland og Storbritannia er sannsynligvis de nærmeste, men det er tema flere steder. Norge er imidlertid først ute med å slukke FM for riksradio, men det meste av lokalradio kan fortsette, sier Danielsen.