kreftleger slår alarm:

– Det er klasseskille blant kreftpasienter i Norge

Legene på Radiumhospitalet må daglig forklare pasientene sine hvorfor ikke de kan få behandlingen legen selv mener vil være best for pasienten.

Det er travle dager på privatsykehuset Aleris på Frogner i Oslo. Siden oktober i fjor har de tilbudt immunterapi til kreftpasienter.- Sånn som i dag så er det elleve pasienter som får behandling, så er det seks til i morgen, forteller Marius Normann.Normann er kreftlege og tar i mot pasienter som ønsker det nyeste som kan tilbys innen kreftbehandling i Norge, og som kan betale for det.-Det er fantastisk å kunne tilby noe som virker for denne pasientgruppen, som fra før ha