Politiet erkjenner: Kan for lite om dopingkriminalitet

Politidirektoratet ber alle politidistriktene, Kripos og UP om å sende sine ansatte på «dopingkurs».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det fremgår av et brev TV 2 har fått tilgang til, sendt til et bredt spekter av mottakere. Brevet ble sendt etter at TV 2 forrige onsdag fortalte at Norges største dopingliga er avslørt - mistenkt for å ha stått bak så mye som 80 prosent av alt salg av dopingmidler i Norge.

VIDEO: I videovinduet øverst i artikkelen kan du se hva som skjedde da TV 2 ble med Tolletaten på dopingjakt.

Det begynte med norgeshistoriens største dopingbeslag i Buskerud i desember, og har til nå resultert i et titalls pågripelser og mistanker om rene mafiatilstander.

Nettverket politiet i den såkalte «Operasjon Stormfall» har avdekket, har solgt dopingmidler til verdi av flere titalls millioner kroner via nettbutikker, med godt organiserte distribusjonssystemer.

Men kompetansen om dopingkriminalitet er for dårlig i både politiet og rettsapparatet, slår Politidirektoratet (POD) fast i brevet som ble sendt til blant annet alle politidistriktene, Politihøgskolen, Kripos og Utrykningspolitiet.

«Kompetansen er begrenset»

1. juli ble det innført totalforbud mot dopingmidler i Norge, inkludert bruk og kjøp.

Tre år etter at bruk av dopingmidler ble kriminalisert, er det fortsatt mange som ikke kan nok om hvordan doping knyttes til annen kriminalitet og hvilke skadevirkninger den gir, skriver POD i brevet.

«Erfaringer så langt tilsier at kompetansen på doping, følgeskader og som kriminelle aktørers verktøy i gjennomføringen av annen kriminalitet er begrenset både hos politi og påtalemyndighet», heter det i brevet fra POD.

– Politidirektoratet ønsker at politidistriktenes kunnskaper rundt doping, følgeskader og hvilken betydning doping har for annen kriminalitet skal øke. Preparatene er skadelig for den enkelte og fører til en rekke uønskede og skadelige konsekvenser for andre og samfunnet forøvrig, sier Astrid Borge, seksjonssjef i POD til TV 2.

– Underrapportert

Det er en kjennsgjerning at spesielt torpedomiljøer og deler av det norske ransmiljøet omfatter steroidebrukere, og at dopingkriminalitet kan knyttes til både hjemmevold, såkalt «blind vold» og narkotikakriminalitet.

– Sammenhengen mellom doping og andre kriminalitetsområder er veldig underrapportert. Doping er et økende problem i voldssaker og kriminelle miljøer generelt, og det er svært positivt at POD har sett utfordringen og legger til rette for en nødvendig kompetanseheving på området sier Lars Holmen, generalsekretær i Norsk narkotikapolitiforening til TV 2.

Storfangst i aksjon mot treningssenter

Utøver grov vold

I vinter fortalte TV 2 om en ung kvinne som i lang tid ble mishandlet grovt av samboeren sin som brukte anabole steroider.

– Han ble som et dyr, fortalte kvinnen.

Tall politiet i Rogaland har hentet ut, viser at en overvekt av de som utfører grov vold på byen, er steroidebrukere.

– Økt kunnskap om doping i politiet og påtalemyndighetene vil føre til økt oppklaring av en rekke andre grove voldssaker, som for eksempel grov seksualisert vold, mener Holmen.

Tilbyr kurs

(NNPF) har siden februar 2015, i samarbeid med Helsedirektoratet og Politidirektoratet, reist rundt i distriktene for å heve kompetansen om dopingkriminalitet.

Dagskurset er blant annet ment å gjøre politidistriktene bedre rustet til å avsløre og straffeforfølge dopingkriminalitet.

I brevet fra POD oppfordres nå hele straffesakskjeden å sende sine ansatte på dagskurset NNPF avholder.

Oppfordringen om å ta kurset inkluderer også høyere påtalemyndigheter, fremgår det av brevet.

Generalsekretær Holmen ønsker initiativet velkommen.

– Kunnskapsnivået om doping er alt for lavt, og både politiet og samfunnet vil være tjent med en helhetlig og samordnet innsats i kampen mot doping, sier Holmen til TV 2.

Ansatte i politiet knyttet til liga

Fire ansatte i politiet kobles til dopingligaen for kjøp og bruk av dopingmidler.

Justisminister Anders Anundsen sa før helgen at han ser alvorlig på saken.

– Hvis etterforskningen og senere behandling i rettsapparatet viser at de har brutt loven, er det selvfølgelig alvorlig. Vi har store forventninger til at de som jobber i politiet forvalter tilliten samfunnet gir dem på en skikkelig måte, sa Anundsen til TV 2.

Henlegges hyppig

Etter det TV 2 erfarer henlegges de fleste dopingsaker som gjelder innførsel av doping til privatpersoner i stor skala.

95 prosent av alle dopingbeslag Tolletaten gjør i postforsendelser ender trolig opp med henleggelse.

Dopingligaen som de siste årene har omsatt dopingmidler for flere titalls millioner kroner, har forgreininger til hele landet.

Flere politidistrikter jobber fremdeles med opprullingen av nettverket, og utover de fem hovedmennene er både lokale distributører, brukere og selgere tatt.

DETTE ER DOPING:

Dopingmidler kan deles inn i tre hovedgrupper: anabole androgene steroider (AAS), sentralstimulerende stoffer og veksthormon.

De aller fleste dopingmidler er også legemidler. Statens legemiddelverk fastsetter hvilke stoffer som skal regnes som skal anses som dopingmidler.

Dopinglisten regulerer det strafferettslige rundt preparatene og må ikke forveksles med WADA sin dopingliste for idretten.

Bruk av dopingmidler handler i all hovedsak om bruk av anabole androgene steroider, herunder testosteronpreparater.

Androgener er et fellesnavn for de mannlige kjønnshormonene som produseres i kroppen og testosteron er det viktigste av disse.

Anabole steroider er syntetiske stoffer som ikke produseres i kroppen. Betegnelsen anabole androgene steroider (AAS) er et fellesnavn som omfatter de anabole steroidene og de kroppsproduserte androgenene.

Testosteron er inkludert i betegnelsen anabole androgene steroider.

Sentralstimulerende stoffer og veksthormon blir også brukt som dopingmidler. Disse stoffene har tradisjonelt vært brukt innenfor konkurranseidrett i prestasjonsfremmende hensikt.

De seneste tiårene har bruk av dopingmidler spredd seg utenfor den organiserte idretten, særlig i kroppsbygger- og fitnessmiljøer, blant såkalte torpedoer og i mc-miljøer, men også blant ungdom utenfor den organiserte idretten.

(Kilde: NNPF)