Raser mot ny akuttlegeutdanning

En ny foreslått utdanning for leger i norske akuttmottak får sterk kritikk. Norsk forening for akuttmedisin mener Norge bør ha samme utdanning som resten av Europa og ikke lage en særnorsk utdanning.

John Steinar Holmsve er innlagt på akuttmottaket på sykehuset i Skien og skal bli undersøkt av en overlege.

– Det er jo fint å få en erfaren til å komme med en gang, sier han til TV 2.

For legene i akuttmottaket i Skien er erfarne overleger som står i front med spesiell kunnskap om akutte tilstander. En organisering også sykehuset er fornøyd med.

– Det er veldig betryggende for pasientene når de blir ivaretatt av en overlege i stedet for å møte en uerfaren. Vi har hatt et kjempeløft med akuttoverleger i mottak, sier Harry Achterberg som er seksjonsoverlege og leder i Norsk forening for akuttmedisin.

For lav kompetanse

For tre år siden avslørte TV 2 at akuttmottakene på norske sykehus i stor grad var bemannet med uerfarne turnusleger, som ofte var alene på vakt.

Daværende opposisjonspolitiker Bent Høie (H) krevde derfor mer kompetanse og en egen utdanning for leger i akuttmottak.

Særnorsk utdanning

Nå har utdanningsforslaget for akuttleger endelig kommet. Det er basert på indremedisinsk kompetanse, og har et annet pensum enn det som brukes for akuttleger i resten av Europa.

– Forslaget prøver å ta vare på sikkerheten og behovet for pasienter i norske akuttmottak, sier divisjonsdirektør Karin Straume i Helsedirektoratet.

Ikke godt nok

Men forslaget er ikke godt nok, mener Norsk forening for akuttmedisin. De mener det blir feil med en sænorsk utdanning.

– Å utdanne indremedisinere til akuttmottak nå, som forslaget legger opp til, kommer man til å måtte gå tilbake på og innse at ikke fungerer, sier Achterberg i foreningen.

– I likhet med alle andre land kommer vi til å måtte legge om til et europeisk pensum, mener han og får støtte av en klinikkdirektør på sykehuset Telemark.

– Jeg synes forslaget er litt forsiktig, jeg synes det burde omfatte andre fagområder. Og særlig når vi vet at pasienter også hos oss møter mindre kompetente leger ved mottak i noen fagområder enn det kanskje de burde, sier Per Urdahl, klinikkdirektør ved sykehuset Telemark.

Høringsfrist 14. juni

Utdanningsforslaget er nå ute på høring, men Høie som ivret egne akuttleger og som nå er helseminister vil ikke svare på kritikken.

– I spesialistutdanningen legger vi opp til at man jevnlig kan revidere læringsmålene ut fra at man ser at pasientenes behov endrer seg, sier Straume i Helsedirektoratet som skal vurdere alle høringsinnspill.

I Skien tror man at Norge må endre utdanningsplanen.

– Jeg tror det vil bli en katastrofe for norske akuttmottak, mener Harry Achterberg.