Raser mot ny akuttlegeutdanning

En ny foreslått utdanning for leger i norske akuttmottak får sterk kritikk. Norsk forening for akuttmedisin mener Norge bør ha samme utdanning som resten av Europa og ikke lage en særnorsk utdanning.

John Steinar Holmsve er innlagt på akuttmottaket på sykehuset i Skien og skal bli undersøkt av en overlege.- Det er jo fint å få en erfaren til å komme med en gang, sier han til TV 2.For legene i akuttmottaket i Skien er erfarne overleger som står i front med spesiell kunnskap om akutte tilstander. En organisering også sykehuset er fornøyd med.- Det er veldig betryggende for pasientene når de blir ivaretatt av en overlege i stedet for å møte en uerfaren.

Mer innhold fra TV 2