MENTOL-KUTT:Under det nye EU-direktivet blir det slutt på mentolsigaretter og strengere regulering av elektroniske sigaretter.   Joe Raedle/Getty Images/AFP
MENTOL-KUTT:Under det nye EU-direktivet blir det slutt på mentolsigaretter og strengere regulering av elektroniske sigaretter. Joe Raedle/Getty Images/AFP Foto: Joe Raedle

EU stumper mentolsigrattene

– En seier for folkehelsen, mener Kreftforeningen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

EU-domstolen har påført tobakksindustrien nederlag og godkjenner EUs reviderte tobakksdirektiv. Dermed blir det forbud mot mentolsigaretter, samt innført strengere regelverk for elektroniske sigaretter og større advarsler på pakkene.

Mentolsigaretter skal forbys fordi de er utviklet for å gjøre tobakken mer tiltrekkende for forbrukerne, heter det i avgjørelsen fra EU-domstolen onsdag.

Domstolen argumenterer med at mentolsigaretter kan bidra til mer avhengighet og utbredelse av tobakk. 20. mai 2020 skal reglene tre i kraft.

Fornøyd

– Dette er først og fremst en seier for folkehelsen. Mange liv reddes og mye lidelse unngås. Flere enn seks millioner dør i verden av tobakk hvert år – flere enn det bor i Norge. Det er ufattelig. Og det kan unngås, sier Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel i en pressemelding.

Det blir også innført felles merking og emballasje av tobakksvarer. Merkingen skal være større og dermed synligere enn det som har vært praksis til nå.

– Dommen feier tvilen til side om nøytrale tobakkspakker er lovlig eller ikke. Dommen sier i klartekst at medlemsstatene i EU – og dermed også Norge som EØS-medlem, kan innføre strengere regler nasjonalt når det gjelder standardisering av tobakkspakker så lenge denne er begrunnet i folkehelse, sier Ryel.

Gjelder også Norge

Når det gjelder elektroniske sigaretter, må alle produkter innen denne kategorien innrapporteres for godkjenning hos de nasjonale myndighetene. Det skal ikke kunne reklameres for e-sigaretter, og det skal være en maksimalgrense på 20 milligram nikotin per milliliter væske.

EUs reviderte tobakksdirektiv skal innlemmes i EØS-avtalen og blir derfor gjeldende også for Norge.

Tobakk tar hvert år livet av rundt 700.000 mennesker i EU, litt flere enn den samlede befolkningen i Norges hovedstad.

(©NTB/TV 2)