PRISFORSKJELL: TV 2 har gått gjennom prisforskjellen på 15 strekninger i Norge, for å se om det er billigst å kjøre tog eller bil. Foto: NTB Scanpix/Public Tableu/TV 2
PRISFORSKJELL: TV 2 har gått gjennom prisforskjellen på 15 strekninger i Norge, for å se om det er billigst å kjøre tog eller bil. Foto: NTB Scanpix/Public Tableu/TV 2

På denne strekningen kan du spare 2000 kroner på å ta bil framfor tog

Når man sammenligner hva reisen koster er det miljøvennlige toget er sjanseløst mot bilen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har undersøkt hva det koster å ta tog sammenlignet med å kjøre bil på 14 ulike strekninger over hele landet. Oversikten viser at togbilletten koster atskillig mer enn utgifter til drivstoff og bompenger.

Er man to voksne som skal på tur, blir forskjellen svært stor siden to kan dele på bilutgiftene, mens billettprisen blir doblet.

Bil lønner seg

Her har vi tatt utgangspunkt i at man allerede har en bil tilgjengelig.

I dette regnskapet tar vi derfor ikke med faste utgifter som forsikring, årsavgift, avskrivning og service.

Men svært mange eier en bil eller har mulighet til å låne en bil av foreldre eller bekjente. Alle de faste utgiftene løper uansett. Om man da skal på en helgetur og valget står mellom tog og bil, vil det klart lønne seg å ta bil.

En togbillett fra Oslo S til Lillehammer koster 402 kroner. Tur/retur blir prisen 804 kroner. Reiser man to sammen, må man altså ut med 1608 kroner for å besøke Mjøs-byen, som ligger drøyt 18 mil nord for Oslo.

Har du en bil tilgjengelig, slipper du unna med 557,46 kroner for å reise samme strekning. Vårt eksempel omfatter en dieseldrevet bil som bruker 0,6 liter per mil og en drivstoffpris på 13,20 kroner. Bompenger er regnet med.

Sparer 969 kroner

Differansen mellom tog og bil på denne strekningen er 1050,54 kroner. Deler man bilutgiftene på de to som kjører sammen blir det 279 kroner per person, sammenlignet med 804 kroner for togbilletten.

En svipptur på drøyt fem mil fra Fauske til Bodø koster 134 kroner. Om du reiser sammen med en kompis eller kjæresten og skal tilbake til Bodø, ender sluttsummen på 536 kroner. Tar du dieselbilen i stedet, koster det 213,12 kroner. Differansen er 322,88 kroner.

Oslo S-Larvik? NSB frakter deg gjerne for 326 kroner. Tur/retur-pris for to personer er 1304 kroner. Kjører du egen dieselbil, slipper du unna med 334,67 kroner, en besparelse på 969 kroner og 33 øre.

– På toget kan man bevege seg friere

Kommunikasjonssjef i NSB Åge-Christoffer Lundeby sier til TV 2 at folk selvsagt må få velge den transportformen som er best for dem.

– Men på toget kan man bevege seg friere, man kan lese, slappe av, eller spille spill med eventuelle barn.

Han påpeker også at tog er den mest miljøvennlige transportformen etter gange og sykkel. Ikke minst er det også en effektiv transportform når man skal inn og ut av de største byene i rushtiden.

NSB gikk med kjempeoverskudd i fjor, og veksten var på på 5,9 prosent.

– Burde ikke dette overskuddet komme kundene til gode med lavere priser?

– NSB bruker mye av sitt overskudd til å kjøpe flere nye tog. Dette gir kundene økt komfort, og ikke minst flere avganger og økt kapasitet, sier Lundeby.

Må bestille tidlig for å få Minipris

Prisene på togreisene er fastsatt i trafikkavtalen som NSB har inngått med Samferdselsdepartementet.

– Men er 402 kroner for for en tur på 2 timer og 7 minutter Oslo-Lillehammer en passende pris?

– Prisen du refererer til er fullpris, voksen Oslo S – Lillehammer. Det er også mulig å kjøpe miniprisbillett for voksen til 249 kroner, men da bortfaller retten til å ha med seg barn uten tillegg i prisen, som man kan på fullprisbilletten. Minipris kan heller ikke kjøpes samme dag som reisen skal foretas, sier NSBs kommunikasjonssjef.

– Ja, men i denne saken tar vi utgangspunkt i at to voksne skal på tur. Hvor stor er sjansen for å få minipris når man skal på helgetur med avreise fredag ettermiddag og retur søndag kveld?

– Hvis man bestiller tidlig, burde det være gode muligheter for det.

Lundeby sier at NSB i løpet av fjoråret mottok i alt 277 henvendelser fra folk som synes at prisen er for høy. Dette mener han er et svært lavt tall, når man ser på antall reiser som er foretatt.

– Tror du flere ville latt bilen stå om prisene hadde vært lavere?

– Prisene er selvsagt styrende for folks valg av transportmiddel.

– Fire ganger så dyrt med tog

Om man tar med utgifter til bilhold som avskriving, service og forsikring, vil bildet endres. Ifølge en oversikt fra nettstedet Smarte Penger koster det 96.413 kroner per år å eie en mellomklassebil med en nypris på 400.000 kroner.

Assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt (TØI) har gått gjennom TV 2s tall. Han påpeker at drivstoff og bompenger utgjør langt under halvparten av bilutgiftene per kilometer for de fleste bileiere.

Bilen vil likevel være mer økonomisk om fire personer skal på tur, selv når man tar med alle kostnadene knyttet til bilholdet.

– I eksemplene deres er det om lag fire ganger så dyrt å reise med tog som med bil med to personer i bilen. Om det er fire i hver bil blir det cirka åtte ganger så dyrt med toget, og bilen er nok billigere selv om tar med alle kostnadene, skriver Johansen i en kommentar til tallene.

Dette må skje for at billettprisen skal bli lavere

Spørsmålet er da om NSB rett og slett har for høye billettpriser. Men faktum er at staten subisdierer hver togreise med omtrent like mye som du må betale for billetten.

Samtidig går mesteparten av det du betaler for drivstoff rett i statskassen i form av drivstoffavgift og moms. Ifølge TØI får staten 7,20 kroner av de 13,20 kronene du betaler for en liter diesel i vårt eksempel.

– Om billettprisen skal bli lavere, må staten enten betale mer for togtransporten, «kjøpe» færre togavganger eller prøve å få togtransportørene til å senke kostnadene. Det første er som mye annet et politisk prioriteringspørsmål, det andre er et spørsmål om hva som er best for de togreisende, mange eller få avganger å velge mellom – det hjelper kanskje ikke om tilbudet er billig, hvis det samtidig er veldig dårlig. Det siste er et spørsmål om en kan finne måter å få ned togdriftskostnadene på, for eksempel ved å la flere togselskaper konkurrere om togdriften, forklarer Johansen.

Under kan du se prisforskjellene på strekningene TV 2 har sjekket (prisene gjelder for to personer):