NY BEHANDLING: Norge er på krefttoppen med forekomst av føflekkreft. Nå får pasienter som har føflekkreft med spredning muligheten til en ny behandling. Foto: NTB Scanpix
NY BEHANDLING: Norge er på krefttoppen med forekomst av føflekkreft. Nå får pasienter som har føflekkreft med spredning muligheten til en ny behandling. Foto: NTB Scanpix Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

livet til kreftsyke kan forlenges:

Sier ja til ny behandling for pasienter med føflekkreft

Nye medisiner for pasienter med føflekkreft med spredning kan bety forlenget levetid for mange pasienter.

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av føflekkreft, og i 2014 døde 322 pasienter av den mest alvorlige formen for hudkreft.

To medisiner

Nå har norske helsemyndigheter åpnet opp for at pasienter med føflekkreft med spredning kan få en helt ny type behandling.

Behandlingen består av to medikamenter som gis i kombinasjon.

– Dette er svært gode nyheter. I dag er det mange som er glade. Dette gir flere mennesker muligheten til forlenget levetid, sier leder i Føflekkreftforeningen, Roald Nystad til TV 2.

Behandlingen gjelder pasienter som har føflekkreft med spredning, som ikke kan opereres.

Det er mellom 150 og 200 norske kreftpasienter som årlig er mulige mottakere av den nye behandlingen.

Forsterker effekten

Kombinasjonsbehandlingen er bestående av medisiner som omtales som BRAF-, og MEK-hemmere. Begge medisinene gjør at kreften utvikler seg saktere.

Hittil har pasientene i Norge ikke fått kombinasjonen av medisiner på grunn av svært høye kostnader.

Men mandag avgjorde altså Beslutningsforum for nye metoder, som bestemmer hvilke behandlinger som skal tilbys ved norske sykehus, at pasientgruppen skal få tilbud om den nye behandlingen.

– Dette har god effekt på pasientene. Kombinasjonen av de to medikamentene gjør at kreftbehandlingen forsterkes og effekten øker, sier leder av Beslutningsforum, Lars Vorland til TV 2.

Innføringen av behandlingen i Norge vil koste mellom 27-45 millioner kroner årlig.

Leder av Beslutningsforum, Lars Vorland. Foto: Cathrine Eide / TV 2 
Leder av Beslutningsforum, Lars Vorland. Foto: Cathrine Eide / TV 2 

I februar besluttet det samme forumet at pasienter som har føflekkreft med spredning, skulle få immunterapi, en annen type behandling som gir meget god effekt for deler av pasientgruppen.

Les mer om kreft og immunterapi her.

Lever lengre

For pasienter med føflekkreft med spredning betyr den nye behandlingen forlenget levetid med diagnosen.

– Dette er en målrettet terapi, som virker på pasienter med svulster med en spesifikk mutasjon, som cirka 40 prosent av pasientene med føflekkreft har, sier Oddbjørn Straume, overlege ved kreftavdelingen på Haukeland universitetssykehus og leder av Norsk Melanomgruppe.

Han sier medisinene gjør at kreftpasientene opplever at sykdomsutviklingen bremser, og de kan leve noe lenger med sykdommen.

Føflekkreft:

  • Føflekkreft (malignt melanom) kan oppstå over hele kroppen, i både nye og gamle føflekker.
  • Symptomer er endret form eller farge, at den vokser, klør, blør eller danner sår. I tillegg kan den har uklar overgang til hud eller ujevn farge.
  • Endrede solvaner er den viktigste årsaken til økning i antall tilfeller.
  • Over 90 prosent av tilfellene er knyttet til sol og solarium.
  • Behandling skjer først og fremst ved kirurgi, men de siste årene har det vist seg at immunterapi har stor effekt på noen pasienter.
  • I 2014 fikk 2003 nordmenn føflekkreft.

Kilde: Kreftforeningen

– Svulsten kan krympe på uker eller måneder. Men det virker ofte ganske kort tid, og etter seks til 12 måneder kan sykdommen bli resistent mot behandlingen. Men da har man kanskje muligheten til å benytte immunterapi, sier Straume.

Viktige måneder

Overlege ved Akershus universitetssykehus (AHUS), Jürgen Geisler er svært positiv til beslutningen.

– Denne avgjørelsen har vi leger og ikke minst pasientene ventet på, og det er veldig hyggelig for pasientgruppen det gjelder. Kombinasjonsbehandlingen med BRAF-hemmere og MEK-hemmere øker sjansen for den individuelle pasient å respondere på behandlingen og i tillegg at sjansen for langtidseffekter øker, sier Geisler til TV 2.

Pasientene som er aktuelle for behandlingen er ofte svært syke, og Geisler mener de ekstra månedene er viktige.

– De eventuelle ekstra månedene med sykdomskontroll er så viktige fordi de gir oss mulighet for ytterligere behandling, for eksempel med immunterapi. Det kan gi effekt i flere år hos utvalgte pasienter, sier Geisler.