Barnevernets saksbehandler i tvillingsaken kalte besteforeldrene for «enkle mennesker»

Nå beklager Stange kommune ordbruken.

Først tok Barnevernet tvillingjentene til Natasha og Erik med hovedbegrunnelsen at Natasha er psykisk utviklingshemmet.

Så ble det dokumentert at hun ikke er det.

Og for litt under to uker siden ble det klart at foreldreparet får tvillingene sine tilbake.

Beklager

Nå kan TV 2 fortelle at barnevernets saksbehandler, under et møte, kalte foreldre til Erik – altså besteforeldrene til tvillingene – for «enkle mennesker».

Rådmannen i Stange kommune beklager, og sier at denne saksbehandleren fra nå av ikke lenger skal følge opp Natasha, Erik og familien.

Det var under et møte i midten av mars uttalelsen fra saksbehandleren kom.

Sjokkerte

Fire personer var med på møtet: Natasha og Erik, Mona Utheim som har hjulpet dem, og Hege Jensen som bistår tvillingforeldrene under møter.

Alle ble sjokkert da saksbehandleren uttalte seg til Erik om hans foreldre. Diskusjonen handlet om deres omsorgsevne for barn, og møtet ble dokumentert med skjulte opptak.

Den kontroversielle uttalelsen kommer da saksbehandleren viser til observasjoner av besteforeldrene under samvær med tvillingjentene.

«Enkle mennesker»

Saksbehandleren sier: «…vi ser at foreldrene dine er omsorgsfulle mennesker, men enkle mennesker.»

Det reageres etter hvert sterkt på uttalelsen.

Hege Jensen, Bistandshjelpa, sier: «…når du sitter og sier at de er enkle mennesker. Så er det en uttrykksform som du bruker?...i utgangspunktet?»

Saksbehandleren: «Det var kun et begrep som jeg bruker nå. Jeg bruker ikke det i noe notat, nei.»

Hege Jensen, Bistandshjelpa: «Jeg er overraska. Jeg er meget overrasket.»

Graverende

– Det er graverende rett og slett. Jeg har aldri vært borte i liknende i forhold til barnevernssaker, sier Jensen til TV 2.

– Det gikk en sånn gisp gjennom rommet da den setningen kom. Det er ikke til å tro at et menneske kan sitte å karakterisere andre på den måten der, sier Utheim, som er en støttespiller for tvillingforeldrene.

Besteforeldrene anmelder

Besteforeldrene, som ikke var tilstede, ble orientert om hva de hadde blitt kalt. De har politianmeldt saksbehandleren for ærekrenkelser.

– Vi ble ordentlig forbannet begge to. Vi har jo to unger selv som vi har fostret opp. De er nå 25 og 21 år. Så det er ingenting som tilsier at vi er dårlige omsorgpersoner, sier bestefaren Jan-Erik Myra til TV 2.

Blir fulgt opp

TV 2 har spilt av det skjulte opptaket for rådmannen i Stange kommune, Stein-Erik Thorud.

Han beklager.

– Utgangspunktet for meg er at vi skal omtale innbyggere i Stange, klienter og andre vi har med å gjøre, på en respektfull måte. Begrepet «enkle mennesker» hører ikke hjemme i den terminologien. Jeg beklager at det begrepet blir brukt.

– Hva vil du gjøre med det?

– Det får vi følge opp som en intern sak.

– Hun er saksbehandler på saken nå. Og har sagt dette. Blir hun tatt av saken?

– Det kan jeg ikke ta stilling til her og nå.

– Hvilken respekt er det for andre mennesker å bruke slike begreper?

– Jeg sa tidligere at jeg forventer av denne organisasjonen uansett at vi omtaler hverandre på en respektfull måte. Begrepet «enkle mennesker» hører ikke hjemme i den terminologien. Det beklager jeg.

– Men det ble brukt av henne?

– Det beklager jeg.

Ber om granskning

Etter intervjuet opplyser rådmannen at det etter en helhetsvurdering er besluttet at saksbehandleren ikke lenger skal følge opp familien.

Han varsler også at kommunen vil be fylkesmannen granske barnevernets behandling av Erik og Natasha.

Han understreker at han verken har instruksjonsrett eller innsynsrett i det kommunale Barnevernets arbeid, samt at mediefokuset på saken gjør at det er behov for en uavhengig vurdering.

– Jeg har tillitt til Barnevernet, men tror det er viktig at vi nå får en gjennomgang av denne saken. Og får belyst alle sider ved den av en tredjepart, sier rådmannen.