Barnehusene avhører rekordmange barn

På ett år har antall avhør som blir gjennomført ved landets barnehus, økt med 35 prosent.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Når barn utsettes for kriminalitet kreves ofte et særlig kompetent personell for å gjennomføre avhør. Siden det første barnehuset ble etablert i Bergen og på Hamar i 2007, har antallet vokst jevnt og trutt.

I dag finnes det 10 barnehus over hele landet, og jobben deres er å gjennomføre tilrettelagte avhør, medisinske undersøkelser og oppfølging og behandling på ett og samme sted.

I en rapport som TV 2 har fått tilgang til, fremgår det at det ikke lenger er ressurser til å gjennomføre flere av disse oppgavene.

Økt med 35 prosent

I 2014 gjennomførte barnehusene totalt 3501 avhør av barn og pyskisk utviklingshemmede. I fjor ble det gjennomført 4725, noe som tilsvarer en økning på 35 prosent.

– Vi ser at det har vært en stor økning i tilrettelagte avhør over tid, og inn i 2016 ser vi at fortsetter, sier Astrid Borge i Politidirektoratet til TV 2.

Noe av økningen tilskrives ifølge Politidirektoratet, som er ansvarlig for den overordnede oppfølgingen av barnehusene, en lovendring. Tidligere ble avhørene av barn i stor grad gjennomført av en tingrettsdommer. Etter en lovendring i oktober i fjor kan nå spesialutdannede politijurister også gjennomføre avhør av de som faller innunder kategorien.

Går på bekostning av behandling

I tillegg til denne endringen, har også barnehusene strenge tidsfrister å forholde seg til. Dermed må avhør prioriteres. Politidirektoratet opplyser at det finnes store mørketall.

– Det at antall avhør vokser viser at dette er prioritert og vi får dermed vite om flere saker, sier seksjonsleder Astrid Borge i Politidirektoratet.

I rapporten som TV 2 har fått tilgang til, fremgår det at veksten i antall avhør går på bekostning av andre deler av barnehusenes oppgave.

– Økningen i antall avhør har medført at barnehusene rapporterer om at omtrent alle tilgjengelige ressurser går med til gjennomføring av selve avhøret, og at det er få ressurser igjen til oppfølging og behandling av barnet. De korte tidsfristene sett i sammenheng med dagens ressurssituasjon i barnehusene gjør at ressursene i det vesentlige brukes på gjennomføring av avhør, står det i rapporten.

– Dette er uheldig fordi det ikke er i tråd med barnehusenes mandat og ivaretakelsen av barna blir utilstrekkelig. I tillegg vil det kunne være en utfordring både å rekruttere og beholde riktig fagpersonell i barnehusene, skrives det.

Økt tilskudd

Barnehuset i Bergen har nå satt alle tilgjengelige ressurser på den omfattende overgrepssaken som ble kjent mandag. En mannlig barnehageansatt har tilstått overgrep mot fem barn.

Leder, Kristin Konglevoll Fjell, forteller at de har opplevd et stadig strengere arbeidspress over lang tid.

– Avhøret er jo viktig, men det er jo ikke det som hjelper barnet i ettertid. Vi i barnehuset har vært bekymret for at vi skal bli en avhørsfabrikk og ikke ha tid til å ikke til å gi oppfølging og behandling som barna trenger, sier Kristin Konglevoll Fjell ved barnehuset i Bergen.

Barnehusene har fått økte tilskudd, og i Bergen blir man tre flere ansatte i løpet av året.

– Kommer det 100 barn til da havner vi fort i den samme situasjonen som vi har vært i lenge, sier lederen ved Statens Barnehus i Bergen.