ALVORLIG HENDELSE: Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderer med at Oslo universitetssykehus ikke har gitt den kreftsyke kvinnen forsvarlig behandling. (Foto: Lise Åserud) 
ALVORLIG HENDELSE: Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderer med at Oslo universitetssykehus ikke har gitt den kreftsyke kvinnen forsvarlig behandling. (Foto: Lise Åserud) 

Sykehus «glemte» kreftsyk kvinne i over et halvt år – nå er hun død

Oslo universitetssykehus mistenkte at kvinnen kunne ha kreft, men hun ble ikke kalt inn til undersøkelse. Etter syv måneder tok hun selv kontakt – da var sykdommen uhelbredelig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I juli 2014 ble kvinnen i 60-årene lagt inn på Oslo universitetssykehus grunnet en innkapslet blindtarmbetennelse.

Etter fire dager ble hun skrevet ut, men samtidig ble kvinnen henvist til en oppfølgende koloskopi, som er en tarmundersøkelse.

Årsaken er at en innkapslet blindtarmbetennelse kan bety økt fare for en udiagnostisert kreftsykdom hos eldre personer.

Måtte ta kontakt selv

Normalt ville kvinnen blitt kalt inn til koloskopi etter en til tre måneder, men hun hørte ingenting fra Oslo universitetssykehus.

Først i mars 2015, syv måneder etter at henvisningen var skrevet, ble kvinnen kalt inn til ny undersøkelse. Det skjedde etter at hun selv etterlyste innkallingen.

Det kommer frem i en tilsynssak ledet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus som TV 2 har fått innsyn i.

Full spredning

På undersøkelsen ble hun diagnostisert med kreft i tykktarmen. Få dager senere ble kvinnen akuttoperert grunnet tarmslyng, og da fant legene en stor svulst.

Fra april til juli 2015 gikk kvinnen på cellegift i håp om at hun skulle bli frisk nok til å gjennomføre operasjon.

Da operasjonen i august nærmet seg, ble hun mye dårligere. En CT-undersøkelse viste at kreften sannsynligvis hadde spredd seg ytterligere til begge lungene. I tillegg ble det påvist brystkreft.

Da hadde sykdommen gått så langt at legene ikke lenger kunne gjøre noe for kvinnen, og hun ble satt på smertelindrende behandling.

Kvinnen døde høsten 2015, opplyser Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

– Svært beklagelig

I Oslo universitetssykehus redegjørelse skriver de at man prioriterer pasienter man mistenker å ha kreft.

Sykehuset karakteriserer dette som uforsvarlig lang ventetid, men de kan ikke gi en entydig forklaring på hvorfor kvinnen falt ut av deres systemer.

– For det første vil jeg si at dette er en svært beklagelig hendelse som vi tar meget alvorlig, og vi meldte selv saken inn til Helsetilsynet da vi oppdaget feilen. Det er flere omstendigheter som ledet til at pasienten ikke ble innkalt til rett tidspunkt, forklarer avdelingsleder på Gastromedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Asle W. Medhus.

– Hendelsen skjedde i en periode med stor pågang av pasienter. Normalt ville vedkommende blitt kalt inn etter en måned og senest tre måneder. Her ble henvisningen liggende i knapt tre måneder og da byttet sykehuset IKT-system til Dips. Det førte til en feil i overføringen av data fra gammelt til nytt system, slik at den aktuelle henvisningen ble feilklassifisert. Overføringen av data innebar mye manuelt ryddearbeid i etterkant, og den aktuelle henvisningen ble først håndtert etter seks måneder, sier Medhus.

– Uforsvarlig

Han understreker at hendelsen skyldes en systemsvikt og at ingen enkeltpersoner kan klandres.

– Hva hadde den forsinkede behandlingen å si for pasienten?

– Det er veldig vanskelig å uttale seg om enkelttilfeller, men vi vet at det gir dårligere prognoser å gå med udiagnostisert kreft, sier Medhus.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderer med at Oslo Universitetssykehus har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

De skriver også at svikten hos sykehuset hadde direkte og alvorlige konsekvenser for pasienten.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsker ikke å kommentere saken.

– Dette er en veldig beklagelig hendelse fra vår side, sier Medhus ved Oslo universitetssykehus.

Skjerpet rutinene

Han understreker at sykehuset har skjerpet sine rutiner etter svikten.

– Vi har økt kapasiteten og har en helt annen kontroll og oppfølging av ventelistene våre etter innføringen av nytt system og etter gjennomgang av alle rutiner og prosedyrer. Vi har også en koordinator som følger opp dette spesielt, sier Medhus.

– Kunne det skjedd igjen?

– Alt dette følges opp på en helt annen måte nå. Hvis det skjer en menneskelig svikt og en pasient ikke blir skrevet inn i systemet, så kan det skje. Men hvis en pasient først er inne i våre systemer, så skal det ikke kunne skje, forsikrer Medhus.