Fant løsning på overtid: Natasha og Erik får barna tilbake

Barnevernet og foreldreparet ble enige om en løsning i Fylkesnemnda i dag.

Søndag kunne TV 2 fortelle om Natasha (24) og Erik Myra Olsen (21), som ble fratatt tvillingjentene sine kort tid etter fødselen. Barnevernet begrunnet dette med at Natasha som 13-åring hadde fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet.

Etter en kamp som har vart i et halvt år, ble saken denne uken behandlet i Fylkesnemnda. I kveld kan TV 2 fortelle at partene har funnet en løsning på saken, og at Natasha og Erik får nå barna tilbake.

– Så utrolig glad

– Nå er jeg bare så glad og lettet for dette, så utrolig glad, sier Natasha til TV 2 med tårer i øynene.

Erik forteller at han er utrolig lettet over løsningen.

– Det skal bli godt å være med jentene 24 timer i døgnet. Vi skal kose med dem, og gi dem masse kjærlighet, sier en følelsesladet far.

Den lille familiens advokat, Astrid Gøystdahl, forteller at partene i saken ble kalt inn på fylkesnemndslederens kontor sent onsdag ettermiddag for å finne en minnelig løsning. Etter å ha diskutert denne, kom de sammen frem til en avtale.

– Vi er veldig glad og lettet over at saken sannsynligvis får en positiv slutt, sier Gøystdahl.

– Trist at diagnosen har fulgt saken så lenge

Avtalen de ble enige om forutsetter at den lille familien den første tiden får et opphold på en familie-barn-institusjon, der de får starte familielivet på en god måte.

– Der får de veiledning og vil selvfølgelig bli evaluert.

Det er foreløpig ikke avklart verken når de får plass, eller hvor lenge de skal være på institusjonen, men advokaten håper dette kan skje så raskt som mulig.

I Fylkesnemnda ble det også ble konkludert med at Natasha ikke er psykisk utviklingshemmet.

– Etter bevisføringen var nemnda veldig tydelig på at Natasha ikke har noen psykisk utviklingshemming, og de tilføyer også at det er veldig trist at dette er en diagnose som har fulgt denne saken så lenge, sier Gøystdahl.

Diagnose ut fra antagelse

Legen som diagnostiserte Natasha som 13-åring, ønsker ikke å kommentere saken. I en forklaring han har gitt, skriver han:

«Diagnosen var benyttet utifra en antagelse og et inntrykk for å forklare hvilket behov Natasha hadde for hjelp».

Dette var også begrunnelsen Barnevernet brukte for å ta fra dem tvillingjentene på fødestuen, men diagnosen har senere blitt tilbakevist av to ekspertpsykologer som har undersøkt Natasha. Da ble konklusjonen at hun ble innenfor normalområdet.

Disse ekspertene forklarte seg også i Fylkesnemnda denne uken.

Frp vil granske Barnevernet

Saken har vakt sterke reaksjoner i hjemkommunen til Natasha og Erik, og Truls Gihlemoen, som er kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet, krever nå granskning.

– Det er viktig at innbyggerne i Stange kommune føler at de kan stole på barnevernet. For å opprettholde tilliten vil vi be om en gjennomgang av tjenesten. Vi vil også vite hvilke rutiner barnevernet har for å dokumentere at tjenesten utføres på en god måte, sier han til TV 2.

Fremskrittspartiet vil legge fram en lang liste med spørsmål til administrasjonen under neste kommunestyremøte.