Barnevernet tok tvillingene fra Natasha og Erik bare timer etter fødselen

Da Natasha og Erik fikk tvillingjenter, ble lykken kortvarig. Barnevernet tok ungene på fødestua, med begrunnelse at mor er psykisk utviklingshemmet.

Samboerparet Natasha Olsen Myra (24) og Erik Olsen Myra (21) fra Stange kommune fikk tvillingjenter. Men fire timer etter fødselen ble de hentet av Barnevernet på sykehuset.

Barnevernets begrunnelse var at moren er psykisk utviklingshemmet og mangler omsorgsevne. Nå viser to nye psykolograpporter at dette er feil og at hun er innenfor normalområdet.

Likevel står barnevernet fast ved sin beslutning.

Kortvarig glede

TV 2 møter 24 år gamle Nastasha og 21 år gamle Erik fra Stange kommune. Nå er det et halvt år siden de var på sykehuset og Natasha fødte tvillingjenter. De føler seg så urettferdig behandlet at de ikke ser noen andre muligheter enn å stå fram å fortelle historien sin.

– Fødselen gikk jo greit. Men når Barnevernet kom inn og hentet barna var det mye tanker. Det eneste jeg husker fra det er at jeg gråt. Og at det var veldig vanskelig, sier Natasha.

Hovedbegrunnelsen i Barnevernets vedtak er at Natasha er psykisk utviklingshemmet og ikke kan ha omsorgen for barn. Fylkesnemda opprettholdt beslutningen og vektla også diagnosen psykisk utviklingshemmet. En diagnose Natasha sier hun ikke viste at hun hadde.

– Når fikk du vite om det?

– I akuttvedtaket på sykehuset etter at jentene ble tatt. Jeg har aldri hørt at jeg har den diagnosen tidligere.

Advokat Astrid Gjøystdal bistår paret i kampen om barna. Foto: Olav T. Wold/TV 2. 
Advokat Astrid Gjøystdal bistår paret i kampen om barna. Foto: Olav T. Wold/TV 2. 

Diagnosen psykisk utviklingshemmet fikk Natasha av en lege på Sykehuset Innlandet da hun var 13 år gammel, i forbindelse med en søknad om trygdeytelser.

Han benyttet følgende diagnose: Uspesifisert psykisk utviklingshemming med betydelige atferdsproblemer.

– Vi har dokumenter fra 2005 som viser at legen har gitt en diagnose uten å ta tilstrekkelige gode tester. Han hadde heller ikke noe mandat til å sette en diagnose, sier Natasha og Eriks advokat, Astrid Gjøystdal til TV 2.

Legen som satte diagnosen vil ikke kommentere saken. Men i en forklaring han har avgitt skriver han: «Diagnosen var benyttet utifra en antagelse og et inntrykk for å forklare hvilket behov Natasha hadde for hjelp.»

Natashas advokat mener legen har brutt loven, og har politianmeldt ham.

To nye vurderinger

Nå har to psykologeksperter undersøkt Natasha, en av dem på oppdrag fra tvillingsmorens advokat, og en på oppdrag fra fastlegens hennes. Ester Solberg er en av psykolgene som vurderte tvillingmoren, og resultatet er oppsiktsvekkende.

– Det er en helt normalt utrustet jente som skårer helt i det sentrale normalområdet på utføring og noe lavere på verbal del, men fortsatt helt innenfor det normale. Og langt, langt fra de målene der man i det hele tatt kan vurdere eller spørre om det er snakk om psykisk utviklingshemming.

Også nevropsykologen og professoren, Erik Hessen har undersøkt tvillingmoren og konkluderer med at resultatene fra evnetestene er klart innenfor normalområdet.

Ingen i Barnevernet i Stange kommune ønsker å intervjues om saken. Men kommunalsjef Tove Nordli Selnes møter TV 2.

–To rapporter fra psykologer viser nå at hun ikke er psykisk utviklingshemmet. Hvordan kunne dere da ta barna fra henne og samboeren?

– Jeg kjenner selvfølgelig ikke detaljene i denne saken. Og av personvernhensyn ønsker ikke Stange kommune å si noe mer om det.

– Bør dere ikke svare på det?

Kommunalsjef i Stange kommune, Tove Nordli Selnes. Foto: Olav T Wold/TV 2. 
Kommunalsjef i Stange kommune, Tove Nordli Selnes. Foto: Olav T Wold/TV 2. 

– Det er vårt svar. Vi ønsker å ivareta personvernet.

Ifølge opplysninger TV 2 har fått, mener Barnevernet at de ga Natasha opplysninger om diagnosen for første gang tidlig under svangerskapet. Men dette avviser Natasha. Hun sier hun fikk sjokk da beskjeden kom på sykehuset.

Hun er opprørt over måten hun er blitt behandlet på.

– Jeg synes det er skremmende med tanke på hvor lett det har vært for dem å gjøre dette. Hvordan de har gått bak ryggen min og gjort det de har gjort. Og at vi har blitt satt opp i denne situasjonen.

Barnevernet har fått tre alvorlige bekymringsmeldinger om Natasha i forbindelse med graviditeten. Bekymringene handler om psykisk utvilingshemming, at hun har hatt psykiske problemer, har manglende boevne, er rotete og ikke kan ivareta barn.

– Stemmer dette?

– Nei. Jeg anser meg selv som et helt vanlig menneske. Da jeg var 14 år så lå det klær på soverommet mitt, og det var jo rot. Men sånn som Barnevernet har beskrevet ting stemmer ikke.

Snøballen ruller videre

Advokat Astrid Gøystdal mener mye av det som er meldt inn og gjort i forhold til Natasha handler om at apparatet har behandlet henne som psykisk utviklingshemmet.

– Det er en snøball som begynner å rulle med den første diagnosen som er feil. Og så ruller den videre og det er ingen som stopper den. Det er ingen som stiller noen kritiske spørsmål. Offentlige etater bare tar til etterretning det som andre har tenkt. Og så ruller denne snøballen videre. Og det blir en sannhet til slutt. Det er kjempealvorlig, sier hun.

Natasha og Erik sier de aldri kommer til å gi seg. Saken kommer opp i Fylkesnemda til uka og da innstiller Barnevernet på varig omsorgsovertakelse av tvilllingene, som nå bor i fosterhjem.

– Om vi skal kjempe til siste slutt så skal vi gjøre det. Jentene hører hjemme hos oss og det er det ingen som kan endre på. Vi slåss nå og vi kommer til å slåss til de er hjemme, sier Natasha.