TV 2 avslører: Politiet måtte vente ett døgn på Forsvaret under antiterrorøvelse

En uvarslet alarmøvelse avdekket at problemet er det samme som før 22. juli 2011.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Terroren 22. juli 2011 avdekket fatale svakheter i Norges beredskap. Politiet ba om helikopter til Utøya, men fikk det ikke.

I Gjørv-kommisjonens knusende rapport ble det gitt klare anbefalinger om at politiets transportkapasitet måtte sikres for fremtiden:

  • Det må etableres en robust politihelikoptertjeneste i Oslo politidistrikt, og det må etableres samarbeidsordninger som sikrer politiet transportkapasitet i andre deler av landet. Politihelikopterets kapasitet og rolle i skarpe situasjoner må avklares.
  • Rask og effektiv helikopterstøtte til politiet i forbindelse med terrorbekjempelse på norsk jord bør bli en dimensjonerende oppgave for Forsvaret. Det bør vurderes om Forsvaret skal ha ytterligere støtteoppgaver til politiet ved terrorangrep.

TV 2 kan i dag avdekke at politiets transportkapasitet ikke er sikret, nærmere fem år etter terrorhandlingene som rystet verden.

En hemmeligholdt rapport avslører alvorlige problemer i beredskapen og evnen til krisehåndtering.

Politidirektoratet har gitt evalueringsrapporten om øvelsen Gemini 2015 graderingen «begrenset». FOTO: MARTIN BERG ISAKSEN / TV 2
Politidirektoratet har gitt evalueringsrapporten om øvelsen Gemini 2015 graderingen «begrenset». FOTO: MARTIN BERG ISAKSEN / TV 2

Terrorberedskapen er for dårlig, og problemet er det samme som før 22. juli. Helikoptertransport er det Forsvaret som skal sørge for. Men Forsvarets beredskap og klartid er ikke god nok for politiet. Den hemmeligholdte rapporten dokumenterer at dette gir alvorlige svakheter i beredskapen.

– Vi har omorganisert Beredskapstroppen, slik at vi nå har nok folk og nok kompetanse på jobb, slik at vi faktisk har en responstid helt ned på 15 minutter. Det er jo en mismatch mellom klartiden og vår responstid. Så vi er jo klar til å aksjonere lenge før vi får transport, gitt at det er nødvendig, sier Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold til TV 2.

Kritiske ting sviktet under øvelse

Den 17. juni i fjor gikk alarmen i Tromsø. Politiet sto overfor en kapring- og gisselsituasjon på en oljeplattform og et beredskapsfartøy – i tillegg til terrorceller på land.

Det var starten på øvelse Gemini, som for første gang kom som en uvarslet alarmøvelse. Politimesteren i Tromsø trengte bistand fra både Forsvaret og politiets nasjonale beredskapsressurser.

– Vi visste ikke når den skulle være, og vi visste ikke hvor den skulle være. Den begynte da plutselig en morgen hos oss. Og det gjør at du hadde ikke stablet opp ressurser. Så handler det om å bygge kapasitet, altså få tak i de ressursene vi trenger, for å håndtere den situasjonen, sier politimester Ole Sæverud til TV 2.

Under øvelsen sviktet kritisk viktige ting, avslører rapporten som Politidirektoratet har gradert. Her er et ordrett sitat fra den hemmeligholdte rapporten som TV 2 har fått tilgang til:

«Det ble tydelig at Forsvaret hadde store utfordringer med å kunne bidra aktivt inn mot PM (politimesteren, red. anm.) med konkret taktisk støtte på objektene før det hadde gått 24 timer.»

– Er et politisk spørsmål

Da TV 2 spør Tromsøs politimester hva han tenker om sitatet, svarer han:

– Jeg tenker at det står i den graderte evalueringsrapporten. Da kan jeg ikke kommentere det. Hvordan beredskapsnivået skal være i Forsvaret er et politisk spørsmål, og ikke et spørsmål for en politimester.

– Men vil det være riktig å si at du forventer at de kommer når du faktisk har behov for dem?

– Ja, og også svar på hvilke kapasiteter som er tilgjengelig og når de er tilgjengelige. Det er kanskje vel så viktig, sier Sæverud.

For den graderte evalueringsrapporten avdekker også at politimesteren måtte bruke verdifull tid på å finne ut av dette:

«Mye av PMs tid gikk med til å få oversikt over hva slags bistand han kunne få fra Forsvaret, og innen hvilke tidsrammer dette kunne være tilgjengelig.»

Forsvarssjefen: Ikke tilfredsstillende

Samarbeidet mellom mannskapene i Beredskapstroppen og Forsvarets spesialstyrker fungerte godt. Men Forsvaret greide ikke å stille med den kritisk viktige helikoptertransporten, fremgår det av rapporten:

«Under øvelsen ville denne kritiske mangelen på luftbåren støtte fra Forsvaret til politiet medført at politiet måtte gjennomføre eventuelle aksjoner med en ekstrem høy risiko: En risiko som sannsynligvis ikke ville vært forsvarlig.»

«Mengden av og tilgjengeligheten av slike fellesoperative ressurser er et politisk spørsmål: Hvorvidt Forsvaret skal bygge opp sine kapasiteter, eller at denne kapasiteten skal bygges opp i politiet er mulige løsninger.»

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier det er for få helikoptre. Forsvarets beredskap er ikke tilfredsstillende, vedgår han overfor TV 2.

– Vi ser jo det i øvelser, som Øvelse Gemini i 2015 viste, at når vi øver og setter utfordringene litt på spissen – altså hvor du har samtidige behov både i Forsvaret og politiet – ja, så er ressursene en utfordring. Det er det ikke tvil om.

– Det er for få helikoptre?

– Jeg skulle ønske det var flere helikoptre. Og derfor har jeg også anbefalt en styrking på helikoptersiden i det fagmilitære råd. Med prioritet på spesialstyrker og støtte til politiet, sier Bruun-Hanssen.

Evalueringsrapporten er ikke politiets kritikk av Forsvaret, men dokumentasjon på et system som ikke fungerer. Oslos politimester håper fortsatt på nye politihelikoptre.

– Forsvaret leverer i henhold til de avtaler de har, men det må løses på et eller annet nivå, dette her. Det tror jeg er helt nødvendig.

– Vi håper jo at vi kunne fått vår egen transportstøtte. Det er jo en kjent sak at det har vært jobbet med å få nye politihelikoptre til Oslo politidistrikt. Ikke bare for å transportere Beredskapstroppen ut der hvor oppdrag skal løses, men også til å kunne håndtere ordinære politioppdrag der de oppstår, sier Hans Sverre Sjøvold.

Dette handlet øvelse Gemini 2015 om:

  • Øvelse Gemini er en årlig samvirkeøvelse mellom politiet, Forsvaret og operatørselskap på norsk kontinentalsokkel.
  • Hensikten med øvelsen er å trene sivile og militære enheter i kontraterroraksjon som ledd i den generelle beredskap for sikring av olje- og gassinstallasjoner på norsk kontinentalsokkel.
  • Spesialstyrker fra politiet og Forsvaret står for den taktiske håndteringen.
  • Ingen av de øvende var kjent med tid og sted for gjennomføring av øvelse Gemini 2015 i forkant.
  • Det var to hovedscenarioer for Gemini 2015: Kapring og gisselsituasjon på oljeplattformen Scarabeo-8 og kapring og gisselsituasjon på beredskapsfartøyet Esvagt Aurora. I tillegg var det utarbeidet et scenario med terrorceller i Tromsø som krevde innsats fra Troms politidistrikt og nasjonale beredskapsressurser.
  • Også Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Petroleumstilsynet deltok i øvelsen.
Lik TV 2 Nyhetene på Facebook