Foreslår slutten på bensinstasjonen slik vi kjenner den

Høyreutvalg foreslår navnendring fra bensinstasjon til energistasjon.

Stortingsrepresentant Henrik Asheim har ledet et utvalg i Høyre som har laget forslag til ny miljøpolitikk for det største regjeringspartiet.

Et av forslagene er at alle bensinstasjoner må få hurtigladere for elbil.

– Den infrastrukturen vi har med bensinstasjoner langs veien over hele landet, bør kunne brukes til at vi skal kunne pålegge å bygge ladestasjoner for elbiler, sier Asheim til TV 2.

80.000 biler

I dag er det om lag 80.000 elbiler i Norge, mens det er over to og en halv million biler som kjører på bensin eller diesel.

I første omgang mener Asheim at alle nye bensinstasjoner må få elbilladere, men det kan også bli aktuelt å pålegge eksisterende stasjoner å tilby lading for elbiler.

– I en strategi for å få nok ladere opp bør vi også vurdere at eksisterende stasjoner, i hvert fall en del av dem skal ha hurtiglader tilgjengelig, sier Asheim.

Navneendring

STORTINGSREPRESENTANT: Henrik Asheim har ledet et utvalg i Høyre som har laget forslag til ny miljøpolitikk for det største regjeringspartiet. Foto: TV 2
STORTINGSREPRESENTANT: Henrik Asheim har ledet et utvalg i Høyre som har laget forslag til ny miljøpolitikk for det største regjeringspartiet. Foto: TV 2

Med stadig flere el-biler på veiene, mener Asheim også at det er på tide å skrote navnet bensinstasjoner.

– Nå mener vi bensinstasjoner egentlig bør hete energistasjoner. De skal ikke bare tilby bensin og diesel, men de skal også tilby strøm til et stadig voksende marked av elbiler i landet, sier han.

Miljøutvalget til Høyre legger etter planen frem sitt endelige forslag til ny miljøpolitikk i mai.