KJÆLEDYR: De fleste bekymringsmeldingene fra publikum til Mattilsynet dreier seg om kjæledyr. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpix
KJÆLEDYR: De fleste bekymringsmeldingene fra publikum til Mattilsynet dreier seg om kjæledyr. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpix Foto: Lien, Kyrre

Mattilsynet fikk over 8000 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i fjor

Mattilsynet avdekket 57 saker av alvorlig vanskjøtsel av dyr i fjor.

Tilsynet fikk inn til sammen 8425 bekymringsmeldinger fra publikum om dyrevelferd i 2015, viser Mattilsynets årsrapport om dyrevelferden i Norge som ble lagt fram torsdag.

37 prosent av meldingene ble fulgt opp med inspeksjon. De fleste bekymringsmeldingene dreier seg om kjæledyr.

– Det er veldig viktig at folk melder fra ettersom vi ikke kan være til stede over alt. Når det gjelder kjæledyr har vi ikke en rutinemessig inspeksjon, så er vi er avhengig av at folk som ser noe, melder i fra til oss, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i seksjon for dyrevelferd i Mattilsynet til TV 2.

– Bruk varslingsknapp

Mattilsynets inspektører fant i fjor til sammen 57 saker av alvorlig vanskjøtsel av dyr, som er tilfeller der flere dyr er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell.

21 av disse sakene var kjæledyr.

– Vi har avdekket 21 forhold på kjæledyr, men det finnes kanskje én million kjæledyr i Norge. Det er også vanskeligere å oppdage, for det skjer oftest i hjemmet, sier Knævelsrud.

Derfor er det svært viktig at publikum melder i fra til Mattilsynet dersom de ser noe, understreker hun.

– Når det gjelder kjæledyr har vi ikke en rutinemessig inspeksjon, så er vi er avhengig av at folk som ser noe, melder i fra til oss.

Gjennom Mattilsynets varslingsknapp, som kom på plass etter at den nye dyrevelferdsloven trådte i kraft i 2010, kan publikum melde fra dersom de ser noe kritikkverdig. Siden varslingsknappen ble lansert har det vært en gradvis økning i antall bekymringsmeldinger.

Bonden sluttet å gi dyrene mat

Mattilsynets inspektører avdekket i fjor flere alvorlige saker.

– Det var et par tilfeller i fjor som omfattet veldig mange dyr. Bonden bare sluttet å fôre, stengte av vannet og satt i fjøset. Ikke bare sluttet han å stelle dyrene, men gjorde sitt for å skjule det. Når mange dyr sulter og tørster i hjel, er det veldig ille., sier Knævelsrud.

– En gjenganger når det kommer til kjæledyr er at folk mister kontrollen når katter og hunder som formerer seg. Disse situasjonene er ofte menneskelige tragedier også. Det er å få som vil dyrene sine vondt, men de mister på en måte grepet, forteller hun.

Pelsdyr

Mattilsynets konklusjon i årsrapporten er at dyrevelferden i Norge er generelt god, men at det er noen utfordringer, og peker på tap av dyr på utmarksbeite som det største dyrevelferdsproblemet.

Fiskevelferden i Norge er dessuten for dårlig, mener tilsynet. Dødeligheten for oppdrettsfisk er fremdeles høy og velferdsproblemene er først og fremst knyttet til lakselus.

Fra og med januar til og med desember 2015 ble det gjennomført tilsyn i 9898 dyrehold. 94,1 % av tilsynene hadde dyrevelferd som tema.

I et flertall av tilsynene fant inspektørene ikke avvik fra regelverket for dyrevelferd, opplyses det i årsrapporten.

– Det kan godt hende noen trekke frem at dyrevelferden for pelsdyr ikke er god, men det er viktig å skille mellom om regelverket blir overholdt og hva folk mener, sier Knævelsrud.