Norske pasienter som lider av Multippel Sklerose (MS), har lenge drømt om å få stamcellebehandling i Norge.

Mandag 14. mars avgjorde Beslutningsforum at alle pasienter som fyller de medisinske kriteriene skal få behandlingen, som en del av en ny studie.

Det betyr at hele 150 nordmenn kan få behandlingen i løpet av de neste fem årene.

Nøkkelen

Allerede i 1996 gjennomførte amerikanske Dr. Richard Burt den første stamcelletransplantasjonen på en pasient med en autoimmun sykdom.

Og siden den første transplantasjonen har Burt vært en pioner i å utvikle behandlingen mot over 20 autoimmune sykdommer – blant annet nervesykdommen MS.

I Norge lider over 10.000 personer av MS. Det er en kronisk sykdom som angriper nervetrådene i hjernen og ryggmargen, og sykdommen kommer i anfall. De siste årene har stadig flere ønsket stamcellebehandling for å stoppe utvikling av sykdommen.

Doktor Burt har lenge ment at nettopp stamcellebehandling kan være nøkkelen til å hjelpe pasienter verden over.

Vil hjelpe mange

For over 30 år siden jobbet den da unge legen med leukemi-pasienter. De fikk stamcellebehandling, og den unge legen merket seg at pasientene måtte få alle barnevaksiner på nytt. Behandlingen hadde nemlig slettet deler av antigenet i immunforsvaret.

– Og det er jo akkurat det man ønsker skal skje med autoimmune sykdommer som MS – at immunsystemet restartes, sier Burt til TV 2.

Han så allerede da enormt potensiale i stamcellebehandlingen, og la ned årevis med arbeid for å utvikle behandlingen.

– Det var drivkraften min. Jeg følte at vi virkelig kunne hjelpe mange, sier Burt til TV 2.

Bedre liv

Doktor Burt har nylig publisert resultater fra en studie hvor 150 pasienter med aggressiv attakkvis MS fikk stamcelletransplantasjon. Og han mener resultatene er svært positive for de som lider av denne typen MS.

– Mange av pasientene slipper å gå på andre medisiner etter behandlingen, de oppnår bedre funksjonsnivå og bedre livskvalitet. I noen tilfeller er sykdommen reversert, sier Burt.

Han er nå i gang med en større kontrollstudie, hvor funnene sammenlignes mot andre typer MS-medisiner.

Det er svært ulik bruk av stamcellebehandling verden over. I Norge har elleve pasienter fått behandlingen. I Sverige har cirka 50 pasienter fått behandlingen årlig, de siste årene.

Mange av de andre medisinske behandlingene mot MS er svært kostbare. Burt mener at en normal MS-pasient i gjennomsnitt får dyre medisiner og behandling i 40 år.

Tjent inn

Han sier at stamcellebehandling, i lengden, derfor vil være svært kostnadseffektivt.

– I USA koster medisiner mot MS mellom mellom 50.000 og 60.000 kroner i året. Og det er kun medikamenter, ikke annen behandling eller tapt arbeidsinntekt, sier Burt.

Han mener derfor at kostnaden av stamcellebehandling, gitt at den gir ønsket effekt, er tjent inn i løpet av 15 måneder.

– Derfor er jo dette en vinn-vinn situasjon. De tradisjonelle medisinene reverserer ikke de nevrologiske ferdighetene man har tapt og forbedrer ikke livskvaliteten. De bremser først og fremst sykdommen.

– Stamcellebehandling gjør at sykdommen stopper opp og pasienter blir bedre. Livet til MS-pasienter blir bedre enn ved bruk av noen annen medisin, sier Burt.

Men han understreker at en slik effekt kun er forventet mot den gruppen MS-pasienter som fyller kriteriene. Pasienter som har hatt MS i mange år, og som ikke har attakker vil ikke se en slik effekt.

– For MS-pasienter som ikke fyller kravene, så vil det ikke fungere, sier Burt.

Han vil aldri bruke ord som «kur», og understreker at alle typer behandlinger, også stamcellebehandling, har sin risiko.

– Det er viktig å informere om risikoer, og vi mener det er 0,5 prosent sjanse for dødelighet ved behandlingen. Folk kan dø av det vi holder på med, men det vil alltid være risiko forbundet med nærmest alle type behandlinger, sier Burt.

Vil kunne erstatte legemidler

Burt var for kort tid siden i Norge for å formidle resultatene til norske nevrologer og forskere.

Det er fortsatt svært mange leger som er skeptiske til metoden og behandlingen.

– Det har vært mye motstand. Leger er konservative og skeptiske til nye behandlinger. Og det er slik det skal være. Man må jo bevise det, sier Burt.

Han sier stamcellebehandling potensielt kan erstatte mange legemidler, men at det aldri vil være en patent på behandlingen.

– Ingen vil eie rettighetene til en slik behandling. Jeg ønsker bare at den skal være tilgjengelig for flest mulig over hele verden. Men en slik behandling krever også svært mye kunnskap for å utføres riktig. Det er krevende, sier Burt.

I Norge har det, frem til nå, kun vært elleve MS-pasienter som har fått stamcelletransplantasjon, i et prøveprosjekt på Haukeland universitetssykehus.

Men arbeidet med å starte en ny femårsstudie kan snart være i gang.

– Vi sier ja til innføring av en femårsstudie, hvor alle pasienter som fyller dagens kriterier for stamcellebehandling vil få behandlingen, sier leder av Beslutningsforum Lars Vorland, til TV 2.

Kriteriene for å få behandlingen i Norge er at man må ha attakkvis MS, som er svært aggressiv. Man må ha hatt betennelsesangrep minst to ganger de siste to årene, og ikke hatt sykdommen i mer enn seks år. Pasienten må ha forsøkt andre bremsemedisiner uten god effekt.

Pasienten må være under 45 år og det må påvises sykdomsaktivitet ved MR.