Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

94 prosent av jordmødrene har i perioder mer enn én aktivt fødende kvinne å ha ansvar for, og dermed klarer de ikke å oppfylle det som er anbefalingen i et kvalitetskrav i fødselsomsorgen. Det kommer fram i en fersk undersøkelse gjennomført av Jordmorforbundet NSF.

LEDER: Hanne Schjelderup-Eriksen er leder i Jordmorforbundet NSF. Foto: Kristin Henriksen/Norsk sykepleierforbund
LEDER: Hanne Schjelderup-Eriksen er leder i Jordmorforbundet NSF. Foto: Kristin Henriksen/Norsk sykepleierforbund

For i kvalitetskravet står det nemlig at en jordmor kun skal ha ansvar for én kvinne som er i aktiv fødsel.

Aktiv fødsel regnes fra rundt fire centimeters åpning. Undersøkelsen viser at i snitt har norske jordmødre til enhver tid tre fødende kvinner å overvåke.

Det var NRK som først meldte om undersøkelsen.

– Rystende lesing

– Jeg hadde en kvinne som fødte alene, mens jeg sto i en akuttsituasjon hvor et barn døde. Hadde vi vært nok folk på nattevakt kunne jeg fulgt opp kvinnen jeg hadde i fødsel, har en av jordmødrene svart i undersøkelsen.

– Dette var rystende lesing fra undersøkelsen om forhold som kunne vært unngått med flere jordmødre på jobb, sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Schjelderup-Eriksen til TV 2.

Kvinner blir holdt for lenge hjemme med rier, noe som fører til transportfødsler
Jordmor

Undersøkelsen er gjennomført i uke 9 i år. Det er cirka 3000 yrkesaktive jordmødre i landet, og i Jordmorforbundets undersøkelse har over 700 svart.

– Dette er en landsomfattende undersøkelse. På nasjonalt nivå har vi godt hold for å mene at disse tallene er representative, og at de viser noen svært klare nasjonale tendenser, sier Schjelderup-Eriksen.

Har du erfaringer tilknyttet denne saken? Tips vår journalist på mta@tv2.no

De fødende har reagert

Jordmødrene har også fått mulighet til å skrive med egne ord hvordan de opplever arbeidshverdagen sin.

Ingen som svarer på alarm fordi alle er opptatt. Barselkvinnene får minimalt med omsorg.
Jordmor

– Vi har fått meldinger om økt arbeidspress hos jordmødrene over lengre tid. Vi har også sett eksempler, gjennom media, på at kvinner ikke føler de har fått forsvarlig oppfølging, sier Schjelderup-Eriksen.

Flere av jordmødrene forteller også i undersøkelsen at det er så travelt at de knapt har tid til å gå på toalettet, eller å spise mens de er på vakt. Det gjør at Jordmorforbundet tror det er stor underrapportering på avvik.

– Vi mistenker underrapportering når vi hører hvor travelt jordmødrene har det i arbeidshverdagen, sier lederen i Jordmorforbundet.

Ikke tid til å spise. Løper. Utslitt etter jobb.
Jordmor

Tidligere har det blitt kjent at Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus kutter jordmordstillinger, til tross for antall fødsler øker. Jordmødrene selv har stått fram i bt.no og sagt at bemanningen ikke er jordmorfaglig forsvarlig.

Overfor NRK har ledelsen tidligere vedgått at situasjonen ved klinikken er krevende, men de er ikke enige i at det er risikofylt å føde.

– Det er trygt å føde på Kvinneklinikken også i helgene. Alle som føder på Kvinneklinikken, får fødselshjelp av høy kvalitet, uansett når de føder, sier klinikkoverlege Susanne Albrechtsen til NRK i september i fjor.

Ingen i ledelsen på Kvinneklinikken på Haukeland er tilgjengelig for kommentar til Jordmorforbundets undersøkelse.

Nøkkelfunn:

  • 66 prosent svarer at det har ikke vært noen økning i antall jordmødre tilsvarende økningen i antall fødsler.
  • 20 prosent svarer at det har vært en reduksjon i antall jordmødre, til tross for et økende antall fødsler.
  • 94 prosent svarer at det hender at de har andre pasienter samtidig som de har omsorg for en aktivt fødende.
  • Stor forskjell i dekning på ulike tidspunkt og perioder. 34 prosent svarer at de på sommeren sjelden eller aldri har nok jordmorsressurser til å tilby fødende en-til-en omsorg i aktiv fødsel.
  • 50 prosent på fødeklinikk får av og til, eller ofte, ikke overvåket barnet i fødsel tilstrekkelig. 11 prosent i jordmorstyrt enhet/fødestue.
  • Over 50 prosent av jordmødrene har vurdert å slutte på grunn av arbeidspresset de opplever på jobb, og 20 prosent oppgir at de har redusert stillingen sin av samme årsak.

Kilde: Jordmorforbundet