Dansk politi kaller inn den tidligere sjøfartsinspektøren Flemming Thue Jensen til rettslig avhør i forbindelse med mordbrannen på Scandinavian Star.

Thue Jensen har i intervjuer hevdet å vite hvem som sto bak brannen som kostet 159 mennesker livet i 1990.

– Hvis norsk politi hadde snakket med oss, og undersøkt saken nærmere, burde saken vært oppklart i 1990. Det burde være like enkelt å oppklare som et sykkeltyveri. Hvis man vil, sa han til TV 2 i februar.

Ifølge den tidligere sjøfartsinspektøren var det to medlemmer av besetningen som tente på skipet, men han har ikke villet utdype dette i avhør verken med norsk eller dansk politi. Dette har han begrunnet med at han ikke har tillit til politiet.

Bak lukkede dører

Norsk politi har gjort det klart at de vil be danskene gjennomføre et rettslig avhør av Flemming Thue Jensen, og dansk politi opplyser at dette vil finne sted i byretten i København 16. mars.

– På forespørsel fra norsk påtalemyndighet har vi bedt byretten i København om å foreta et rettslig avhør, sier spesialanklager Jakob Buch-Jepsen.

Thue Jensen vil forklare seg bak lukkede dører, men norsk politi vil få være til stede i retten, opplyser han.

159 mennesker mistet livet da Scandinavian Star begynte å brenne underveis fra Oslo til Fredrikshavn palmehelga. Flemming Thue Jensen og en kollega ble sendt av det danske justisdepartementet. Den erfarne inspektøren konstaterte raskt at det hadde vært flere branner om bord. I tillegg ble det klart at en rekke forhold om bord var manipulert:

  • Branndører som skulle vært automatisk lukket ble holdt åpne av treklosser og madrasser.
  • I en korridor – der de svenske brannmannskapene fortalte at det hadde vært to intense branner – var takplater revet ned.
  • I taket var et hydraulikkrør bøyd ut fra skottet slik at det stod åpent. Sengebunner var stablet i høyden. (NTB/TV 2)