SIV JENSEN VARSLER INNSTRAMMING:

Over to milliarder norske trygdekroner forsvinner ut av landet hvert år

Pengene går til ikke-norske statsborgere. Nå varsler regjeringen full stans i eksporten av norske trygdemilliarder.

– Skal vi sikre våre gode velferdsordninger, kan vi ikke være for rause med det vi sender ut av landet, sier finansminister Siv Jensen til TV 2.

2,1 millarder norske trygdekroner sendes hvert år til ikke-norske statsborgere i utlandet. Finansministeren synes det er altfor mye, og varsler dramatiske kutt.

– Norge har høy levestandard og gode velferdsordninger, det er viktig å kunne sikre oss det også i fremtiden, sier finansminister Jensen.

Polakker i harnisk

Men det norsk-polske miljøet er i harnisk. Polen er det landet med størst andel utlendinger som mottar norsk trygd. Norge sender 251 millioner trygdekroner til Polen hvert år. Omtrent 100.000 polakker bor og jobber i Norge, og mange av dem synes det er urettferdig dersom blant annet barnetrygden de sender hjem skulle bli tatt fra dem, ettersom de betaler skatt i Norge.

– Polakkene bidrar med verdiskapning, vi er med på å bygge det norske samfunn og bidrar til det norske samfunnets utvikling. Hadde vi fjernet polakkene i dag så ville det oppstått et stort hull, sier Henryk E. Malinowski, redaktør i den norsk-polske nettavisen scanpress.net til TV 2.

Vil ikke ha trygdeinnvandrere

Regjeringspartiene er ikke helt enige med polakkene, og vil endre regelverket slik at det blir vanskeligere å eksportere trygden.

– For oss er det viktig å sørge for at det norske trygdesystemet ikke bidrar til at vi får østeuropeiske trygdeinnvandrere som synes det er greit å være på norsk trygd, sier stortingsrepresentant Arve Kambe (H) til TV 2.