NAVNEBYTTE-DEBATTEN I oslo:

Høyre-topp sammenligner Ap-Raymond med Fleksnes

Nå ber den tidligere byrådslederen om at kommunalminister Jan Tore Sanner svarer på om byrådet i Oslo kan kalle seg hva de selv vil.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da det rødgrønne byrådet med representanter fra Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne tok over nøklene til kontorene i Oslo rådhus, lanserte Raymond Johansen (Ap) planene om å endre navn og oppgradere sin egen tittel til «byregjeringsleder».

– Jeg blir byregjeringsleder i hjembyen min, sa en stolt Johansen.

Vil oppgradere egen tittel

I snart 30 år har Oslo kommune hatt lokal parlamentarisme. Alle forgjengerne til Raymond Johansen har kalt seg byrådsledere.

I begynnelsen av februar fremmet byrådet forslaget om navnebytte, som skal behandles av Oslo bystyre i mars. Der er det ventet at det blir flertall for forslaget med støtte fra Rødt.

– Jeg skal kalle meg byregjeringsleder fordi det er det jeg er. Jeg leder byregjeringen, sa Johansen til TV 2 da byrådet fremmet forslaget om å kalle seg byregjering og oppgradere Johansens tittel til byregjeringsleder.

– Forvirrende

Michael Tetzschner, som selv har vært byrådsleder i Oslo fra 1989 til 1992, har nå plass på Stortinget. Han rister oppgitt på hodet og kaller kommunalministeren i landets regjering inn til Stortinget for å svare på om det kan være mer enn en regjering i Norge.

– Her blir det forvirring for publikum. Det å kalle seg byregjering, villeder mer enn det veileder.

– Vurderte du selv å kalle deg for byregjeringsleder da du ledet byrådet i Oslo?

– Nei, aldri, sier Tetzschner.

Kaller inn kommunalministeren

Nå kaller han partifelle og kommunalminister i landets regjering, Jan Tore Sanner, inn til Stortinget for å svare på om forvaltningsorganer i en kommune kan kalle seg hva de selv vil.

– Kan ikke regjeringen gjøre noe, så kan Stortinget gjøre noe ved å presisere at de forutsetningene som lå i den midlertidige loven fra 1985, og som ble innbakt i den nye kommuneloven av 1992, fortsatt gjelder. Om Oslo kommune trenger en presisering til å lese det, skal vi sikkert kunne hjelpe dem på Stortinget, sier Tetzschner til TV 2.

I strid med loven

Planene om navnebytte er omstridt, og selv om Oslo-byrådet hevder de kan gjøre som de vil, har landets fremste ekspert på kommuneloven, jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, vært klinkende klar.

– Det er fastsatt i loven hva disse organene heter og det å kalle dem noe annet er i strid med loven, sa Bernt allerede samme dag som det nye byrådet ble presentert.

Minner om Fleksnes

Dermed kan det bli bom stopp for navnebyttet, som er beregnet å koste innbyggerne et par millioner kroner.

– Hva heter de som styrer Oslo om et år?

– Jeg tror de heter byrådet, noe annet vil være å begi seg inn på Marve Fleksnes, som hadde en tendens til å oppgradere sine vaktmesteroppgaver når han presenterte seg i utlandet, sier Tetzschner.

Må svare i Stortinget

Høyres stortingsrepresentant og tidligere byrådsleder i Oslo, Michael Tetzschner har levert inn en interpellasjon til Stortinget der han ber kommunalminister Jan Tore Sanner svare på følgende:

«Hvordan ser kommunalministeren på muligheten for å få byrådet Oslo bort fra å gi seg selv den sterkt selvovervurderende og misvisende tittel «byregjering», og respektere den begrepsbruken som er innarbeidet over 30 år, hjemlet siden lov av 21. juni 1985 nr. 85, og implisitt forutsatt videreført ved inkorporering i kommuneloven av 1992?»