Vi har undersøkt hver eneste dom for å finne bakgrunnen til gjerningspersonene. Opplysningene er systematisert etter blant annet alder, statsborgerskap, innvandrerbakgrunn, relasjon og lovbrudd.

TV 2s Kadafi Zaman: – Slik gransket vi seksualforbryterne

Kartleggingen viser at 398 personer ble dømt for seksualforbrytelser i Norge i 2015. Det er mer enn en domfellelse hver eneste dag. 30 prosent av gjerningspersonene forgrep seg på barn. Ifølge rettsdokumentene var det totalt 479 ofre for seksualforbrytelser. Av dem er 331 under 16 år. Det vil si nesten 70 prosent er barn.

Av de 398 domfelte, er det 117 personer som er dømt for overgrep mot barn under 16 år. 94 personer er dømt for voldtekt. Det er kun ni kvinner blant de dømte i fjor.

Har du tips til saker TV 2 bør undersøke? Send epost her

Under kan du se dommene, fordelt på fylke og tingrett. For å komme tilbake til start, trykker du på «Norge» i toppen av boksen.