Barnevernet i 33 av 36 kommuner bryter loven

Mange kommuner henlegger bekymringsmeldinger uten å undersøke dem. – Rydd opp, sier Helsetilsynets direktør.

Mange kommuner henlegger bekymringsmeldinger i stor grad. På oppdrag fra Statens Helsetilsyn, gjennomførte fylkesmennene tilsyn i 36 kommuner i 2015 og tilsynet fortsetter nå i 2016.

Tilsynsrapportene avdekker brudd på lov eller forskrift i hele 33 kommuner – uten at dette har ført til større konsekvenser for kommunene.

Uforsvarlig håndtering

En stor andel av lovbruddene gikk ut på at kommunene henlegger bekymringsmeldinger uten at det har blitt gjennomført undersøkelser, eller at årsaken til henleggelsen av en sak ikke er dokumentert, noe som er et brudd på Barnevernloven. Dermed blir det umulig i ettertid å kontrollere om saken er skikkelig behandlet.

12 meldinger omhandlet fire barn

I St. Hanshaugen bydel i Oslo ble hele 39 av 67 saker henlagt, flere av sakene inneholdt bekymringer om vold, rusmisbruk og/eller psykisk sykdom.

Hele 12 meldinger omhandlet de samme fire barna.

Barnevernsleder i St. Hanshaugen bydel, Anita Lisbakken, forteller at det er satt inn tiltak på de konkrete lovbruddene og at sakene dermed er lukket av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Disse fylkesmennene vil ikke politianmelde kommuner som bryter lov eller forskrift:

 • Telemark
 • Agder
 • Hordaland
 • Oppland
 • Østfold
 • Nord-Trøndelag
 • Nordland
 • Hedmark
 • Vestfold
 • Sogn og Fjordane
 • Finnmark
 • Troms
 • Rogaland
 • Buskerud
 • Oslo og Akershus

Gir ikke tilbakemelding

Mange av kommunene unnlater å gi tilbakemelding til den som har varslet barnevernet med bekymring for et barn. Også dette er et lovbrudd i følge Barnevernloven.

Fylkesmenn vil ikke politianmelde

I Midtre-Namdal samkommune førte henleggelser av meldinger til politianmeldelse, noe som til slutt endte med at riksadvokaten ila kommunene en foretaksstraff på 75.000 kroner.

TV 2 har ringt samtlige fylkesmenn som har tilsynsansvar for de 33 kommunene som nå har brutt loven og svaret var gjennomgående: Ingen av fylkesmennene har vurdert politianmeldelse i de konkrete lovbruddene.

Fylkeslege i Aust-Agder, Anne Sofie Syvertsen sier at når en kommune får en melding, skal den alltid undersøkes. Til tross for manglende oppfølging, er politianmeldelse ikke førstevalget når kommuner bryter loven.

– Uansett skal rutinene være slik at hvis det er grunnlag for det, så skal det føre til undersøkelser. En ressurssituasjon for eksempel, det er ingen god grunn for å henlegge en melding, sier hun til TV 2.

Syvertsen håper at nøye oppfølging skal hjelpe kommunene å følge loven.

– Vår oppfordring til kommunene er alltid at de ser på hele prosessen, og snur hver sten.

Foretaksstraff hjalp

– Det er alvorlig at samfunnet ikke greier å ivareta barn i krevende situasjoner, sier direktør for Statens Helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen.

Andresen frykter at mangel på dokumenter og undersøkelser i verste fall kan føre til at barn som lever under svært vanskelige forhold blir påført varige skader på grunn av omsorgssvikt. Å politianmelde kommuner som ikke følger opp, som i Midtre-Namdal samkommuner, er alltid en mulighet.

– Der gikk Fylkesmannen tungt inn i sakene og analyserte en rekke av de sakene som hadde blitt henlagt av barnevernet over lang tid. Det hjalp, fortsetter han.

KLAR BESKJED: Direktør i Statens Helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, ber kommunene om å rydde opp. FOTO: TV 2/Odd Arne Hartvigsen
KLAR BESKJED: Direktør i Statens Helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, ber kommunene om å rydde opp. FOTO: TV 2/Odd Arne Hartvigsen

Andresen mener at kommunene burde ta grep lenge før en eventuell politianmeldelse, når det er påvist svikt i tjenestene.

– Jeg synes det er å spille fallitt, både for politisk og administrativ ledelse i en kommune som ikke rydder opp når de har fått påpekt svakheter i sitt eget barnevern.

Andresen har en beskjed til kommunene:

– Rydd opp!

OPPDATERT: TV 2 meldte først at Brønnøy er en av kommunene hvor det er påpekt lovbrudd. Det riktige skal være Ballangen. Brønnøy kommune begikk tidligere lovbrudd ved at de ikke ga tilbakemelding etter endt undersøkelse av en sak til meldere som har krav på det etter barnevernloven. Imidlertid rettet kommunen selv dette innen tilsynet var avsluttet, og fylkesmannen i Nordland så dermed ingen grunn til å påpeke lovbruddene. Brønnøy kommune ble gitt en merknad. En merknad er forhold som ikke er i strid med loven, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.