Eksperter kritiske til mye brukt byggisolasjon: – Kan være en brannbombe

Tusenvis av norske bygg er isolert med isolasjonsplater av plast. Eksperter frykter brannkatastrofe med mange døde.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Du har kanskje sett isolasjonsplatene i en byggevareforretning eller på en byggeplass.

– HELVETE SOM DET BRENNER: Tommy Kristoffersen og Lars Erik Hovda fra Bergen brannvesen brenner plastisolasjon på et prøvefelt i Bergen.
– HELVETE SOM DET BRENNER: Tommy Kristoffersen og Lars Erik Hovda fra Bergen brannvesen brenner plastisolasjon på et prøvefelt i Bergen.

Noen er hvite og minner om isopor, andre kan være blå og litt tyngre, og noen er laget av polyuretanskum, det samme som ofte brukes rundt vinduer. Det finnes mange varianter av disse isolasjonsproduktene, laget av ulike produsenter. Brannklassifiseringene, bruken og egenskaper ved brann er også ulike.

Men felles for dem er at de er laget med utgangspunktet i oljeprodukter.

Det er både brannmenn og eksperter flere steder i Norge svært skeptiske til.

– Brannbombe

– Røyken vi ser her er giftig. Materialet brenner svært bra og under de rette forholdene kan dette være en brannbombe, sier nestleder i Bergen Brannvesen Fagforening, Tommy Kristoffersen.

På et prøvefelt i Bergen tester han og kollega Lars Erik Hovda hvordan et lite utvalg plastisolasjon oppfører seg når det blir utsatt for åpne flammer.

– Helvete som det brenner, utbryter Kristoffersen.

OPPTATT AV SIKKERHET: Nestleder i Bergen Brannvesen Fagforening, Tommy Kristoffersen sammenligner plastisolasjon med bensin i fast form. 
OPPTATT AV SIKKERHET: Nestleder i Bergen Brannvesen Fagforening, Tommy Kristoffersen sammenligner plastisolasjon med bensin i fast form. 

For selv om de på forhånd er klar over hva som kan komme, er det sterke inntrykk.

Som bensin

Kristoffersen er opptatt av sikkerheten, både for seg og sine kolleger i brannvesenet, men også for folk som skal reddes ut fra bygg. Han mener plastisolasjon kan sammenlignes med bensin i fast form, og at det er lite gunstig å ha i norske bygg.

– Hvis vi kommer til et bygg isolert med dette, og det har begynt å brenne i isolasjonen, da kan det gå veldig fort. Det kan avgjøre om vi rekker å redde ut folk eller ikke, sier Kristoffersen.

For farlig for brannvesenet

Kristoffersen får støtte fra en rekke kolleger som TV 2 har vært i kontakt med. Mange har engasjert seg for å få bukt med det de mener er uvettig bruk. I Skien er brannsjef Guttorm Liebe lite begeistret etter at det blant annet ble brukt brennbar isolasjon i en skole på ulovlig vis.

OVERRASKET: Brannteknisk ekspert Anders Rørvik Ellingbø ble overrasket over hvor raskt isolasjonen brenner.
OVERRASKET: Brannteknisk ekspert Anders Rørvik Ellingbø ble overrasket over hvor raskt isolasjonen brenner.

– Når vi kjenner til at et bygg er bygget med brennbar isolasjon, så må vi lage en særskilt objektplan for det bygget. Hvis en eventuell brann bryter ut, så er det ikke sikkert vi kan ta oss inn i bygget for å slokke. Det kan rett og slett bli for farlig, sier Liebe.

Skeptisk mot å forsikre

Også forsikringsselskapet If er betenkt etter at de i en periode har sett stadig flere store branner i næringsbygg forsikret hos dem.

– Vi har hatt noen store industribranner i utlandet. Vi hadde blant annet en bygning på 17.000 kvadratmeter som lå flatt etter en halv time. Brannutviklingshastigheten er enormt rask, sier Ifs branntekniske ekspert Anders Rørvik Ellingbø.

Nå vil de ikke uten videre forsikre slike bygg lengre.

SAMMENLIGNET: If Forsikring sammenlignet hvor fort plastisolasjon og steinull brenner. Rommet til venstre er isolert med plastisolasjon, rommet til høyre med steinull. FOTO: IF FORSIKRING
SAMMENLIGNET: If Forsikring sammenlignet hvor fort plastisolasjon og steinull brenner. Rommet til venstre er isolert med plastisolasjon, rommet til høyre med steinull. FOTO: IF FORSIKRING

Etter brannene satte If i gang et av de hittil største vitenskapelige forsøkene med plastisolasjon. De ville undersøke hvordan det brant, sammenlignet med steinull. Fire små testhus ble bygget og så brent ned. To var isolert med steinull, og to med en av de antatt mer brannsikre plastisolasjonsvariantene (PIR). Resultatet var dramatisk.

– Vi var overrasket over det vi så. Byggene med plastisolasjon brant raskere og utviklet mer giftgass som blåsyre, sier Ellingbø.

Hele testen kan du se på Youtube.

Katastrofale storbranner


– Det vi frykter aller mest, er en stor brannkatastrofe med mange omkomne. Det kan være i et publikumsbygg som er oppført i plastmateriale og der brannforløpet skjer mye raskere enn man kunne forvente, sier Ellingbø.

STORBRANN: Dette bygget i Frankrike gikk fra en mindre brann i en etasje til full brann i 18 etasjer i løpet av to minutter og ti sekunder.
STORBRANN: Dette bygget i Frankrike gikk fra en mindre brann i en etasje til full brann i 18 etasjer i løpet av to minutter og ti sekunder.

I utlandet har det allerede skjedd en rekke katastrofale storbranner.

Sist brant et 63 etasjer høyt hotell i Dubai nyttårsaften, etter at fyrverkeri trolig antente isolasjonsplater i byggets ytre del.

Store bygg også i Dubai, Frankrike og Nederland har lidd samme skjebne.

Må brukes riktig

TV 2 har vært i kontakt med fem av de store leverandørene.

De mener produktene er trygge når de brukes riktig, det vil si beskyttet av ikke brennbart materiale, slik at åpne flammer ikke kommer til.

Bengt Bøyesen representerer bransjeorganisasjonen EPS-gruppen.

– Produktet brenner. Det er jo derfor det er foreskrevet at det skal tildekkes. Det å bruke EPS eller annen isolasjon uten tildekning er en risiko. Men forskriftene tilsier at det ikke er lovlig å gjøre, sier Bøyesen.

Leverandører TV 2 har vært i kontakt med påpeker også at byggene som har brent i utlandet, ikke ville vært lovlige i Norge.

Norske kritikere er ikke uenige i at det er mulig å bruke plastisolasjon trygt, men peker på at vi har sett mange eksempler med feilmontering i Norge.

I motsetning til bransjen, mener flere sentrale fagfolk at feilbruk og skader utgjør en betydelig risiko.

Tusenvis av bygg

Ingen har god oversikt over bruken av plastmaterialer i Norge, men trolig dreier det seg om tusenvis av bygg.

Både skoler, sykehusbygg, skolebygg og næringsbygg er blitt satt opp med plastisolasjon i Norge.

– Materialet er ikke farlig, men dersom flammene kommer til, kan en brann spre seg inne i veggen, for eksempel. Da blir det farlig, og vanskelig å slukke. Jeg ville ikke bodd i et hus med plastmaterialer, sier Ifs branntekniske ekspert, Anders Rørvik Ellingbø.