Norske forskere: – Fullamming i seks måneder kan hemme hjernens utvikling

– Barnet ditt kan miste viktige vitaminer, og få redusert motorisk utvikling dersom du fullammer for lenge mener norsk lege.

Morsmelk er beste maten for et spedbarn, og norske helsemyndigheter anbefaler at spedbarn får morsmelk som eneste næring de første seks levemånedene.

I snart 25 år har barnelege Anne-Lise Bjørke Monsen forsket på nyfødtes helse. Som spesialist i medisinsk biokjemi er hun opptatt av hvor avgjørende det er med en god start på livet.

– Den hjernen du ender opp med er et resultat av det som skjer, spesielt i de første seks månedene av livet, sier Bjørke Monsen.

Forsinket utvikling

På Haukeland universitetssjukehus viser en ny studie sammenheng mellom mangel på blant annet vitamin B12 og en forsinket motorisk utvikling hos barn som fullammes fram til de er seks måneder gamle - som er helserådet fra norske myndigheter.

Funnene er nylig publisert i det medisinske tidsskriftet BioMed Central.

– Nivået av flere viktige vitaminer faller i morsmelken utover i ammeperioden, sier lege Anne-Lise Bjørke Monsen.

– Hva er konsekvensen av det?

– B12 er ekstremt viktig for nevrologisk utvikling. Har du for lite vitamin B12, vil du få en forsinket grovmotorisk utvikling.

Forskeren mener derfor at alle barn i tillegg til morsmelk bør få animalsk mat, som inneholder viktige vitaminer.

Studien fra Haukeland har undersøkt spedbarn med moderat lav fødselsvekt (2000-3000 gram), men forskerne tror ikke funnene bare gjelder for denne gruppen.

– Barna som var med i studien var helt friske og trengte ingen spesiell oppfølging på sykehuset etter fødselen. En dansk undersøkelse med barn som hadde gjennomsnittlig fødselsvekt viste også vitaminmangel hos barn som ble fullammet fram til fire måneder da de ble undersøkt, sier samme, sier Bjørke Monsen

Oppsiktsvekkende resultater

Både i denne og tidligere studier på Haukeland viser det seg at tilskudd av B12 vitamin gir forbløffende resultater.

I reportasjen øverst i artikkelen kan du se en seks måneder gammel jente. Bjørke Monsen beskriver henne som mimikkfattig, og tydelig grovmotorisk forsinket i forhold til sin alder. Tre uker etter B12-tilskudd er jenta knapt til å kjenne igjen.

– Ansiktsutrykket er helt annerledes, hun smiler og mye mer levende. Nå ser du at hun flytter seg mer, sier Bjørke Monsen.

To av tre har for lite B12

En tidligere studie ved Haukeland universitetssjukehus viser at to av tre barn som fullammes har for lavt B12-innhold, både ved fire og seks måneders alder.

På tross av studier på Haukeland, og andre utenlandske studier som avdekker B12-mangel hos spedbarn, er det offisielle ammerådet at spedbarn får morsmelk som eneste næring de første seks månedene.

I disse dager lages det nye retningslinjer fra Helsedirektoratet, men trolig uten store endringer.

– Vi vet at der kommer det til å stå at morsmelk er den beste maten for spedbarn. Det kommer også til å stå at det er helt trygt å fullamme fram til barnet er seks måneder, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Hun forteller også at det vil komme en formulering om fast føde fra fire måneders alder, men at det generelle ammerådet opprettholdes.

– Som å skru på lyset

På Haukeland mener forskerne at ammeråd bør endres til at spedbarn bør får annen mat ved siden av morsmelk fra de er fire måneder gamle. Det vil gi barna mer vitaminer.

– Vi har sett at når de får B12, så er det av og til som å skru på lyset, sier Bjørke Monsen.