Av 540.000 registrerte lovbruddsaker er kun én prosent av tilfellene koblet til asylsøkere i Sverige. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB scanpix
Av 540.000 registrerte lovbruddsaker er kun én prosent av tilfellene koblet til asylsøkere i Sverige. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB scanpix Foto: Jonas Ekströmer/tt

Sverige: Svært lite kriminalitet kan knyttes til flyktninger

Kun én prosent av lovbrudd i Sverige kan knyttes til asylsøkere eller flyktninger, ifølge svensk politi.

I Sverige noterer politiet en spesiell kode hver gang flyktninger eller asylsøkere er koblet til en sak hvor politiet er innblandet. Dette begynte de med i oktober i fjor.

180.000 mennesker er registrert i Migrationsverkets mottakssystem, og 5000 av disse er knyttet til lovbrudd.

Tallene viser altså at av hendelser hvor politiet må tilkalles, er det kun én prosent som er knyttet til asylsøkere eller flyktninger.

Dette melder svenske Dagens Nyheter.

Koden registreres i alle saker hvor asylsøkere eller flyktninger er innblandet.

Det betyr at det kan være asylsøkere som står for lovbrudd, blir utsatt for lovbrudd eller er innblandet av andre grunner.

– Vi har forsøkt å få et bilde på hva den store gruppen av innvandrere betyr for politiets arbeid, og om vi trenger å omprioritere ressursene i ulike deler av landet, forteller Thomas Wallberg, sjef ved det svenske politiets nasjonale operative avdeling (NOA).

– Listhaug må bidra

Stortingsrepresentant i Venstre, Abid Raja, er svært fornøyd med de svenske tallene, og håper at disse kan bidra til å få ned frykten for flyktninger som mange mennesker har også her i Norge.

Venstres Abid Raja mener at norske myndigheter må bidra til å drepe myter og fordommer knyttet til flyktninger og asylsøkere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Venstres Abid Raja mener at norske myndigheter må bidra til å drepe myter og fordommer knyttet til flyktninger og asylsøkere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar

– Det er dessverre svært mange myter og fordommer knyttet til asylsøkere; hvorav kriminalitet er én av dem. Reelle flyktninger begår som regel ikke kriminalitet, det begås oftest av mennesker som kommer i dekke av å være asylsøkere, men har andre hensikter.

Raja påpeker viktigheten av at myndighetene tydelig skiller mellom de kriminelle og de reelle flyktningene.

– Listhaug må således bidra til å dempe frykten, ikke øke, skape og spre den.

Innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug, har ikke svart på TV 2s henvendelser i dag.

Norske tiltak

I Norge er lignende tiltak satt i gang. Kripos med oppdrag fra Politidirektoratet startet i september 2015 et prosjekt for å kartlegge kriminalitet hvor asylsøkere og flyktninger er innblandet.

– Oppdraget innebærer å samle inn, vurdere og sammenstille informasjon fra politidistriktene som vi oversender til Politidirektoratet i form av jevnlige rapporter, sier presseansvarlig i Kripos Ida Dahl Nilssen.

Hun forteller at hensikten med rapporteringen er å tidlig fange opp de utfordringene som kan oppstå med tanke på det antallet flyktninger som har kommet til Norge den siste tiden. Dermed ønsker de å gi en mulighet til å sette inn relevante tiltak.

– Vi peker på hendelser med kriminalitet rettet mot nyankomne migranter og kriminalitet begått av nyankomne migranter, påpeker hun.