LANS LOV: Dette er tiltakene Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjennomføre i Oslo. 
LANS LOV: Dette er tiltakene Miljøpartiet De Grønne ønsker å gjennomføre i Oslo. 

Her er MDG-Lans sju tiltak for å strupe biltrafikken i Oslo

– Det er ingen menneskerett å kjøre bil, sier byråd Lan Marie Berg til TV 2.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag fattet Oslo byråd et hastevedtak som tillater at det kan bli innført dieselforbud på dager med høy luftforurensning.
Det vil bli forbudt for diesel-personbiler å kjøre på kommunale veier innenfor Ring 3.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), sier til TV 2 at de ikke vet hvor mange biler som vil bli rammet.

– Av bilparken i Norge er 45 prosent dieselbiler, så forbudet vil ha effekt. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange biler som blir rammet av forbudet i Oslo. Det er vanskelig å gi eksakte tall, sier Berg.

Flere forbud

Hun understreker at hennes viktigste mål er å sikre trygg luft for hovedstadens innbyggere.

– Det viktigste er å gjøre luften ren i byen vår. Jeg tror folk flest er positive til dette. Det handler om folks helse. Det er en menneskerett med god luft. Det er ingen menneskerett å kjøre bil, sier Berg.

Men det er ikke bare dieselforbud Berg ønsker å gjennomføre. I fremtiden ønsker miljø- og samferdselsbyråden en rekke tiltak for å sikre nedgang i luftforurensing. Det vil få konsekvenser for bileiere i og rundt Oslo.

  • Dieselforbud: Innført torsdag. Vil gjøre at eiere av diesel-biler ikke vil kunne kjøre på kommunale veier innenfor Ring 3. Forbudet gjelder foreløpig ikke på riksveier, men Berg ønsker at staten skal vurdere å utvide forbudet.
  • Datokjøring: Byråden sier til TV 2 at de nå har muligheten til å innføre datokjøring ved akutt luftforurensing. Det vil gjelder både bensin- og dieseldrevne biler. Foreløpig anser de dieselforbudet som mest effektivt.
  • Parkeringsforbud: Ved for høy luftforurensing blir det nå forbudt å parkere på cirka 1200 kommunale p-plasser i Oslo sentrum.
  • Lavere fartsgrense: Fra 1. oktober 2016 blir det innført maksgrense på 60 km/t på riksveiene. Dette har Vegvesenet bestemt etter på trykk fra Oslo kommune.
  • Stenge gater for trafikk: Berg ønsker stenging av flere sentrumsgater i Oslo sentrum. Det er ikke klart hvilke gater det er snakk om, og Berg sier det er viktig at stenging ikke vil føre til økt trafikk andre steder.
  • Økt piggdekkgebyr: Berg ønsker å øke piggdekkgebyret i Oslo, og mener det er på høy tid, da det ikke er prisjustert på ti år.
  • Økt bompengepriser: I et samarbeid med Akershus jobber Miljøpartiet de grønne for å øke bompengeavgiften inn mot Oslo, på dager hvor det er høy luftforurensing.

Levere i barnehagen

– Det finnes ikke ett magisk tiltak for å gjøre luften bedre, men mange tiltak. Jeg er ansvarlig for lufta i Oslo, og det er viktig for mange å sikre at den er god, sier Berg.

Unntak ved dieselforbud i Oslo sentrum:

Forbudet gjelder ikke for følgende:

1. Kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov den aktuelle dagen i forbudsperioden, herunder kjøretøy som leverer varer til Oslo.

2. Kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis etter forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede.

3. Utrykningskjøretøy

4. Kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste.

5. Pasienttransport og annen kjøring knyttet til liv og helse

6. Kjøring til og fra fergetransport og flyplass ved avreise/hjemkomst den aktuelle dagen.

7. Kollektivtrafikk.

Kilde: Oslo kommune

– Hva med de som blant annet er avhengig av bil for å levere barn i barnehagen?

– Jeg har full forståelse for tidsklemma. Både barnefamilie og privatpersoner skal få hverdagen til å gå opp. På dagene med akutt luftforurensing er jeg likevel sikker på at folk finner løsninger, selv om det skaper ubeleiligheter, sier Berg.

NAF mener dieselforbudet vil føre til økt trafikk på riksveiene rundt Oslo.

– Vi er redd dieselforbudet fører til mer kø og dermed mer forurensing på disse veiene. Det gjør at vinningen kan gå opp i spinningen, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF til TV 2.

Berg mener det blir motsatt.

– Ønsket vårt var å ha med staten på at forbudet skulle gjelde alle veier, også riksveiene, i Oslo. Det har de så langt ikke vist vilje til. Med dieselforbudet blir det færre biler i trafikken og derfor sannsynligvis mindre kø på veiene, sier byråden.

Bomring mer effektivt

NAF mener byrådens forsøk på å verne om byluften er langt fra god nok.

– Mye av luftproblematikken skyldes også vedfyring, utslipp fra industri og skipstrafikk. Dette tiltaket skaper problemer for folk i hverdagen. Byråden er faktisk både miljø- og samferdselsbyråd. Men det ser ut som hun konsenterer seg mest om miljø, sier Sagedal.

Transportøkonmisk institutt har sammen med Norsk Instiutt for Luftforurensning (NILU) beregnet effekten av ulike tiltak for å bedre luftkvaliteten på dager med høy forurensning.

– Et forbud mot dieselpersonbiler innenfor Ring 3 vil gi en nedgang i NO2-nivået på cirka 12 prosent, sier forsker Harald Aas.

Men det forutsetter at 90 prosent følger reglene, noe han mener kan være vanskelig å få til.

– Generelt er det vanskelig å si noe om effekten av dieselforbudet, fordi man ikke vet omfanget biler av biler som unntas og hvor stor grad av etterlevelse man klarer å oppnå.

– Analysene våre viser at det mest kostnadseffektive, samfunnsøkonomiske tiltaket mot diesel-personbiler vil være å bruke bomringen fremfor forbud. Er forhøyet sats, ti ganger dagens pris, vil gi en nedgang på cirka 7 prosent. Det er et tiltak som ikke krever kontrollkostnader, sier Aas.

Får ikke parkere eller flytte seg

Dager hvor det blir innført dieselforbud og parkeringsforbud er det Oslo-politiet som har ansvaret for å ta de som bryter forbudet. Boten for å kjøre ulovlig blir trolig på 1500 kroner.

– Hvordan skal dette håndheves?

– Det er opp til politiet å håndheve forbudet. Det jo allerede kontroller av setebelter og alkohol. På slike dager er jo unntakstilstand, og da vil det være naturlig å ha egne kontroller, sier Berg (MDG).

Først i neste uke, etter at forbudet ble vedtatt, skal byråden møte Oslo-politiet for å diskutere situasjonen.

Ved innføring av dieselforbud vil det automatisk bli ulovlig å parkere på cirka 1200 kommunale plasser i Oslo sentrum. Automatene for å kjøpe parkeringsbillett vil bli dekket med spesial-hetter.

– Dersom man står parkert her og våkner til et dieselforbud, så kan man verken stå parkert eller flytte bilen. Hvordan skal dette løses?

– Det blir en veldig hypotetisk situasjon. Varselet skal gis som et værvarsel dagen i forveien. De må kanskje flytte bilen dagen før. Dette vil vi finne løsninger på, sier Berg.

Ikke flere busser eller tog

Sofie Bruun i Ruter, sier til TV 2 at de ikke har mulighet for å sette inn ekstra busser og avganger på dager med dieselforbud.

– Det blir nok fullere, men vi skal klare det. Det er vanskelig for oss å få til mer beredskap, og vi vil ikke kunne sette opp flere busser. Det er vanskelig for oss å si hvordan dette blir, sier Bruun.

Hun mener informasjon er det viktigste for å hindre kaos.

– Folk er blitt veldig flinke til å tilpasse seg hvis de får god informasjon. Erfaringer fra stengningen av Smestadtunnelen viser det, sier Bruun.

Ruter oppfordrer folk som har mulighet, å reise utenom rushtiden på morgenen, som er mellom 07.30 og 08.30.

– Da er det allerede veldig fullt, så vi råder de som kan til å unngå denne timen, sier Bruun.

NSB opplyser til TV 2 at de ikke har blitt kontaktet av Oslo kommune i forbindelse med hastevedtaket.

– Et dieselforbud vil helt sikkert føre til flere folk på togene våre. Vi kjører allerede med full kapasitet på togene våre i rush, men hvis folk er litt fleksible og finner en tidligere eller senere avgang på toget så kan det være ledige sitteplasser. Vi ønsker generelt at flest mulig velger et miljøvennlig tilbud og reiser kollektivt, sier kommunikasjonsrådgiver Jeanette Fagerli-Quaino.