Foto: Win Mcnamee

Her er oversikten du trenger for å forstå presidentvalget

Det er lite i det amerikanske presidentvalget som ligner måten vi gjør det på i Norge. Her er en kjapp innføring i hvordan USA velger sin neste president.

Først i presidentvalget starter nominasjonsprosessen. Mens det her i Norge er det aktuelle politiske partiet som velger sin statsministerkandidat, er velgerne i USA med på å bestemme hvem presidentkandidaten skal være.

Nominasjonen foregår gjennom primærvalg og caucus på delstatsnivå, hvor det utpekes et antall delegater som skal delta på partienes landsmøte til sommeren.

Iowa er første delstat ut i prosessen. La oss ta eksempelet med Hillary Clinton, som knepent stakk av med seieren på demokratisk side og sikret seg 22 delegater fra Iowa. Konkurrenten Bernie Sanders sikret seg 21 delegater. Disse delegatene deltar på juli-landsmøtet og stemmer på vegne av velgerne.

Primærvalg eller caucus

Det er ulike måte å velge delegater på, enten ved primærvalg eller caucus.

De aller fleste delstatene holder primærvalg, som betyr at registrerte velgere stemmer på sin ønskede kandidat ved å avgi sin stemme i en valgurne.

Artikkelen fortsetter under grafikken

Men 13 delstater, blant dem Iowa og Nevada, brukes caucus.

Et caucus er et allmøte, hvor deltakerne diskuterer seg fram til hvilken kandidat de mener er best. Et slikt valgmøte holdes i hvert valgdistrikt, og bare i Iowa holdes nærmere 2000 slike møter.

Hvor mange delegater som sendes til de nasjonale nominasjonsmøtene avgjøres av folketallet i delstaten.

Superdelegater

Noen delstater har et system der vinneren får alle delegatene, mens i andre delstater fordeles delegatene etter prosentvis oppslutning.

– Det er noen få delstater igjen som opererer etter «winner takes all-prinsippet» i nominasjonsprosessen, men det aller vanligste er at delegatene fordeles proporsjonalt, sier Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Senter for transatlantiske studier.

Det finnes også noe som kalles superdelegater. Det er et visst antall delegater som deltar på partiets landsmøte. Mens delegatene fra de ulike delstatene er bundet til å stemme etter valgresultatet, står superdelegatene fritt.

– Selv om de står fritt, er superdelegatene oftest lydhøre for hva partiet sier, og valgresultatene i forkant vil ha betydning, sier Melby.

Hva om en kandidat trekker seg?

Etterhvert som nominasjonsprosessen går framover hender det at kandidater trekker seg. Hva skjer da med delegater de har «samlet inn»?

– Det finnes flere muligheter her, og de ulike delstatspartiene kan ha ulike regler for hvordan dette skal håndteres. En mulighet er at kandidatene som trekker seg kan fristille delegatene. Hvis ikke er delegatene forpliktet til å stemme på kandidatene, selv om kandidaten ikke har mulighet til å bli nominert, sier Melby.

Viktige datoer

Valgene i Iowa og New Hampshire (9. februar), regnes som svært viktige. Resultatet fra disse to valgene setter tonen fra resten av valgkampen.

Kandidatene som gjør det bra i disse delstatene får mer oppmerksomhet, i form av både medieomtale og sponsorer. Kandidatene som gjør det dårlig i Iowa og New Hamshire trekker seg ofte kort tid etter valget.

Samtidig regnes Iowa og New Hampshire som «hvite», og ikke representative for resten av landet - hvor afroamerikanere og latinamerikanere utgjør mer enn 30 prosent av befolkningen.

Derfor er valgene som finner sted i slutten av februar også interessante. De skjer i South Carolina, hvor det ifølge amerikanskpolitikk.no er 67 prosent hvite og 26 prosent svarte velgere, og i Nevada, som er en hurtig voksende stat med en stadig større andel latin-amerikanere.

Supertirsdag

Begrepet supertirsdag ble første gang tatt i bruk i 1984, og betyr at det er mange delstater som avholder valg denne dagen.

Supertirsdag er i år 1. mars hvor det holdes valg i 13 delstater.

Deretter holdes valg i resten av de amerikanske statene fram til den formelle nominasjonen av én presidentkandidat for republikanerne og én kandidat for demokratene. Dette disse landsmøtene holdes i slutten av juli.

Selve presidentvalget skjer 8. november.

markup

– Derfor kommer Trump til å tape

Hillary gjør narr av Trumps hårsveis