Torfinn (61) har funnet opp middelet som får bøndene til å måpe

Hvis oppfinnelsen til Torfinn Johnsen fra Sandnes er bare halvparten så god som han sier, kan den endre store deler av verdens jordbruk.

– Jo dårligere jordsmonnet og vekstforholdene er, jo bedre virker middelet, sier Johnsen til TV 2.

Flere hundre prosent opp

Mange steder ligger vekstøkningen på flere hundre prosent, og ifølge oppfinneren har han aldri oppnådd et dårligere resultat enn 200 prosent. Dersom middelet skulle vise seg å virke like bra som disse testresultatene tilsier, vil det utvilsomt være en verdenssensasjon.

– FN har bedt gjødselindustrien komme opp med et produkt som kan øke avlingene med 20% for å holde tritt med befolkningsøkningen, sier oppfinneren.

Tilfeldighet

Det hele startet med at Torfinn Johnsen startet å måle spenningen i luften ved en tilfeldighet på begynnelsen av 80-tallet. En lege fortalte ham at spenning i luften kunne påvirke allergi, og Torfinn syntes dette var så interessant at han kjøpte seg et måleapparat.

I årevis målte han forekomsten av protoner og elektroner, altså elektrisk ladning i luften, uten å vite at målingene skulle gi ham en aha-opplevelse mange år senere.

Johnsens målinger viser at forekomsten av protoner i luften økte i takt med forurensningen utover 80- og 90-tallet. Når luften er positivt ladet «stjeler» den elektroner fra solstrålene – og dette er elektroner som plantene trenger for å vokse.

Se Torfinn trylle med protoner

Johnsen har derfor funnet opp et middel som kan sprøytes på bakken som tradisjonell gjødsel – men som er ladet på en måte som gjør plantene i stand til å utnytte spenningsforskjellen som har oppstått.

Kan være kjempebutikk

På spørsmål fra TV 2s reporter om han ville solgt patentene for 50 millioner i dag svarer oppfinneren et klart nei. Han mener oppfinnelsen kan være verdt det mangedobbelte, men enda viktigere for ham er at produktet ikke kommer på gale hender.

– Det blir litt som første gangen du skal la en baby gå over stuegulvet, da vil du helst være der å passe på, sier Johnsen som er svært opptatt til at produktet blir brukt på en måte som fører naturen tilbake til der den var og kommer folk til nytte – ikke bare som en pengemaskin.

TV 2 har fulgt arbeidet til Johnsen gjennom flere år, og kjenner til at han allerede har samarbeidet med enkelte aktører, men at dette samarbeidet har strandet fordi oppfinneren og investorene har hatt forskjellige visjoner for produktet.

– Folk tror jeg jukser

Fordi stoffet er såpass enkelt satt sammen, men har en så kraftig virkning har oppfinneren møtt mye skepsis.

– Superlativene hagler, men det er mange som lurer på om jeg jukser på noen måte, og det er jo synd, sier Torfinn som bedyrer at stoffet er gjennomtestet av bønder og eksperter over store deler av verden.

TV 2 var med da noen bønder i Tysvær i Rogaland fikk prøve middelet på et jorde sommeren 2014. Der spredte man middelet på et avgrenset felt – og sammenlignet med et tilsvarende felt like ved siden av.

Bonde Svein Ivar Dybdal sier til TV 2 at han nesten ikke tror at det er sant – selv om han ser det når gresset fra de to feltene veies. Gresset fra det ubehandlede feltet veide rett over 1 kilo, mens feltet som var behandlet med middelet leverte over 12 kilo. Ifølge bonden merket han at gresset vokste fortere på testfeltet også året etter at middelet ble sprøytet på.

– Torfinn forstår naturen

En av landets mest erfarne fysikere, professor Ove Aanensen i Kristiansand, er egentlig pensjonert, men tilbringer likevel flere timer hver dag i lab’en sin eller på kontoret.

Han har fulgt arbeidet til Johnsen i årevis, og er imponert over oppfinnerens måte å arbeide på.

– Torfinn forstår naturen, han går ut i gresset med apparatet sitt og måler ioner i gresset og spør moder jord hvordan den har det, og hvem andre gjør det, sier professoren som mener at oppfinnelsen kan bli gull verdt.

Han har fulgt testingen av middelet i flere år, og vært opptatt av at eksterne laboratorier og bønder har stått for forsøkene – men svarene han har sett har vært de samme uansett hvor stoffet er prøvd ut.

– Det begynner å bli mange land som er interessert i dette, også land hvor vekstforholdene er dårlige, som for eksempel Libya, sier Aanensen.

Utrolige testresultater

Testene Johnsen har gjennomført, viser ifølge oppfinneren at middelet akselererer veksten på all slags vekster. De har testet poteter, turnips og mange typer gress.

Resultatene er ganske like – ting vokser vesentlig fortere og mer. I tillegg til at stoffet gir plantene evnen til å fange opp mer energi fra luften har oppfinneren eksperimentert med forskjellige farger for å regulere temperaturen.

Kombinasjonen av dette har gjort at han har fått ting til å vokse i ørkenen og på steder der det er god jord, men dårlige vekstforhold på grunn av sterk sol og tørke.

– Det er ofte på slike steder at stoffet har aller best virkning, sier Johnsen.

Oppskriften er ferdig

Etter mange år med forsøk ute i felten og kontorarbeid for å få patentene i orden er oppfinneren nå klar til å satse ute i verden.

– Jeg håper at vi nå får med oss seriøse industriaktører som kan gripe fatt i dette å få det ut, sier Johnsen til TV 2.

Dersom det går som han selv tror vil oppfinnelsen ha stor betydning for landbruket og sette en ny standard for fremtiden.