SAKSØKER TELEFONSELSKAPET: NextGenTel er stevnet inn for Bergen tingrett etter at selskapet distribuerte hemmelige nummer. Foto: Helene Spurkeland/TV 2
SAKSØKER TELEFONSELSKAPET: NextGenTel er stevnet inn for Bergen tingrett etter at selskapet distribuerte hemmelige nummer. Foto: Helene Spurkeland/TV 2

Bor på hemmelig adresse av frykt for voldelig eks: Avslørt av telefonselskapet minst tre ganger

En kvinne i Hordaland saksøker NextGenTel etter at selskapet utleverte hennes hemmelige kontaktinformasjon.

Kvinnen bor på hemmelig adresse fordi hun har blitt utsatt for vold og overgrep. Likevel opplevde hun i desember i fjor å få en telefon fra mannen hun frykter. Nummeret, som skulle være hemmelig, viste seg å ligge åpent ute på en opplysningstjeneste.

– Jeg blir veldig nervøs om natten når jeg hører lyder i huset. Jeg vet ikke hva han plutselig kan finne på, sier kvinnen til TV 2.

Kvinnen har flere diagnoser og er uføretrygdet etter volden hun er blitt utsatt for. Nå må hun flytte for andre gang, etter at NextGenTel har publisert hennes kontaktopplysninger. Dette har skjedd til tross for at hun i Folkeregisteret står registrert med «Sperret adresse – FORTROLIG».

Feil på feil

Nå saksøker hun NextGenTel. Ifølge stevningen oppdaget kvinnen at hun var katalogoppført mot sin vilje hele fem ganger – i 2010, 2013, to ganger i 2015 og i 2016. NextGenTel på sin side opplyser til TV 2 at de har loggført tre hendelser – i 2013, 2015 og 2016.

Kvinnen måtte flytte etter at hennes kontaktinformasjon ble eksponert i 2013. Dette har hun fått erstatning for fra teleselskapet.

Men problemene tok ikke slutt. I desember 2015 fikk hun en telefon fra mannen som var årsaken til at hun fikk hemmelig adresse. Nummeret lå ute på en opplysningstjeneste.

Kvinnen måtte kontakte NextGenTel og be om et nytt hemmelig nummer. Men allerede 10. januar 2016 oppdaget hun at det nye hemmelige nummeret lå ute på nett.

1828 kunder eksponert

NextGenTel har rapportert hendelsene til Datatilsynet i form av avviksmeldinger. I en avviksmelding datert 14. desember 2015 forklarer selskapet feilen slik:

«I forbindelse med vedlikehold av av en av våre databaser 29.10.2015 ble det gjort en manuell feil (...) 1.828 kunder (ble) feilaktig sendt til katalogoppføring hos nummeropplysningstjenestene», heter det i avviksmeldingen som er gjengitt i stevningen.

I en annen avviksmelding forklarer selskapet at kvinnens nummer ble gitt ut fordi en saksbehandler «hadde misforstått rutinene for hvordan det skulle utføres».

Personvernombud Cecilie Moe Garmannslund i NextGenTel sier at selskapet har strenge rutiner for håndtering av hemmelige nummer. I denne saken har det skjedd ulike typer avvik som har fått samme konsekvens, nemlig at personopplysninger er blitt eksponert.

– Det er manuelle elementer i håndtering av kunder, og der mennesker er involvert, kan det skje feil. Vi jobber systematisk for å hindre at slike ting skal skje, sier Garmannslund til TV 2.

Tar avvikene alvorlig

Hun opplyser at svært få av de drøyt 1800 som ble rammet i den omtalte feilen, hadde hemmelig nummertjeneste. De fleste hadde valgt reservasjon mot katalogoppføring, men hadde ikke hemmelig nummer. Alle ble kontaktet av selskapet i ettertid.

– NextGenTel er ekstremt opptatt av å ta vare på våre kunder på en god måte, og jeg vet at ledelsen i selskapet er fryktelig lei seg for avvikene. Vi tar alle avvik på største alvor. Alle kunder er like viktige for oss, sier Garmannslund.

– Er det vanskelig å håndtere hemmelige nummer?

– I utgangspunktet er det ikke vanskelig, men den faktoren som det er vanskelig å gardere seg 100 prosent mot er at det er mennesker som skal utføre en oppgave. Vi fokuserer på å spisse rutiner og repetere kursing for å sikre at alle har forstått ting riktig.

Vil hindre nye feil

Kvinnen saksøker selskapet for brudd på personopplysningsloven. Saken har ført til at kvinnen føler seg utrygg, og flyttingen har også medført en stor belastning på grunn av hennes diagnoser. Kvinnen krever 160.000 kroner i erstatning og 340.000 kroner i oppreisning.

Kvinnens prosessfullmektig, advokatfullmektig Sophie J. Alvestad, sier at bakgrunnen oppreisningskravet er todelt. For det første føler kvinnen seg utrygg og må flytte igjen med den belastningen det medfører.

– Det andre er den pønale effekten et slikt krav representerer, med det formål at det i fremtiden kan forhindre nye utleveringer av henne selv og andre, sier Alvestad til TV 2.

Hun sier det er en ekstra belastning for hennes klient at samme bedrift gjør den samme feilen flere ganger.

– Man går ut fra at når en påpeker en svikt i deres rutiner, blir slike ting utbedret så det ikke skjer igjen. Det er tydelig rom for forbedringer i selskapets rutiner, sier Alvestad.

Uenige om beløpet

Cecilie Moe Garmannslund i NextGenTel sier selskapet ikke prøver å unndra seg ansvaret i saken. Det er størrelsen på erstatningen som blir tema i retten.

– Når avvik oppstår og det rammer i den grad at kunder for eksempel må flytte, har vi krystallklare prosedyrer på at vi dekker alle omkostninger for kundene. Vi vil gjøre opp for de ulempene det medfører, sier Garmannslund.