1000 norske kvinner kan bli mødre om eggdonasjon tillates

– Det finnes ingen gode medisinske argument for å opprettholde forbudet mot eggdonasjon, sier fertilitetslege.

Liv Berit Romunstad er en av flere fertilitetsleger som nå har anbefalt helsemyndighetene å oppheve det norske forbudet mot eggdonasjon.

– Det er fryktelig vondt og leit å ikke kunne tilby kvinner som trenger eggdonasjon hjelp, slik at de kan få oppfylt sitt store ønske om å bli mødre, sier Romunstad.

Hun har 14 års erfaring med assistert befruktning som gynekolog og forsker ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Kan hjelpe flere til å bli mødre

For et år siden startet hun opp den private fertilitetsklinikken Spiren i Trondheim. Hittil har klinikken hjulpet 50 par med å bli gravide, men de mener antallet kunne vært langt høyere.

– Vi blir stadig kontaktet av kvinner som av ulike årsaker ikke har egne egg. Det er store variasjoner i når kvinner når overgangsalderen. Noen gjør det allerede i 20-årene. Dessverre må vi si at vi ikke kan hjelpe dem, sier Romunstad.

– Føler seg halvkriminelle

Kvinnene må selv søke på internett og finne fram i et omfattende og ofte svært dyrt tilbud om eggdonasjon i utlandet.

– De reiser til utlandet uansett. De fleste land i Europa tilbyr jo dette. Dette er en sårbar gruppe. Vi påfører dem en ekstrabelastning ved at de føler seg halvkriminelle når de gjør noe som er i strid med lovverket i Norge. Det ville vært mye bedre om vi kunne hjulpet dem her, slik at vi hadde en oversikt og kunne gi dem god oppfølging, sier Romunstad.

Les også: Hanne og Rune kjøpte egg i utlandet

Det finnes ingen oversikt over hvor mange norske kvinner som kjøper egg på klinikker i utlandet.

Romunstad mener at om lag 1000 kvinner ville kunne bli gravide om de fikk eggdonasjon.

– Det er rundt 1000 kvinner som får eggdonasjon årlige i våre naboland, slik som i Finland og Danmark der eggdonasjon er tillatt. Det er ingen grunn til å tro at det handler om færre kvinner i Norge, sier Romunstad.

Vil likestille sæd og egg

Hun mener det er på høy tid å oppheve forbudet mot eggdonasjon og likestille det med tilbudet om sæddonasjon. Hun forteller at et samlet fagmiljø nå har kommet med samme råd til helsemyndighetene.

– Det finnes ingen kjente bivirkninger med metoden som tilsier at forbudet bør opprettholdes. Det er flere store studier som dokumenterer at det går bra både med barna og med foreldrene, så det er ingen gode medisinske argument mot eggdonasjon, sier Romunstad.