Det er anslått at det er mer enn 165 millioner tonn plast i verdens hav akkurat nå. Det tallet kommer til å øke.

For det dumpes i gjennomsnitt en lastebillast med plast ut i havet hvert minutt, ifølge USA Today. Årlig sendes åtte millioner tonn plast ned i det blå, hvilket bringer vekten av våre brukte handleposer, sjampoflasker og brusflasker opp i mer enn vekten av alle nordmenn ganget med 20 (gitt at gjennomsnittsnordmannen veier 75 kilo).

Den gamle plasten og havet

En rapport lagt frem på Verdens økonomiske forum i Davos denne uken viser at det går mot at det snart blir mer plast enn fisk i havet – regnet i vekt.

Akkurat nå er det fem kilo fisk per kilo plast i havet, men at dette vil raskt endre seg, hevder rapporten som er lagt fram av Ellen MacArthur Foundation og Verdens økonomisk forum.

Bruken av plast har 20-doblet seg på 50 år og forventes å dobles igjen på de neste 20 årene. I 2014 ble det produsert 311 millioner tonn plast, mens det er anslått en produksjon på 1.124 millioner tonn i 2050.

I 2030 vil det være tre kilo fisk per kilo plast, mens i 2050 vil vekten av plast og fisk i havet være lik, hvis raten av spilt plast holder seg.

Rapporten er basert på intervjuer med over 180 eksperter og på analyser av 200 rapporter.

Taper milliarder

Siden rapporten ble presentert på et økonomisk forum, kommer nyheten selvsagt med et økonomisk alibi.

Kun 14 prosent av plasten som brukes i verden blir resirkulert, ifølge CNN. Dette tallet er veldig lavt sammenlignet med papir (58 prosent resirkuleres) og jern og stål (90 prosent).

Rapporten anslår at mellom 80 og 120 milliarder dollar går tapt hvert år fordi plasten ikke resirkuleres. Det tilsvarer mellom 698 og 1047 milliarder norske kroner.

Løsningen til rapportforfatterne er å resirkulere mer.