Russland vil opprette flere nye militære divisjoner i de vestlige og sentrale delene av landet i år. FOTO: DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET
Russland vil opprette flere nye militære divisjoner i de vestlige og sentrale delene av landet i år. FOTO: DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET

Stoltenberg: – Russland en av årsakene til en farligere verden

NATO-sjef Jens Stoltenberg mener Russland bidrar til å øke spenningsnivået.

Russland vil opprette fire nye militære divisjoner i de vestlige og sentrale delene av landet i år. NATO-sjef Jens Stoltenberg mener landet bidrar til å øke spenningsnivået.

– Verden har blitt farligere, og en av årsakene er at vi ser et mer aggressivt Russland, sier Stoltenberg til NRK.

– Vi ser et Russland som ruster opp, vi ser et Russland som bruker militærmakt, og vi ser en aggressiv retorikk som bidrar til økte spenninger. Det må vi håndtere, det må vi svare på, og det er det NATO gjør ved å gjennomføre den mest omfattende omstillingen siden den kalde krigen, sier han.

Russland hevder imidlertid at de nye divisjonene er et svar på at NATO-landene holder stadig flere og større øvelser.

– Opprettelsen av disse divisjonene er et svar på den økte intensiteten i øvelser vi har sett i NATOs medlemsland nylig, sier øverstkommanderende for de russiske landstyrkene Oleg Saljukov til nyhetsbyrået RIA Novosti.

Det er ikke kjent hvor de nye divisjonene vil bli stasjonert, men hver divisjon teller vanligvis rundt 10.000 soldater.

Forsvaret mangler 2,5 milliarder kroner

Mandag holdt Haakon Bruun-Hanssen sin årlige statusoppdatering under et arrangement i Oslo Militære Samfund.

– Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon er nedprioritering av beredskapen ikke lenger en akseptabel løsning, sa forsvarssjefen.

– Den økonomiske situasjonen endrer imidlertid ikke på alvoret i Forsvarets situasjon. Skal vi løse dagens oppgaver i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, kreves det et økonomisk løft, fortsatte han.

Bruun-Hansen understreket at dersom bevilgningene til Forsvaret blir lavere enn anbefalingene, så vil det på sikt innebære en nedbygging av Forsvaret.

Etter 15 år med effektivisering sier forsvarssjefen sier han aldri har opplevd strammere økonomi enn nå.

– Vi har beregnet oss frem til at den totale manko når det gjelder reservedeler og etterslep på vedlikehold løper til cirka 2,5 milliarder kroner, sa Bruun-Hanssen til TV 2 i forrige uke.

Må levere fra seg håndvåpen

Ifølge Aftenposten må samtlige offiserer og soldater i Hæren umiddelbart levere fra seg håndvåpen, i en tid da Norge offisielt hever sin forsvarsberedskap og skal kutte ned på responstiden.

– Er det vits i å ha en hær hvis man ikke har råd til å gi soldatene en standardbevæpning, undrer professor Janne Haaland Matlary ved Forsvarets høgskole.

– Dette gir et forferdelig dårlig signal. Det gir et signal til utlandet, til Russland og andre, om at man i Norge ikke tar Forsvaret alvorlig, sier Matlary til Aftenposten.

I forrige uke varslet Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu opprustning av basene hvor landets atomubåter og langtrekkende bombefly er stasjonert.

– Vår viktigste innsats bør være å styrke potensialet til våre strategiske kjernevåpenstyrker og gjennomføre det militære romfartsprogrammet, sa Sjojgu. (NTB/TV 2)