FOR DYR: Immunterapi virker kun på tyve prosent av lungekreftpasientene, men for disse kan det være forskjellen på liv og død. 
FOR DYR: Immunterapi virker kun på tyve prosent av lungekreftpasientene, men for disse kan det være forskjellen på liv og død. 

Legemiddelverket: – Supermedisinen mot lungekreft blir for dyr for de sykeste

I en rapport utarbeidet av Statens legemiddelverk kommer det frem at kreftmedisinen Opdivo (immunterapi) blir for dyr for lungekreftpasientene, til tross for at effekten er dobbelt så god som vanlig cellegift.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er en skuffelse for mange av pasientene som går og venter, sier overlege og kreftforsker Aslaug Helland ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet til TV 2.

Helland behandler daglig lungekreftpasienter, og får ofte spørsmål om når pasientene kan få den nye medisinen.

I rapporten kommer det frem at effekten ved å bruke Nivolumab (immunterapi) på lungekreft er dobbelt så god som vanlig cellegift, men prisen er for høy. Statens legemiddelverk (SLV) har tatt utgangspunkt i prisen som ble satt på Nivolumab for føflekkreft da den ble godkjent før jul i fjor.

Men den nye rapporten fra SLV slår fast at denne prisen ikke er kost nytte effektiv for lungekreftpasientene. Skal lungekreftpasientene få immunterapi, er produsenten nødt til å senke prisen ytterligere.

Dårlig nytt for pasientene

– Det er oppsiktsvekkende at de ikke er villige til å senke prisen. Verdien som vi får er ikke stor nok for den prisen de krever, slår seksjonssjef i Statens legemiddelverk Kristin Svanqvist fast.

I rapporten står det følgende: «Legemiddelverket mener at Nivolumab ikke er et kostnadseffektivt behandlingsalternativ med dagens pris på legemidlet. Merkostnad pr. vunnet QALY (kvalitetsjusterte leveår, red. anm.) er vesentlig høyere enn hva som vanligvis anses som kostnadseffektiv behandling. Det er i hovedsak legemiddelprisen som påvirker resultatet mest.»

Gruppen det er beregnet pris for er en undergruppe av lungekreftpasientene som har «ikke småcellet plateepitelkarsinom». Det dreier seg om rundt 250 av 3000 pasienter årlig. Dette er pasienter som i utgangspunktet har kort levetid igjen, og gevinsten de får av medisinen står derfor ikke i forhold til prisen som produsentene krever for den.

– For disse pasientene er dette dårlig nytt, sier hun til TV 2 og legger til:

– Det at denne pasientgruppen er liten, betyr ikke at de ikke er viktige, understreker Svanqvist.

Større håp for den største lungekreftgruppen

Håper på et ja for den største pasientgruppen med lungekreft.

– Det vi forventer er at effekten av immunterapi hos de andre lungekreftgruppene og andre kreftpasienter vil være større enn i denne pasientgruppen vi nå mener det blir for dyrt for. Da vil totalvolumet av pasienter være mye større, og da håper vi det vil være lettere å få til en riktigere pris, i våre øyen er det lavere. Det er noe alvorlig galt når prisene er så høye, sier hun og føyer til.

Har du erfaring med immunterapi? Klikk her og tips våre journalister:

Hemmelig pris

Hva medisinen koster er hemmelig. Svanqvist forventer likevel at prisen vil bli nedjustert når de skal behandle den store gruppen med lungekreftpasienter til våren.

Asbjørn Mack er lege og helseøkonomisk rådgiver for Legemiddel-innkjøpssamarbeidet (LIS). Mack har lang erfaring fra legemiddelindustrien, men forhandler i dag pris med legemiddelprodusentene på vegne av staten.

– Den er ikke endelig ferdigforhandlet, så vi får se, sier han til TV 2.

Og når prisen er ferdigforhandlet blir den presentert for Beslutningsforum – myndigheten som tar den endelige beslutningen om pasienter på offentlige sykehus i Norge skal få medisinen. Neste møte, og første mulighet for myndighetene til å stilling til hvorvidt lungekreftpasientene skal få immunterapi, er 8. februar.

– Det foregår mye, og det er vanskelig for meg å kommentere dette nå. Men det er planlagt flere møter fremover mellom oss og leverandøren, sier Mack og tilfører at håpet for lungekreftpasientene nå er at produsenten kommer en tilleggsrapport som inneholder prisjustering, sier forhandleren til TV 2.

Det er sjeldent Beslutningsforum går i mot anbefalingen fra Statens legemiddelverk.

TV 2 har foreløpig ikke lykkes i å få kontakt med legemiddelselskapet BMS (Bristol-Myers squibb) som produserer medisinen.