FJERNET FRA GATEN: Politimannen som nektet å avgi dopingprøve fikk ikke lov å jobbe på gata mens saken ble etterforsket. ILLUSTRASJONSFOTO: ROALD, BERIT / NTB SCANPIX
FJERNET FRA GATEN: Politimannen som nektet å avgi dopingprøve fikk ikke lov å jobbe på gata mens saken ble etterforsket. ILLUSTRASJONSFOTO: ROALD, BERIT / NTB SCANPIX Foto: Roald, Berit

Politimann slipper straff etter dopinginnrømmelse

Polititjenestemannen nektet å la seg dopingteste under politi-NM i fjor.

Politimannen som under politi-NM i fjor nektet å la seg dopingteste, ble utestengt fra all organisert trening og konkurranser for fire år.

Innenfor idretten regnes det nemlig som positiv prøve hvis man motsetter seg å avlegge dopingprøve og sanksjoner kan dermed iverksettes.

– Dette er veldig beklagelig og skadelig for politiidretten, sa Ellen Mari Burheim, leder i Norges politiidrettsforbund, til TV 2 da saken ble kjent i september.

I kjølvannet av utestengelsen ble det i tillegg startet strafferettslig etterforskning, i lys av den nye dopinglovgivningen som trådte i kraft i 2013.

Lovendringen gjorde det straffbart også for enkeltpersoner å besitte og bruke dopingmidler.

– Ville ikke holdt i en straffesak

Saken er nå henlagt på bevisets stilling, selv om mistenkte under dopingkontrollen erkjente bruk av ulovlige midler.

– Etterforskningen har ikke gitt bevisgrunnlag som ville holdt i en straffesak, sier påtaleansvarlig Erlend Stenberg til TV 2.

– Har han trukket tilståelsen han gav under NM?

– Jeg ønsker ikke å kommentere konkrete uttalelser mistenkte har gitt i anledning etterforskningen, sier Stenberg.

– Ville ikke holdt i en straffesak

Det stilles ifølge Stenberg strengere krav til en strafferettslig reaksjon enn til en sanksjon innenfor idretten, og manglende dopingprøver er en av hovedårsaken til at saken henlegges. Tilståelsen som ble gitt under NM holder ikke.

– Det foreligger ingen positiv prøve som kan bevise at vedkommende har tatt midler som er rammet av den lovgivningen vi har, og det er heller ikke fremskaffet beslag av ulovlige produkter.

Stenberg fremholder at det tok tid før politiet ble orientert om saken, og etterforskning kunne starte.

Det ble derfor ble vurdert dit hen at urinprøve eller ransaking av mannens bolig ikke var hensiktsmessig og neppe ville ført til beviser.

Dette ble derfor ikke gjort.

Reagerer på henleggelse

Erik Håland, etterforskningsleder ved org.krim-enheten i Rogaland-politiet er ivrig dopingmotstander. Han har fulgt saken tett og er lite fornøyd med henleggelsen.

KRITISK: Erik Håland er med i Norsk narkotikapolitis kompetansegruppe mot doping. Foto: TV 2.
KRITISK: Erik Håland er med i Norsk narkotikapolitis kompetansegruppe mot doping. Foto: TV 2.

– Dersom det ikke er gjennomført urinprøve av mannen eller gjort ransakelser, mener jeg saken ikke er ferdig etterforsket. Da har de registrert en sak, som så har hatt liggetid til den ble henlagt, sier Håland, som understreker at han ikke kjenner alle detaljene i etterforskningen.

Håland, som er med i Norsk narkotikapolitis kompetansegruppe mot doping, mener det på generelt grunnlag er høy terskel innen politiet for å ta tak i dopingsaker.

– Det er vanskelig å si om det er manglende kunnskap, kompetanse, interesse eller prioriteringer av feltet, men mest sannsynlig er det en kombinasjon av disse, mener Håland.

I mars arrangeres Politimesterskapet (PM) i Atlet i Stavanger. Håland har en klar beskjed til kollegene som skal konkurrere.

– Nekter noen å avlegge dopingprøve vil de bli pågrepet på stedet og avkrevd urinprøve. Doping må tas på alvor, slår etterforskningslederen fast.

Kjøpte kosttilskudd i utlandet

Ifølge domsavsigelsen fra påtalenemnden i Antidoping Norge innrømmet politibetjenten på stedet at han hadde tatt et kosttilskudd som han visste inneholdt ulovlige stoffer.

Ifølge dommen, som ble klar i slutten av august, forklarte han at han hadde kjøpt et såkalt «pre workout-tilskudd» i utlandet.

Han opplyste at han ikke ville avgi dopingprøve fordi han «var redd prøven ville være positiv for stimulerende midler.»

Uvisst om saken får konsekvenser

Om saken får personalmessige konsekvenser for politimannen, er fortsatt ikke avklart.

– Antidoping Norge ble kontaktet i forbindelse med etterforskningen, angående muligheten for å påvise ulovlige stoffer gjennom blod- og/eller urinprøve. Svaret på dette var negativt ettersom det hadde gått for lang tid fra det angivelige inntaket til saken ble politianmeldt og etterforsket. Videre ble rapporter fra Antidoping Norge gjennomgått og vurdert ifm. påtalespørsmålet, uten at disse hadde en bevisverdi som tilsa noe annet enn henleggelse. Hvorvidt dette får interne følger, er det for tidlig å si noe om, skriver Grethe Solberg Larsen, leder HR-avdelingen i Oslo politidistrikt, i en epost til TV 2.