Reguleringsmyndigheten for energi (RME) mener Norge har rett til å begrense krafteksporten til utlandet av hensyn til forsyningssikkerhet. Eksportrestriksjoner av hensyn til pris er derimot ikke tillatt. Foto: Marius Helge Larsen / NTB
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) mener Norge har rett til å begrense krafteksporten til utlandet av hensyn til forsyningssikkerhet. Eksportrestriksjoner av hensyn til pris er derimot ikke tillatt. Foto: Marius Helge Larsen / NTB

Energimyndighetene mener Norge har rett til å begrense krafteksporten

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) mener EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner av hensyn til forsyningssikkerhet.

Det kommer fram i en faglig vurdering som ble oversendt fra RME til Olje- og energidepartementet (OED) mandag, nesten en uke senere enn fristen som opprinnelig ble satt.

RME ligger under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner når relevante hensyn tilsier det. Etter vårt syn er forsyningssikkerhet et slikt relevant hensyn, mens beskyttelse mot høye priser ikke er det, sier energidirektør Kjetil Lund.

Energidirektør Kjetil Lund ser flere fallgruver hvis Norge skal innføre restriksjoner på eksporten av kraft til utlandet. Men slike restriksjoner kan være lovlige hvis de begrunnes med forsyningssikkerhet, ifølge Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Foto: Per Haugen / TV  2
Energidirektør Kjetil Lund ser flere fallgruver hvis Norge skal innføre restriksjoner på eksporten av kraft til utlandet. Men slike restriksjoner kan være lovlige hvis de begrunnes med forsyningssikkerhet, ifølge Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Foto: Per Haugen / TV 2

Det betyr at hvis en eksportrestriksjon skal være lovlig, så må den være egnet til å bedre forsyningssikkerheten, og den må også være forholdsmessig, forklarer han.

– Et viktig element i den vurderingen er at den ikke skal gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig forsyningssikkerhet.

Viser til EØS-unntak

I vurderingen viser RME til at EØS-avtalens artikkel 13 åpner for eksportrestriksjoner ut fra hensyn til offentlig sikkerhet. Samtidig har EU-domstolen tidligere fastslått at sikring av kraftforsyningen kan være et slikt hensyn.

«EØS-retten åpner dermed for at kvantitative eksportrestriksjoner eller tiltak med tilsvarende virkning, kan være begrunnet i hensynet til forsyningssikkerhet», skriver RME.

Men tiltaket må også være proporsjonalt:

«Dette innebærer at tiltaket må være egnet til å oppnå målet med tiltaket, være nødvendig og forholdsmessig.»

RME gir ingen anbefaling

Lund understreker at RME ikke tar stilling til om en eksportrestriksjon bør innføres eller ikke.

– Vi redegjør i vår besvarelse for det juridiske handlingsrommet slik vi oppfatter det, og vi peker på en del forhold som bør tas med i vurderingen av om en slik restriksjon bør innføres.

Hvis det skal innføre eksportrestriksjoner, bør Norge forankre det godt hos nabolandene, advarer energidirektøren.

– Dersom en eventuell norsk eksportrestriksjon fører til mottiltak fra andre land, kan virkningen bli at forsyningssikkerheten vår svekkes, snarere enn styrkes.