KREVJANDE: Mannskap frå politi og brannvesen arbeidde saman med lokale bønder og naboar i fleire timar for å få oksane ut av gjødselskjellaren. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
KREVJANDE: Mannskap frå politi og brannvesen arbeidde saman med lokale bønder og naboar i fleire timar for å få oksane ut av gjødselskjellaren. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

Berga tre okser frå gjødselskjellaren:
– Ein skikkelig drittjobb

Torsdag kveld fall tre okser igjennom fjøsgolvet og ned i gjødselskjellaren på ein gard i Giske kommune utanfor Ålesund. Redningsmannskap brukte over 6 timar på å redde dyra.

Det var ein dramatisk redningsaksjon som vart avslutta like før midnatt i går i Giske kommune utanfor Ålesund.

Tre okser fall igjennom ei øydelagt luke i golvet og rett ned i gjødselskjellaren.

Sjå bileter av redningsaksjonen lenger nede i saka.

– Ein vanskelig operasjon

Redningsmannskap, bønder og naboar brukte over 6 timar på å få dyra tilbake opp att til overflata.

Ifølge Geir Olav Larsen veg kvar av oksene ein stad mellom 500 og 600 kilo.

DRITTJOBB: Geir Olav Larsen hadde kontroll på dyra i gjødselskjellaren medan brannvesenet prøvde å finne ei løysing for å få dei ut. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
DRITTJOBB: Geir Olav Larsen hadde kontroll på dyra i gjødselskjellaren medan brannvesenet prøvde å finne ei løysing for å få dei ut. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

Han var ein av dei som var i kjellaren for å bidra med redningsarbeidet.

Store dyr og små opningar gjorde ikkje arbeidet enklare for redningsmannskapa.

– Vi prøvde å få dei ut på forskjellige måter. Vi prøvde å få heist dei ut, det synte seg veldig fort at det ikkje ville gå. Etter ei stund såg vi at vi kunne få dei ut via ei luke på sida av gjødselskjellaren.

Det sa fungerande brannsjef, Arne Sigurd Hansen, til TV 2 torsdag kveld mens redningsaksjonen framleis pågjekk.

– So det er ein vanskelig operasjon med tre store dyr.

Mannskap på staden prøvde første å heise dyra opp att den same luka som dei fell ned ved hjelp av heiseutstyr og muskelkraft.

Det vart fort klart at dette ikkje fungerte.

Bøndene stilte opp

Redningsmannskap frå brannvesen og politi var på staden etter ein halvtime. Likevel tok det nesten fem timar før den første oksa kom seg ut av kjellaren.

Enno lenger tid kunne det teke om ikkje lokale bønder og naboar hadde strøyma til for å hjelpe.

– Gardbrukarane i området her har vore ein stor ressurs for oss, sa Hansen.

I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde/ TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde/ TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
I FULL SVING: Sjølv om redningsarbeidet tok mange timar, gav redningsmannskapet aldri opp. Til slutt kom alle tre oksene frå det utan ei skramme. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

– Det er lagt ned ein enorm innsats frå lokale gardbrukarar og brannmannskap. So det skulle ikkje stå på det.

Etter seks lange og strevsomme timar kunne endelig gardbrukar Gunnar Røsvik senke skuldrane.

Kunne puste letta ut til slutt

Alle tre dyra var blitt henta opp att frå gjødselskjellaren. Uskadde, men kanskje litt i sjokk over opplevinga dei hadde vore igjennom.

– Det er deilig når ein såg korleis det gjekk til slutt. Men det såg skummelt ut når dei låg nede i gjødselskjellaren og ein hadde problem med å få dei ut, sa han til TV 2 i går kveld.

EKSTRA KOS: Sjølv brannvesenet måtte gje litt ekstra merksemd til dei uheldige bergingsobjekta. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
EKSTRA KOS: Sjølv brannvesenet måtte gje litt ekstra merksemd til dei uheldige bergingsobjekta. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

Det var ein letta gardbrukar som endelig fekk oksene tilbake i fjøset.

– Eg er veldig takksam for hjelpa eg har fått. Utruleg takksam. Det var imponerande å sjå jobben som vart gjort.

Og det var ikkje berre problematikken med å få dyra ut som gjorde operasjonen vanskelig.

Å opphalde seg i ein gjødselskjellar med tre dyr som til saman har ei vekt på over 1500 kilo, kombinert med gassar og andre element, gjorde det til ein farlig aksjon.

FJØSTID: Etter ein strevsom dag var endelig oksene tilbake i vande omgjevnadar i fjøset. Denne gongen i ein annan bås. Foto: Martin Giskegjerde / TV2
FJØSTID: Etter ein strevsom dag var endelig oksene tilbake i vande omgjevnadar i fjøset. Denne gongen i ein annan bås. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

– Det er for å seie det enkelt ein drittjobb. At folk står på sånn er tøft. Der er gass og forskjellig, so det kan vere skummelt. I tillegg er det store tunge dyr. Kjem du i klem eller dei stanger deg, so skjer det berre ein gong.

Men kvelden var ikkje over for Røsvik sjølv om oksene var kome opp att i dagslyset.

Har ein vore i gjødselskjellaren i mange timar, so fortener ein kanskje litt ekstra stell.

– Dei må få seg eit lite bad. Satser på dei vert reine og fine, avslutta Røsvik til TV 2 like før midnatt i går.