GJESTER UTØYA: Statsminister Jonas Gahr Støre ble grillet av både sola og AUF-ere i Bakken på Utøya fredag. Foto: Pål Martin Rossing/Foto
GJESTER UTØYA: Statsminister Jonas Gahr Støre ble grillet av både sola og AUF-ere i Bakken på Utøya fredag. Foto: Pål Martin Rossing/Foto

Støre møter LO og NHO til strømkrise-møte på mandag

Det bekrefter statsministeren til TV 2.

– Vi har invitert LO og NHO, som vi jo har løpende uformell kontakt med. Men vi ønsker å ha et skikkelig møte med dem om hvordan de ser på situasjonen, sier Støre til TV 2.

Etter det TV 2 for opplyst er møtet mandag formiddag ved statsministerens kontor.

Støre peker på at det er viktig for regjeringen å lytte til partene i arbeidslivet.

– Det er viktig å få høre hvordan situasjonen nå er for bedriftene, og dette er jo også veldig viktige lytteposter for oss. Det er en del av den norske modellen at vi lytter til dem, sier Støre til TV 2:

– Det har vi tenkt å gjøre også framover fordi mange av de beslutningene vi nå skal ta om kraft er store, sammensatte og krevende beslutninger hvor vi må passe på at vi ikke fatter vedtak som gjør ting verre. Da er det å lytte til de som sitter tett på alltid klokt.

UTØYA: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte med AUF-ere på Utøya. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
UTØYA: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte med AUF-ere på Utøya. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

«Fattig trøst» for bedriftene

I Støres regjering er næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) statsråden som har ansvar for å finne en strømstøtte-løsning for næringslivet.

Også Vestre sier det for regjeringen er viktig å lytte til bedriftene, men presiserer likevel at det store bildet i norsk økonomi er at det går veldig godt.

– Vi har rekordlav arbeidsledighet; det er mangel på arbeidskraft; det er store investeringer på gang, og vi er bekymret for at inflasjonen kan løpe løpsk og at vi får for stort press i norsk økonomi. Da må vi vurdere eventuelle støtteordninger til næringslivet opp mot det bildet i norsk økonomi, sier han til TV 2.

UTØYA: Statsminister Jonas Gahr Støre, til høyre, og næringsminister Jan Christian Vestre, midten, ankommer Utøya under AUFs sommerleir på Utøya. Foto: Ole Berg Rusten / NTB
UTØYA: Statsminister Jonas Gahr Støre, til høyre, og næringsminister Jan Christian Vestre, midten, ankommer Utøya under AUFs sommerleir på Utøya. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Videre sier næringsministeren at det forståelig nok er «en fattig trøst for de bedriftene som opplever dette som vanskelig». Men:

– Det er regjeringens oppgave å sørge for trygg økonomisk styring, og ikke komme med hastetiltak som gjør at vi forverrer denne situasjonen.

Tar stilling til hasteinnkallelse

Samtidig skal Stortingets presidentskap ta stilling til om Stortinget skal hasteinnkalles fra ferie etter forslag fra Rødt. Resten av opposisjonen har også åpent for å møtes i ferien, men stortingspresident Masud Gharahkhanis dobbeltstemme vil avgjøre spørsmålet.

Regjeringen jobber nå med å utforme flere forslag for å:

  • Hjelpe bedrifter som sliter med høye strømkostnader i form av en ny strømstøtteordning for næringslivet.
  • Regler som vil begrense eksport av kraft der det er nødvendig.
  • Forbedre dagens strømstøtteordning for husholdningene.

Det har lenge vært kjent at regjeringen etter forhandlinger med SV har gjort strømstøtteordningen for husholdningene noe rausere. Fra oktober øker andelen som blir spandert av staten fra 80 til 90 prosent på alt over 70 øre per kwh.

Mer treffsikker

Nå sier Støre at det er et mål å gjøre ordningen mer treffsikker.

– Slik at de med lav inntekt kommer bedre ut?

– Ja, for eksempel, svarer Støre.

TALE: Statsminister Jonas Gahr Støre taler for AUF-ere på Utøya. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2
TALE: Statsminister Jonas Gahr Støre taler for AUF-ere på Utøya. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

SSB evaluerer akkurat nå dagens strømstøtteordningen, og lever evalueringen i september.

Vurderer ny regel

Støre utdyper også nå hva regjeringen vurderer å gjøre for å eksportere kraft der fyllingsgraden er for lav.

– Vi har ansvar for at vårt kraftsystem. I deler av Sør-Norge er fyllingsgraden lavere enn normalt. I påvente av at de fylles opp kan det ikke eksporteres kraft fra dem. Da kan vi risikere at de går tomme, sier Støre, og legger til:

– Vi har vært veldig tydelig i beskjeden til kraftprodusentene om at dette er viktig.

– Vurderer du å lage en regel på dette?

– Ja, det vurderer vi.