DØDSULYKKE: Fire personer fra Tsjekkia omkom etter en alvorlig trafikkulykke i Steigentunellen i Nordland i mai. Foto: Roy Arne Salater / TV 2
DØDSULYKKE: Fire personer fra Tsjekkia omkom etter en alvorlig trafikkulykke i Steigentunellen i Nordland i mai. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Vil sette ned fartsgrensen på norske veier

Statens Vegvesen vurderer å sette ned fartsgrensen på flere veier for å forhindre flere dødsulykker i trafikken.

Så langt i år har 73 personer omkommet i trafikken, mot 80 personer i løpet av hele fjoråret.

Onsdag morgen døde en 25 år gammel mann fra Aurdal etter en utforkjøring.

Kun tre timer etter rykket politiet ut til enda en trafikkulykke. Denne gang på Gjøvik, hvor en mann ble fraktet til sykehus med alvorlige skader.

Vurderer alle veier

Nå vurderer Vegvesenet å sette ned farten på flere veistrekninger.

– Vi håper at det kan være et tiltak på enkelte strekninger der farten kan være for høy og at det kan gi en effekt å sette ned farten, forteller Nils Karbø, fungerende divisjonsdirektør for transport og samfunn i Statens Vegvesen.

– For eksempel fra 80 til 70 på landevei enkelte steder.

På veier med fartsgrense under 90 har Vegvesenet myndighet til å sette ned fartsgrensen.

ULYKKER: Nils Karbø i Statens Vegvesen forteller at de jobber med å finne årsak til årets høye ulykkestall. Foto: Martin Fonnebo / TV 2
ULYKKER: Nils Karbø i Statens Vegvesen forteller at de jobber med å finne årsak til årets høye ulykkestall. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

Karbø forteller at en slik prosess vil ta tid, men at arbeidet er i gang.

– Politiet skal si sin mening om dette er fornuftig og det skal gjøres fysisk arbeid på veiene med å sette opp skilt. Vi må også finne hvilke strekninger som er aktuelle og hvor det faktisk kan gi en effekt, forteller han.

– Er fartsnedsettelse da et permanent tiltak eller kan man gå tilbake hvis tallene går ned?

– Ja, det kan være at det blir permanente nedsettelser av fartsgrensen.

– For vi har et problem med fart i Norge?

– Enkelte steder kjøres det for fort, og vi bør vurdere å få ned fartsnivået, forteller han.

Disse strekningene vurderes nå

I første omgang er det to strekninger på E6 i Troms- og Finnmark, en på E39 i Agder og en på E6 i Trøndelag, som er aktuelle.

– Det er strekninger det har vært ulykker på, på grunn av for høy fart, sier Karbø.

Forslaget om fartsredusering på de fire strekningene skal sendes ut på høring til partene, det vil si politiet, kommunen og fylkeskommunen, innen kort tid.

Samtidig vil vegvesenet fortløpende vurdere andre strekninger i landet.

Frykter august

Særlig sommermånedene har vært preget av mange dødsulykker. Nå frykter Karbø nok en mørk måned.

– August er tradisjonelt en måned med mange alvorlige ulykker. Derfor blir vi bekymret for august når vi ser den trenden som har vært.

Årets dystre statistikk kommer brått på, etter flere år med nedgang i antall ulykker.

– De siste årene har vi hatt en god trend med færre og færre ulykker. I fjor hadde vi rekordlavt antall drepte i trafikken, forteller Karbø.

Vegvesenet sliter med å finne en fellesnevner som årsak til økningen i antall dødsulykker, men Karbø trekker frem koronapandemien som en mulig årsak.

– Kanskje folk kommer ut og oppfører seg litt annerledes i trafikken, forteller han.

Karbø forteller at det også spekuleres i om moderne bilutstyr kan være med på å forårsake ulykker.

– Det er mye utstyr i bilen, som berøringsskjermer, som tar oppmerksomhet.