STRØMMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte mandag sine ordførere der de høye strømprisene i Sør-Norge ble tema. Foto: Beate Oma Dahle
STRØMMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte mandag sine ordførere der de høye strømprisene i Sør-Norge ble tema. Foto: Beate Oma Dahle

Støre etter strømkrise-møtet: – Ser på ordninger for næringslivet

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

Mandag var alle landets Ap-ordførere invitert til et digitalt møte, sammen med blant andre statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. Temaet var strømkrisen.

Støre forklarer morgenen etter at de har full aktivitet for å løse denne problematikken og at hovedfokuset blir å fylle opp vannmagasinene.

– Vi er i en situasjon som er ganske ekstrem, forteller statsministeren.

Flere blant annet fra fagbevegelsen har ment at regjeringen må være «hardere i klypa» overfor kraftprodusentene for å bremse eksport av kraft slik situasjonen er nå.

Støre viser til hvordan krav om å fylle vannmagasinene naturlig vil begrense eksporten.

– Det ligger en begrensning i det at når vi sier at det er krav om å fylle vannmagasinene, så betyr det at de må fylles, da blir det ikke produsert kraft og da blir det selvfølgelig ikke eksportert eller eksportert langt mindre, sier Støre.

TV 2 er kjent med at flere departementet jobber med å utrede ulike strømgrep. Olje- og energidepartement ser på ulike løsninger som vil begrense eksport, med mål om å sikre forsyningssikkerheten og dempe prispresset. Det kan være nye krav til fyllingsgrad i de store vannmagasinene, men flere mulige grep er på tegnebrettet, etter det TV 2 får opplyst.

Det skal være et mål å kunne si noe mer konkret om tiltakene neste uke, men det er også mulig det tar lenger tid å få utredet tiltakene, etter det TV 2 forstår.

Kan komme før statsbudsjettet

Men etter tydelig beskjed fra flere av landets ordførere ved gårsdagens møte, blir det nå aktuelt med målrettede tiltak rettet mot bedrifter og industri.

– Vi ser på ordninger for de delene av næringslivet som nå har særlig behov, bekrefter Støre til TV 2.

Han forteller at de ser på en ordning med strømstøtte for næringslivet, og at blant annet dette kan bli aktuelt fremover.

Støre forklarer at et naturlig sted å finne en løsning er gjennom statsbudsjettet, men at målrettede tiltak rettet mot næringslivet også kan komme før den tid.

Han viser til at ulike forslag til tiltak er på tegnebordet.

– Nå ser vi på tiltak som kan treffe særlig de små og mellomstore bedriftene, de som ikke har langsiktige kraftkontrakter. Det hører jeg fra ordførerne og tar det veldig på alvor, sier statsministeren.

Han er opptatt av at tiltakene rettet mot næringslivet må være målrettede.

– Det er ikke helt klart hvordan man innretter den for å være treffsikker, men det ser vi nå på og kommer til å komme med forslag om det om kort tid.

Fortsatt strømstøtte til husholdningene

I første omgang lover statsministeren at husholdningene vil få en forbedret strømstøtteordning fra oktober, som tidligere varslet.

– Nå setter vi inn tiltak hvor vi prioriterer å fylle vannmagasinene og å gi strømstøtte til husholdninger, sier statsministeren.

Støre bekrefter overfor TV 2 at strømstøtteordningen for husholdningene kommer til å stå så lenge strømkrisen varer.

Åpner for forskjellsbehandling

I en forlengelse av statsministerens strømstøtte-garanti for husholdningene, sier Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til TV 2 at regjeringen også vurderer å spisse støtteordningen.

– Husholdningene skal være helt trygge på at den strømstøtteordningen vi har innført, og som reduserer noen av de ekstreme utslagene som er i strømprisene nå, skal vedvare så lenge de urimelige strømprisene er som nå.

– Så ser vi samtidig på om det er noe med fordelingsmekanismen, den sosial profilen eller andre ting som tilsier at vi må gjøre justeringer, ja, så skal vi gjøre det.

– Kan det bli forskjellsbehandling blant husholdningene?

– Det kan bli en forsterket ordning; det kan bli en ordning som blir mer treffsikker utfra hva folk har behov for, og det er det som nå evalueres, svarer energiministeren.

– Det er viktig at vi klarer å redusere den økonomiske belastningen som folk kjenner på kroppen når strømprisene er svært høye.

Ønsker hastemøte

Både Rødt og SV har foreslått at Stortinget skal samles i ferien for å vurdere nye strømtiltak. Stortingets presidentskapet der alle partiene er representert skal ta stilling til forslaget om hasteinnkallelse på mandag. Det tar Støre til etterretning.

VIL HASTEINNKALLE: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) vil hasteinnkalle Stortinget som ordinært ikke samles formelt før oktober. Foto: Jil Yngland/NTB
VIL HASTEINNKALLE: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) vil hasteinnkalle Stortinget som ordinært ikke samles formelt før oktober. Foto: Jil Yngland/NTB

– Vi følger Stortinget, de bestemmer i Norge, det ligger ikke en sak i Stortinget nå. De er veldig orientert om hva vi gjør. Vi har vedtatt en svært omfattende strømstøtteordning gom vi bruker mange milliarder korner på – det kommer vi til å fortsette å gjøre, sier statsministeren.

Også Frp støtter forslaget om hasteinnkallelse.

– Jeg håper vi får innkalt til stortingsmøte for det er en prekær situasjon, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til TV 2 og legger til:

– Jeg møter folk hver dag som lurer på hva politikerne driver med. Når regjeringen ikke klarer å ta ansvaret sitt, så må Stortinget ta ansvar.

Høyre har så langt ikke kastet seg på forslaget om hasteinnkallelse.

- MÅ GJØRE NOE STØRRE: Hun mener regjeringen ikke har sett alvoret i den kostnadsutfordringen for bedriftene. Foto: Penelope Larsen/ TV 2
- MÅ GJØRE NOE STØRRE: Hun mener regjeringen ikke har sett alvoret i den kostnadsutfordringen for bedriftene. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Høyre-leder Erna Solberg viser imidlertid til at de i vinter foreslo å sette av 2 milliarder kroner i en søknadsbasert ordning for bedrifter som trenger strømstøtte.

– Men vi tror at vi må gjøre noe større enn det som så langt er foreslått, sier Solberg til TV 2.

Hun mener regjeringen ikke har sett alvoret i den kostnadsutfordringen for bedriftene.

– Mange bedrifter har fått store utfordringer, og det kan klart blir verre til høsten, sier Solberg.

Presses fra sine egne

Mandag kokte det på grasrota i Ap og i Senterpartiet. LO-forbund rykket ut med krav om makspris, mens Sp-nestor Per Olaf Lundteigen krevde grep fra regjeringen innen mandag.

Lundteigen ba konkret om to tiltak for å ta grep for forsyningssikkerheten skyhøye strømpriser for næringslivet i Sør-Norge:

– Regulering av bruken av kraftkablene, sånn at vi ikke fortsetter med eksport når vi har lav dekning, og at vi får en strømstøtteordning for næringslivet.

Han mener en ordning kunne vært å nedskrive strømpris til næringslivet i fastlands-Norge med 100 prosent for de som betaler over 70 øre/ kWh.